ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP CHKNTFSC:\WINDOWS>HELP CLS
Ekrani temizler.

CLSC:\WINDOWS>HELP CMD
Windows komut yorumlayicisinin yeni bir örnegini baslatir

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON
| /V:OFF]
   [[/S] [/C | /K] dize]

/C      Dizenin belirttigi komutu yürütüp sonlandirir
/K      Dizenin belirttigi komutu yürütüp kalir
/S      Dizenin /C ya da  /K (bkz asagi) sonrasinda davranisini
degistirir
/Q      Yankiyi kapatir
/D      Kayit defterinden, AutoRun komutlarinin
       çalistirilmasini devre disi birakir (asagiya bakin)
/A      Bir kanal ya da dosyaya giden iç komutlarin çikisinin
ANSI
       olmasina neden olur
/U      Bir kanal ya da dosyaya giden iç komutlarin çikisinin
       Unicode olmasina neden olur
/T:fg   Ön plan/arka plan renklerini ayarlar (daha çok bilgi için
       bkz. COLOR /?)
/E:ON   Komut uzantilarini etkinlestirir (asagiya bakin)
/E:OFF  Komut uzantilarini devre disi birakir (asagiya bakin)
/F:ON   Dosya ve dizin adi tamamlama karakterlerini etkinlestirir
       (asagiya bakin)
/F:OFF  Dosya ve dizin adi tamamlama karakterlerini devre disi
       birakir (asagiya bakin)
/V:ON   Geciken çevre degiskeni genislemesini, ! sinirlayicisini
kullanarak
       etkinlestirir. Örnegin;, /V:ON, !var! degiskeninin var
degiskenini
       yürütme sirasinda genisletmesini saglar.  var sözdizimi,
       degiskenleri giris aninda genisletir; bu islem, FOR
döngüsündeyken
       oldukça farkli bir durumdur.
/V:OFF  Geciken çevre degiskeni genislemesini devre disi birak.

'&&' komut ayiricisi tarafindan ayrilmis birden çok komutun,
tirnak isaretiyle belirlenmisse kabul edilecegini unutmayin.  
Ayrica,
uyumluluk için /X, /E:ON ile ayni; /Y, /E:OFF ile ayni; /R ise
/C ile aynidir.  Diger tüm anahtarlar göz ardi edilir.

/C ya da /K belirtilirse, anahtardan sonraki komut satirinin
kalani
bir komut satiri olarak islenir; tirnak (") karakterleri
islenirken,
asagidaki mantiktan yararlanilir:

   1.  Asagidaki kosullarin tümü yerine getirilirse, komut
satirindaki
       tirnak karakterleri korunur:

       - /S anahtari yok
       - Tam iki tirnak karakteri
       - Iki tirnak karakteri arasinda hiçbir özel karakter yok;
         (özel karakter bunlardan biri olabilir: <>()@^|)
       - Iki tirnak karakteri arasinda bir ya da birden çok
bosluk
         karakteri var
       - Iki tirnak karakteri arasindaki dize, yürütülebilir
         bir dosyanin adi.

   2.  Aksi durumda, eski davranis, ilk karakterin bir tirnak
karakteri
       olup olmadigina bakip, öyleyse öncü karakteri ayirdiktan
sonra
       komut satirindaki son tirnak karakterini de kaldirarak,
       son tirnak karakterinden sonraki metni tutmak
seklindedir.

/D, komut satirinda BELIRTILMEDIYSE, CMD.EXE baslatildiginda
asagidaki REG_SZ/REG_EXPAND_SZ kayit defteri degiskenlerini
arar ve ikisi ya da ikisinden biri varsa, önce bunlar yürütülür.

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

       ve/veya

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

Varsayilan olarak Komut Uzantilari etkindir.  Uzantilari, belli
bir
baslatma için /E:OFF anahtarini kullanarak devre disi
birakabilirsiniz.
Uzantilari, CMD.EXE'nin tüm etkinlestirilmelerinde
etkinlestirebilir
ya da devre disi birakabilirsiniz; makine ve/veya kullanici
oturum açma
oturumunda, kayit defterinden REGEDIT.EXE'yi kullanarak asagidaki
REG_DWORD degerlerinin ikisini ya da ikisinden birini ayarlayin:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

       ve/veya

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

0x1 ya da 0x0.  Kullaniciya özel ayar makine ayarinin
üzerine çikar.  Komut satiri anahtarlari kayit defteri ayarlari
üzerine çikar.

Komut uzantilari asagidaki komutlara degisiklik ve/veya eklemeyi
içerir:

   DEL ya da ERASE
   COLOR
   CD ya da CHDIR
   MD ya da MKDIR
   PROMPT
   PUSHD
   POPD
   SET
   SETLOCAL
   ENDLOCAL
   IF
   FOR
   CALL
   SHIFT
   GOTO
   START (ayrica dis komut etkinlestirme degisikliklerini
içerir)
   ASSOC
   FTYPE

Belirli ayarlari almak için komutadi /? yazip özelliklerini
görüntüleyin.

