reg UNLOAD /?: Massor filen XXXXXX.hiv till Key HKLM \ XXXXX. ....


... Exemplen för kommandot "reg UNLOAD /?"
... "reg UNLOAD /?" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "reg UNLOAD /?"

Kommandot: "reg UNLOAD /?" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "reg UNLOAD /?"

Här är exempel på det`REG UNLOAD`kommando, den här gången relaterat till avlastning av registergrenar (nycklar) istället: Exempel 1: Avlastning av en registergren:

REG UNLOAD HKCU\TempKey

-`REG UNLOAD`: Detta kommando används för att ta bort en tidigare laddad registergren. -`HKCU\TempKey`: Sökvägen till registergrenen som ska avlastas. Detta exempel laddar ur det tidigare med`REG LOAD`kommandot laddade registergrenen med sökvägen "HKCU\TempKey". När den har laddats ur kan ändringar göras i registergrenen utan att behöva starta om hela systemet. Exempel 2: Avlastning av en registergren med citat i sökvägen:

REG UNLOAD "HKLM\Software\Temp Key"

-`REG UNLOAD`: Kommandot för att ta bort en tidigare laddad registergren. -`"HKLM\Software\Temp Key"`: Sökvägen till registergrenen som ska lossas, med citattecken. Här avlastas den tidigare laddade registergrenen med sökvägen "HKLM\Software\Temp Key". Genom att använda citattecken kan sökvägar som innehåller mellanslag eller specialtecken bearbetas korrekt. Observera att användningen av`REG UNLOAD`för registergrenar används för att ta bort dem och inte ta bort dem. Att ta bort registergrenar görs vanligtvis med`REG DELETE`-Kommando.

"reg UNLOAD /?" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG UNLOAD Nyckelnamn

Nyckelnamn ROTNYCKEL\Undernyckel (endast för den lokala 
datorn)
ROTNYCKEL [ HKLM | HKU ]
Undernyckel Namnet där registerfilen ska tas bort.

Exempel:

REG UNLOAD HKLM\Tempreg
Tar bort nyckeln Tempreg i HKLM

Viktig information, tips för kommandot "reg UNLOAD /?"

Ja, det finns några viktiga punkter att notera när du använder kommandot REG UNLOAD: 1: Laddade registergrenar: - Se till att registergrenen som ska avlastas tidigare har laddats med`REG LOAD`kommandot har laddats. Endast laddade grenar kan`REG UNLOAD`bli utskriven. 2: Säkerhetskopiering före ändringar: - Innan du gör ändringar i en registergren och laddar ner den bör du skapa en säkerhetskopia. Detta möjliggör återhämtning i händelse av oväntade problem. 3: Kontrollera behörigheter: - Se till att användaren som har`REG UNLOAD`kommando som har de nödvändiga behörigheterna för att ta bort den aktuella registergrenen. Administratörsrättigheter krävs ofta. 4: Kontrollera pågående processer: - Se till att inga processer eller applikationer som körs har åtkomst till registergrenen som töms. Öppna handtag kan förhindra lossning. 5: Sökvägsinformation och citattecken: - Använd rätt sökväg till registergrenen och använd citattecken om sökvägen innehåller mellanslag eller specialtecken. 6: Konsistens i registerstrukturen: - Kontrollera konsistensen i registerstrukturen för att säkerställa att avlastning av filialen inte får oväntade effekter på andra delar av registret. 7: Undvik onödig avlastning: - Avlasta registergrenar endast när det behövs. Onödig avlastning kan leda till onödiga systemavbrott. Som med alla åtgärder i Windows-registret rekommenderas försiktighet här eftersom ändringar i registret potentiellt kan ha långtgående effekter på systemet.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando reg UNLOAD /? - Massor filen XXXXXX.hiv till Key HKLM \ XXXXX. ....

HTTP: ... console/sv/137.htm
0.077
15516

Wie finde ich die quicktextpaste.ini (zum Erstellen einer Sicherung)?

Rename recycle bin on windows 11?

I can not download the alternative command prompt for windows 11, 10, ... why?

Where does the desktop clock save the settings on MS Windows 10/11?

How do I install Windows 11 from a USB drive?

What kind of keys can I use to install / activate Windows 11?(0)