setver: Anger versionsnummer så att MS-DOS rapporterar till ett program.


... Exemplen för kommandot "setver"
... "setver" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "setver"

Kommandot: "setver" är på Windows 11, 10, .. inte tillgängligt

Exemplen för kommandot "setver"

Det är viktigt att notera att användningen av "setver" kanske inte längre stöds på moderna versioner av Windows. Kommandot`SETVER`används för att ställa in eller ändra versionsnumret som rapporteras av MS-DOS till ett program. Här är några exempel på hur man använder`SETVER`: Exempel 1: Visar den aktuella versionstabellen

SETVER

Detta kommando visar den aktuella versionstabellen. Exempel 2: Lägga till en post i versionstabellen

SETVER C:\väg\För\program.exe 6.22

En post för programmet "Programm.exe" med den rapporterade MS-DOS version 6.22 läggs till här. Exempel 3: Ta bort en post från versionstabellen

SETVER C:\väg\För\program.exe /DELETE

Detta kommando tar bort posten för programmet "Programm.exe" från versionstabellen. Om posten raderas rapporterar programmet standardversionen av MS-DOS. Exempel 4: Ta bort en post från versionstabellen utan ett meddelande

SETVER C:\väg\För\program.exe /DELETE /QUIET

Här raderas posten för programmet "Programm.exe" utan meddelande. Tips: - Ersätt "C:\Path\To\Program.exe" med den faktiska sökvägen och filnamnet för programmet du vill ställa in versionsnumret för. - Ersätt "6.22" med önskad MS-DOS-version. - Observera att användningen av`SETVER`kanske inte längre behövs i moderna versioner av Windows på grund av ändringar i operativsystemets arkitektur. Om du behöver mer specifika instruktioner eller exempel för ett specifikt användningsfall, vänligen meddela mig.

"setver" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Anger versionsnummer så att MS-DOS rapporterar till ett program. 

Visa nuvarande versionen tabell: SETVER [enhet: sökväg] 
Köp: SETVER [enhet: sökväg] filnamn n.nn 
Ta bort post: SETVER [enhet: sökväg] filnamn / DELETE [/ quiet] 

  [enhet: sökväg] Anger platsen för SETVER.EXE fil. 
  Filnamn anger filnamnet på programmet. 
  n.nn Anger MS-DOS-version som skall rapporteras till programmet. 
  / Ta bort eller / D Raderar den version-posten i tabellen för det angivna programmet. 
  / Quiet Döljer budskap vanligtvis visas under strykningen av 
          version-posten i tabellen.
          
<s>setver är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.</s>

Viktig information, tips för kommandot "setver"

När man har att göra med`SETVER`och möjliga alternativ, det finns några viktiga överväganden: --- SETVER: 1. Kompatibilitet: `SETVER`användes främst i äldre versioner av MS-DOS och tidiga versioner av Windows. I moderna versioner av Windows kanske det inte längre är lika relevant, eftersom många äldre program stöds av de nyare operativsystemversionerna. 2. Administrativa rättigheter: I vissa fall kan du behöva administrativa rättigheter för`SETVER`att använda, särskilt när du lägger till eller tar bort poster i versionstabellen. --- Alternativ: 1. Kompatibilitetsläge: Moderna versioner av Windows tillhandahåller ett kompatibilitetsläge som låter dig köra äldre applikationer i en äldre operativsystemmiljö. Du kan göra detta genom egenskaperna för filen som ska köras. 2. DOSBox: När det gäller att köra MS-DOS-program är DOSBox ett kraftfullt alternativ. DOSBox är en emulator för MS-DOS och tillåter körning av DOS-applikationer på olika operativsystem. 3. Windows XP-läge: För vissa äldre program erbjuder Windows ett "Windows XP-läge" som skapar en virtuell Windows XP-maskin för att köra äldre program. 4. Anpassningar i applikationen: Ibland kan ändringar göras direkt i applikationen för att göra den kompatibel med moderna operativsystem. Detta kan kräva att själva applikationen uppdateras. --- Viktigt att tänka på: - Säkerhetskopiering: Innan användning`SETVER`eller ändringar i ett program bör du skapa en säkerhetskopia för att säkerställa att du kan ångra ändringar. - Säkerhet: Granska säkerhetsrisker, särskilt när du använder äldre programvara som kanske inte längre stöds. - Leverantsupport: Sök efter uppdateringar eller rekommendationer från applikationsleverantören för att säkerställa kompatibilitet med moderna operativsystem. - Dokumentation: Se dokumentationen för programmet och operativsystemet för specifika kompatibilitetsinstruktioner. Observera att valet av metod beror på den specifika applikationen och det kan kräva en del försök och misstag för att hitta den bästa lösningen för dina behov.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando setver - Anger versionsnummer så att MS-DOS rapporterar till ett program.

HTTP: ... console/sv/153.htm
0.155
17990

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

Who needs this stopwatch for Windows 11, 10, ... etc?

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

Where is the Rating in Windows 8.1, 10 (Windows Experience Index)?

Wenn ich bei jemanden auf die Homepage schaue, was für Infos hinterlasse ich?(0)