Geciken ortam degiskeni genisletmesi varsayilan olarak
etkinlestirilmemis.
Geciken ortam degiskeni genisletmesini, /V:ON ya da /V:OFF
anahtariyla
tüm CMD.EXE'nin belirli etkinlesmelerini etkinlestirip devre disi
birakabilirsiniz.  Uzantilari, CMD.EXE'nin tüm geciken
genislemesinde
etkinlestirebilir ya da devre disi birakabilirsiniz; makine
ve/veya
kullanici oturum açma oturumunda, kayit defterinden
REGEDIT.EXE'yi
kullanarak asagidaki REG_DWORD degerlerinin ikisini ya da
ikisinden birini
ayarlayin:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

       ve/veya

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

0x1 ya da 0x0.  Kullaniciya özel ayar makine ayarinin
üzerine çikar.  Komut satiri anahtarlari kayit defteri ayarlari
üzerine çikar.

Geciken ortam degiskeni genisletilmesi devredeyse, çalistirma
sirasinda
bir ünlem karakteri bir ortam degiskeni degerinin
yerine kullanilabilir.

Dosya adi tamamlamasini, /V:ON ya da /V:OFF anahtariyla tüm
CMD.EXE'nin
belirli etkinlesmelerini etkinlestirip devre disi
birakabilirsiniz.  
Uzantilari,CMD.EXE'nin tüm etkinlestirilmelerinde
etkinlestirebilir ya da
devre disi birakabilirsiniz; makine ve/veya kullanici oturum açma
oturumunda,
kayit defterinden REGEDIT.EXE'yi kullanarak asagidaki REG_DWORD
degerlerinin ikisini ya da ikisinden birini ayarlayin:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

       ve/veya

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

belirli bir fonksiyon için kullanilmak üzere bir denetim
karakterinin
onaltilik degeri (örnek:  0x4, Ctrl-D ve 0x6, Ctrl-F).  
Kullaniciya özel
ayar makine ayarinin üzerine çikar.  Komut satiri anahtarlari
kayit
defteri ayarlari üzerine çikar.

Tamamlama /F:ON anahtariyla etkinlestirildiyse, kullanilan iki
denetim
karakteri, Ctrl-D, dizin adi tamamlamasi için kullanilirken Ctrl-
F ise
dosya adi tamamlamasi için kullanilir.  Kayit defterinde belirli
bir
tamamlama karakterini devre disi birakmak için geçerli bir
denetim
karakteri olmadigindan bosluk için (0x20) degeri kullanin.

Iki denetim karakterinden birini girdiginizde, tamamlama etkin
duruma
getirilir. Tamamlama islevi yol dizesini imlecin sol tarafina
getirip hiçbir karakter yoksa bir joker karakter ekleyip
eslesen bir yol listesi olusturur.  Ardindan ilk eslesen
yol görüntülenir.  Hiçbir yol eslesmezse, bip sesi çikararak
ekrani
bosaltir. Sonra, ayni denetim karakterine tekrarli sekilde
basarak
eslesen yol listesinde döngüsel olarak ilerlenebilir.  Shift
tusuyla denetim karakterine basmak, listede geriye dogru
ilerlemeye
neden olur.  Satiri herhangi bir sekilde düzenleyip denetim
karakterine yeniden bastiginizda, kaydedilmis eslesen yol listesi
birakilip yeni bir tanesi üretilir.  Dosya ile dizin tamamlama
arasinda geçis yaptiginizda aynisi olur.  Iki denetim karakteri
arasindaki tek fark, dizin tamamlama karakteri yalnizca dizin
adlariyla
eslesirken, dosya tamamlama karakteri hem dosya hem dizin
adlarini
eslestirir. Dosya tamamlamasi, (CD, MD ya da RD gibi) herhangi
bir
yerlesik dizin komutlarinda kullanilirsa dizin tamamlamasi kabul
edilir.

Tamamlama kodu, bosluk ya da baska bir özel karakter içeren
dosya adlarini, eslesen yolun basina ve sonuna tirnak isareti
koyarak
dogru sekilde isler. Ayrica, yedekledikten sonra bir satirdan
tamamlamayi
etkin duruma getirirseniz, tamamlanma noktasindaki imlecin
sagindaki
etkinlesmis metin atilir.

Tirnak gerektiren özel karakterler sunlardir:
    <bosluk>
    &()[]{}^=;!'+,`~
GOTO : HELP COLOR

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToKomut CHKNTFS - Önyükleme sirasinda disk denetimini görüntüler ya da degistirir.

HTTP: ... console/tr/011.htm
0.062
18714

Recognize the mouse wheel events for more effective energy efficiency!

Total length of the media in an Explorer column under Windows 10, 8.1, ...!

Advanced calendar and month text paste example!

Easily check the Prefomance of a Windows 11, 10, ... etc. Volume eg. Partition! 

 Unexpected movements of the Windows mouse pointer!

Make data recovery impossible on Windows 11, 10, ... and MS Server OS!(0)