ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>RWINSTA /?
Återställ sessionen subsytem hårdvara och mjukvara till kända ursprungliga värden.

RESET SESSION [/ server: servernamn] [/ V]

  sessionname Identifierar session med namnet sessionname.
  sessionid Identifierar session med ID sessionid.
  / Server: servernamn Servern innehåller sessionen (standard är aktuella).
  / V Display ytterligare information.

rwinsta är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>SCHTASKS /?

SCHTASKS /parameter [argument]

Beskrivning:
Används av en administratör för att skapa, ta bort,
kontrollera, ändra
köra och avsluta schemalagda aktiviteter på den lokala datorn
eller en
fjärrdator.

Parameterlista:
/Create Skapar en ny schemalagd aktivitet.

/Delete Tar bort schemalagda aktiviteter.

/Query Visar alla schemalagda aktiviteter.

/Change Ändrar egenskaper för en schemalagd
aktivitet.

/Run Kör den schemalagda aktiviteten omedelbart.

/End Avbryter den schemalagda aktivitet som körs
nu.

/? Visar detta syntaxmeddelande.

Exempel:
SCHTASKS
SCHTASKS /?
SCHTASKS /Run /?
SCHTASKS /End /?
SCHTASKS /Create /?
SCHTASKS /Delete /?
SCHTASKS /Query /?
SCHTASKS /Change /?C:\WINDOWS>SCHTASKS /RUN /?

SCHTASKS /Run [/S dator [/U användare [/P [lösenord]]]] /TN
aktivitet

Beskrivning:
Kör en schemalagd aktivitet omedelbart.

Parameterlista:
/S dator Anger den fjärrdator som ska anslutas.

/U användare Anger vilken användare som
schtasks.exe ska köras under.

/P [lösenord] Anger lösenord för den användare som
anges. Du tillfrågas om detta inte
anges.

/TN aktivitet Identifierar den schemalagda aktivitet
som ska köras nu.

/? Visar detta syntaxmeddelande.

Exempel:
SCHTASKS /Run /?
SCHTASKS /RUN /TN "Börja säkerhetskopiera"
SCHTASKS /Run /S dator /U användare /P lösenord /TN "Kopiera,
återställ"

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando rwinsta - Reset sessionen subsytem hårdvara och mjukvara till kända ursprungliga värden.

HTTP: ... console/sv/145.htm
0.249
20132

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Can I open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Offene Sachen und Anregungen für QTP!

 /

Why is in Desktop-OK the volume mixer?

 /

Help after Windows 10 crash, the nice big mouse cursor is no longer there, gone?

 /

Navigate up one or more levels faster in File Explorer!

 /

Sperrbildschirm eigenes Bild verwenden auf Windows 10!

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

How can i enable the admin account in Windows 8.1 or 10?

 /

Wie benutzt man die Windows 10 Password Reset-Diskette?

 /

Windows 7 Service Pack 1 downloaden, wo finde ich die Adresse?

 /

How to uninstall The auto hide cursor?

 /