ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT6 /?
Användning: tracert6 [-d] [-h maximum_hops] [-w timeout] [-s srcaddr] target_name

Alternativ:
- d inte löser adresser till värdnamn.
- h max_hops Maximalt antal humle för att söka efter målet.
- w timeout Vänta timeout millisekunder för varje svar.
- s srcaddr Källa adress som ska användas.

tracert6 är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>TRACERT /?

Syntax: tracert [-d] [-h max_hopp] [-j värdlista] [-w timeout]
mål_namn
[-R] [-S käll_adr] [-4] [-6] mål_namn

Alternativ:
-d Matcha inte adresser för värddatornamn.
-h max_hopp Maximalt antal hopp för att leta efter
mål.
-j värdlista Lös källväg utefter värddatorlista.
-w timeout Timeout-väntetid i ms för varje svar.
-R Spåra sökväg för fram och återfärd (endast
IPv6).
-S käll_adr Källadress som ska användas (endast IPv6).
-4 Framtvinga användning av IPv4.
-6 Framtvinga användning av IPv6.C:\WINDOWS>TSCON /?
Fäster en användares session till en terminal session.

TSCON [/DEST:sessionname]
       [/PASSWORD:pw] [/V]

sessionid          ID för sessionen.
sessionname        Namnet på den sessionen.
/DEST:sessionname  Connect sessionen med destination sessionname.
/PASSWORD:pw       Lösenord för användaren som äger identifierats session.
/V                 visar information om de åtgärder som utförts.

tscon är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando tracert6 - tracert6

HTTP: ... console/sv/164.htm
0.171
7186

What does restore the clipboard in QTP for Windows 11, 10, ... ?

 /

VHD, what is this file?

 /

Can I customize the search options in Windows 11 File Explorer?

 /

How long do SSDs really last?

 /

Automatic quit or standby if Battery ?? Percent has!

 /

To properly print the contents of a folder in Windows 10/11!

 /

Windows 11/10: How can I customize the font size in Explorer?

 /

Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!

 /

What is a taskbar?

 /

Automatisches ausklappen des Schnellzugriff-Ordners im Navigationsbereich!

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Ändern der Farbverwaltungseinstellungen Grafik, Drucker, ....!

 /