ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP CHKDSK
Bir diski inceleyip bir durum raporu görüntüler.


CHKDSK [birim[[yol]dosyaadi]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C]
[/L[:boyut]] [/B]


 birim           Sürücü harfi, takma noktasi ya da birim adini
                 (sonunda iki nokta üst üste isaretiyle)
belirler.
 dosya adi       FAT/FAT32 yalnizca: Bölünmelere karsi
denetlenecek dosyalari
                 belirtir.
 /F              Diskin üstündeki hatalari giderir.
 /V              FAT/FAT32'de: Diskteki her dosyanin tam yolunu
ve
                 adini görüntüler.
                 NTFS'de: Varsa temizleme iletilerini
görüntüler.
 /R              Bozuk kesimlerin konumunu bulup okunabilir
bilgiyi kurtarir
                 (/F gerekir).
 /L:size         Yalnizca NTFS:  Günlük dosyasi boyutunu
belirtilen kilobayt
                 sayisina degistirir.  Boyut belirtilmezse,
geçerli boyutu
                 görüntüler.
 /X              Gerekirse, birimi önce çikmaya zorlar.
                 Birimin tüm açik taniticilari geçersiz olur
                 (/F gerekir).
 /I              Yalnizca NTFS: Dizin girdilerini daha özensiz
                 bir biçimde denetler.
 /C              Yalnizca NTFS: Klasör yapisindaki döngülerin
                 denetlenmesini atlar.
 /B              Yalnizca NTFS: Birimdeki bozuk kümeleri yeniden
degerlendirir
                 (/R gerekir)


/I ya da /C anahtari, Chkdsk çalistirmak için gereken süreyi,
birimdeki
belirli denetimleri atlayarak azaltir.
EXAMPLE
[EN] http://en.wikipedia.org/wiki/CHKDSK
[DE] http://de.wikipedia.org/wiki/CHKDSK
[IT] http://it.wikipedia.org/wiki/Chkdsk
[PT] http://pt.wikipedia.org/wiki/ChkdskC:\WINDOWS>HELP CHKNTFSC:\WINDOWS>HELP CLS
Ekrani temizler.

CLS
GOTO : HELP CMD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komut CHKDSK - Bir diski gözden geçirip durum raporu verir.

HTTP: ... console/tr/010.htm
0.14
13633

How to hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and directory!

 /

How can I restart Windows Explorer, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

What is a Zip Folder Directory?

 /

Wie kann ich die Defragmentierung in Windows-XP öffnen, bzw. starten?

 /

Use ms-settings:sound command to set the sound for Windows 10!

 /

Folder vs. Folder and Compare if search for similar images?

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

ShellExecuteEx function, search in LPCITEMIDLIST!

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Delete fonts direct in FontViewOK (Windows Recycle Bin)!

 /