tskill: Slutar en process.


... Exemplen för kommandot "tskill"
... "tskill" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "tskill"

Kommandot: "tskill" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "tskill"

Naturligtvis, här är exemplen på att använda kommandot "tskill" i Windows-kommandoraden: Exempel 1: Att döda en process med tskill:

tskill 

Byta ut``av det faktiska process-ID för processen som ska avslutas. Till exempel:

tskill 1234

Exempel 2: Att döda en process med tskill och Tasklist (visa lista över alla processer):

tasklist
tskill 

Detta kommer att visa alla pågående processer och du kan sedan ta reda på process-ID för den process du vill döda och använda den i tskill-kommandot.

tasklist
tskill 5678

Exempel 3: Döda en process med dess namn med taskkill och tasklist:

tasklist | find "Notepad"
tskill 

Detta kommer att visa alla processer som har "Anteckningar" i sitt namn och du kan sedan använda motsvarande process-ID i kommandot tskill.

tasklist | find "Notepad"
tskill 9876

Observera att avbrytande av processer med tskill kan resultera i dataförlust om processen inte avslutas korrekt. Det är alltid tillrådligt att se till att du avslutar den korrekta processen för att undvika oönskad dataförlust.

"tskill" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Slutar en process. 

TSKILL processid | processname [/SERVER:servername] [/ID:sessionid | /A] [/V]

 processid      Process-ID för den process som skall avslutas. 
 processname     Process namn skall avslutas.
 
 /SERVER:servername Server innehåller processID (standard är aktuella). 
           /ID eller /A måste anges vid användning processname 
           och /server 
             
 /ID:sessionid    End process körs under det angivna session. 
 /A         End process som löper under alla sessioner. 
 /V         Visa information om åtgärder som utförs.
  
<s>tskill är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.</s>

Viktig information, tips för kommandot "tskill"

Särskild försiktighet måste iakttas när du använder kommandot "tskill" på kommandoraden i Windows. Detta kommando tillåter avslutande av processer baserat på deras unika process-ID (PID). Det är av yttersta vikt att se till att rätt PID väljs för att undvika oavsiktliga konsekvenser. Felaktigt avslutande processer kan potentiellt leda till dataförlust eller till och med stabilitetsproblem i systemet. Innan "tskill" tillämpas, bör därför en noggrann kontroll utföras för att säkerställa att den valda processen kan avslutas korrekt utan att orsaka någon negativ inverkan på andra program som körs eller systemets övergripande drift. Dessa noggranna steg kan säkerställa effektiviteten av tskill-kommandot utan att ta onödiga risker. På Windows finns det flera alternativ till kommandot "tskill" för att döda processer. Här är några av dem: Exempel 1: Aktivitetshanteraren: Task Manager är ett grafiskt verktyg som bland annat används för att övervaka och avsluta pågående processer. Tryck på "Ctrl + Shift + Esc" för att öppna Aktivitetshanteraren. Där kan du välja den process du vill ha och klicka på "Avsluta process". Exempel 2: PowerShell: PowerShell erbjuder omfattande processhanteringsfunktioner. Här är ett exempel för att döda en process med namn:

Stop-Process -Name "ProcessName"

Ersätt "ProcessName" med namnet på den process du vill avsluta. Exempel 3: Sysinternals Suite (PsKill): PsKill är en del av Microsofts Sysinternals Suite och gör att processer kan avslutas via kommandoraden. Här en

PsKill 

Ersätt "" med namnet på den process du vill avsluta. Det är viktigt att notera att avslutande av processer med dessa metoder bör göras försiktigt för att undvika dataförlust eller systeminstabilitet. Det rekommenderas att prova mindre drastiska metoder först innan du tar till kraftfulla kommandon.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando tskill - Slutar en process.

HTTP: ... console/sv/168.htm
0.108
8838

Die Windows Tastenkombination um den Taskmanager schnell und direkt zu starten!

Problems when writing under Windows 10. 8.1, ...!

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

How can I query or find out the shipment number on ebay.com?

Again and again emails about my win and others with funny texts!

Kann ich wirklich meine Fotos zu PDF Dateien machen auf Windows 11, 10, ...?(0)