Kommando rwinsta - Reset sessionen subsytem hårdvara och mjukvara till kända urspru....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>RWINSTA /?
Återställ sessionen subsytem hårdvara och mjukvara till kända ursprungliga värden.

RESET SESSION [/ server: servernamn] [/ V]

  sessionname Identifierar session med namnet sessionname.
  sessionid Identifierar session med ID sessionid.
  / Server: servernamn Servern innehåller sessionen (standard är aktuella).
  / V Display ytterligare information.

rwinsta är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>SCHTASKS /?

SCHTASKS /parameter [argument]

Beskrivning:
Används av en administratör för att skapa, ta bort,
kontrollera, ändra
köra och avsluta schemalagda aktiviteter på den lokala datorn
eller en
fjärrdator.

Parameterlista:
/Create Skapar en ny schemalagd aktivitet.

/Delete Tar bort schemalagda aktiviteter.

/Query Visar alla schemalagda aktiviteter.

/Change Ändrar egenskaper för en schemalagd
aktivitet.

/Run Kör den schemalagda aktiviteten omedelbart.

/End Avbryter den schemalagda aktivitet som körs
nu.

/? Visar detta syntaxmeddelande.

Exempel:
SCHTASKS
SCHTASKS /?
SCHTASKS /Run /?
SCHTASKS /End /?
SCHTASKS /Create /?
SCHTASKS /Delete /?
SCHTASKS /Query /?
SCHTASKS /Change /?C:\WINDOWS>SCHTASKS /RUN /?

SCHTASKS /Run [/S dator [/U användare [/P [lösenord]]]] /TN
aktivitet

Beskrivning:
Kör en schemalagd aktivitet omedelbart.

Parameterlista:
/S dator Anger den fjärrdator som ska anslutas.

/U användare Anger vilken användare som
schtasks.exe ska köras under.

/P [lösenord] Anger lösenord för den användare som
anges. Du tillfrågas om detta inte
anges.

/TN aktivitet Identifierar den schemalagda aktivitet
som ska köras nu.

/? Visar detta syntaxmeddelande.

Exempel:
SCHTASKS /Run /?
SCHTASKS /RUN /TN "Börja säkerhetskopiera"
SCHTASKS /Run /S dator /U användare /P lösenord /TN "Kopiera,
återställ"
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando rwinsta - Reset sessionen subsytem hårdvara och mjukvara till kända ursprungliga värden.

HTTP: ... console/sv/145.htm
0.14
20132

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

Sleep Mode can be turn offd directly in Windows 10!

 /

How can I export the Explorer file list for Excel (XLS, CSV, HTML)?

 /

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

What is a loose leaf binder?

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /

Benutzerkonto Sperre unter Windows einrichten!

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Driver x64, x32, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Help Windows 10 does not have any libraries, what am I doing wrong?

 /

The most important Office keyboard shortcuts in MS Word!

 /