ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>RWINSTA /?
Återställ sessionen subsytem hårdvara och mjukvara till kända ursprungliga värden.

RESET SESSION [/ server: servernamn] [/ V]

  sessionname Identifierar session med namnet sessionname.
  sessionid Identifierar session med ID sessionid.
  / Server: servernamn Servern innehåller sessionen (standard är aktuella).
  / V Display ytterligare information.

rwinsta är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>SCHTASKS /?

SCHTASKS /parameter [argument]

Beskrivning:
Används av en administratör för att skapa, ta bort,
kontrollera, ändra
köra och avsluta schemalagda aktiviteter på den lokala datorn
eller en
fjärrdator.

Parameterlista:
/Create Skapar en ny schemalagd aktivitet.

/Delete Tar bort schemalagda aktiviteter.

/Query Visar alla schemalagda aktiviteter.

/Change Ändrar egenskaper för en schemalagd
aktivitet.

/Run Kör den schemalagda aktiviteten omedelbart.

/End Avbryter den schemalagda aktivitet som körs
nu.

/? Visar detta syntaxmeddelande.

Exempel:
SCHTASKS
SCHTASKS /?
SCHTASKS /Run /?
SCHTASKS /End /?
SCHTASKS /Create /?
SCHTASKS /Delete /?
SCHTASKS /Query /?
SCHTASKS /Change /?C:\WINDOWS>SCHTASKS /RUN /?

SCHTASKS /Run [/S dator [/U användare [/P [lösenord]]]] /TN
aktivitet

Beskrivning:
Kör en schemalagd aktivitet omedelbart.

Parameterlista:
/S dator Anger den fjärrdator som ska anslutas.

/U användare Anger vilken användare som
schtasks.exe ska köras under.

/P [lösenord] Anger lösenord för den användare som
anges. Du tillfrågas om detta inte
anges.

/TN aktivitet Identifierar den schemalagda aktivitet
som ska köras nu.

/? Visar detta syntaxmeddelande.

Exempel:
SCHTASKS /Run /?
SCHTASKS /RUN /TN "Börja säkerhetskopiera"
SCHTASKS /Run /S dator /U användare /P lösenord /TN "Kopiera,
återställ"

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando rwinsta - Reset sessionen subsytem hårdvara och mjukvara till kända ursprungliga värden.

HTTP: ... console/sv/145.htm
0.171
20132

Delete and Overwrite permanently?

 /

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

File Explorer Folder Options in Windows 10, how to find, open?

 /

The screen magnifier in Windows 10, where is it?

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

There is also a configurable timer function to shut down!

 /

WinPing for comfortable pinging under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Activate Paragraph format characters in MS Word, how can I turn it on!

 /

Save the desktop OK window position in Windows 10, 8.1, 7, ...!

 /

Always when I insert via Ctrl + Alt, i see the context menu, why (direct execute)?

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

Bild direkt an MS-Paint senden und betrachten!

 /