CMD: Windows komut yorumcusunun yeni bir kopyasini baslatir.


... Komut örnekleri "CMD"
... "CMD" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "CMD" komutu için ipuçları

Komut: "CMD" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "CMD"

"CMD" genellikle Windows Komut İstemi veya Windows komut satırı arayüzü için genel bir ad olarak kullanılır. Windows Komut İstemi'ni kullanma örnekleriniz varsa (`CMD.exe`) düşünüyorum, işte bazı örnekler: Örnek 1: Basit komut yürütme:

echo Merhaba, Dünya!

Açıklama: Bu komut "Merhaba dünya!" dizesini döndürür. konsolda. Örnek 2: Dizin değişikliğini ve dosya listesini göster:

cd C:\Windows
dir

Açıklama: Bu komut C:\Windows dizinine geçiş yapar ve ardından bu dizindeki dosyaların listesini görüntüler. Örnek 3: Dosyaların kopyalanması:

copy C:\kaynak\dosya.txt D:\Amaç\

Açıklama: Bu komut, "File.txt" dosyasını "C:\Source\" konumundan "D:\Destination\" konumuna kopyalar. Örnek 4: Ping ile ağ teşhisi:

ping www.google.com

Açıklama: Bu komut, ağ bağlantısını test etmek için www.google.com IP adresine ping istekleri gönderir. Örnek 5: Not Defteri'ni Başlatma:

start notepad

Açıklama: Bu komut Not Defteri programını başlatır. Örnek 6: Sistem bilgilerini görüntüleme:

systeminfo

Açıklama: Bu komut, işletim sistemi sürümü, kurulum tarihi ve daha fazlası dahil olmak üzere sistem hakkında kapsamlı bilgileri görüntüler. Örnek 7: Ortam değişkenlerini göster:

echo %USERNAME%

Açıklama: Bu komut, ortam değişkeninde belirtilen geçerli kullanıcının kullanıcı adını yazdırır`%USERNAME%`saklanır. Örnek 8: Toplu komut dosyası oluşturma:

echo echo Merhaba, %USERNAME%! > selamlama.bat

Açıklama: Bu komut, kullanıcı adını karşılayan "Greeting.bat" adında basit bir toplu komut dosyası oluşturur. Örnek 9: Bir komutun yardımını göster:

help dir

Açıklama: Bu komut,`dir`komutu verir ve mevcut seçeneklerin ve parametrelerin bir listesini çıkarır. Bu örneklerin amacı, Windows Komut İstemi'ndeki farklı komut türlerine genel bir bakış sağlamaktır. Bu komutları ve sözdizimini gerektiği gibi özelleştirebilir ve genişletebilirsiniz.

"CMD" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Windows komut yorumlayicisinin yeni bir örnegini baslatir

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON 
| /V:OFF]
  [[/S] [/C | /K] dize]

/C   Dizenin belirttigi komutu yürütüp sonlandirir
/K   Dizenin belirttigi komutu yürütüp kalir
/S   Dizenin /C ya da /K (bkz asagi) sonrasinda davranisini 
degistirir
/Q   Yankiyi kapatir
/D   Kayit defterinden, AutoRun komutlarinin
    çalistirilmasini devre disi birakir (asagiya bakin)
/A   Bir kanal ya da dosyaya giden iç komutlarin çikisinin 
ANSI
    olmasina neden olur
/U   Bir kanal ya da dosyaya giden iç komutlarin çikisinin
    Unicode olmasina neden olur
/T:fg  Ön plan/arka plan renklerini ayarlar (daha çok bilgi için
    bkz. COLOR /?)
/E:ON  Komut uzantilarini etkinlestirir (asagiya bakin)
/E:OFF Komut uzantilarini devre disi birakir (asagiya bakin)
/F:ON  Dosya ve dizin adi tamamlama karakterlerini etkinlestirir 
    (asagiya bakin)
/F:OFF Dosya ve dizin adi tamamlama karakterlerini devre disi
    birakir (asagiya bakin)
/V:ON  Geciken çevre degiskeni genislemesini, ! sinirlayicisini 
kullanarak
    etkinlestirir. Örnegin;, /V:ON, !var! degiskeninin var 
degiskenini
    yürütme sirasinda genisletmesini saglar. var sözdizimi,
    degiskenleri giris aninda genisletir; bu islem, FOR 
döngüsündeyken
    oldukça farkli bir durumdur.
/V:OFF Geciken çevre degiskeni genislemesini devre disi birak.

'&&' komut ayiricisi tarafindan ayrilmis birden çok komutun,
tirnak isaretiyle belirlenmisse kabul edilecegini unutmayin. 
Ayrica,
uyumluluk için /X, /E:ON ile ayni; /Y, /E:OFF ile ayni; /R ise
/C ile aynidir. Diger tüm anahtarlar göz ardi edilir.

/C ya da /K belirtilirse, anahtardan sonraki komut satirinin 
kalani
bir komut satiri olarak islenir; tirnak (") karakterleri 
islenirken,
asagidaki mantiktan yararlanilir:

  1. Asagidaki kosullarin tümü yerine getirilirse, komut 
satirindaki
    tirnak karakterleri korunur:

    - /S anahtari yok
    - Tam iki tirnak karakteri
    - Iki tirnak karakteri arasinda hiçbir özel karakter yok;
     (özel karakter bunlardan biri olabilir: <>()@^|)
    - Iki tirnak karakteri arasinda bir ya da birden çok 
bosluk
     karakteri var
    - Iki tirnak karakteri arasindaki dize, yürütülebilir
     bir dosyanin adi.

  2. Aksi durumda, eski davranis, ilk karakterin bir tirnak 
karakteri
    olup olmadigina bakip, öyleyse öncü karakteri ayirdiktan 
sonra
    komut satirindaki son tirnak karakterini de kaldirarak,
    son tirnak karakterinden sonraki metni tutmak 
seklindedir.

/D, komut satirinda BELIRTILMEDIYSE, CMD.EXE baslatildiginda
asagidaki REG_SZ/REG_EXPAND_SZ kayit defteri degiskenlerini
arar ve ikisi ya da ikisinden biri varsa, önce bunlar yürütülür.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command 
Processor\AutoRun

    ve/veya

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command 
Processor\AutoRun

Varsayilan olarak Komut Uzantilari etkindir. Uzantilari, belli 
bir
baslatma için /E:OFF anahtarini kullanarak devre disi 
birakabilirsiniz.
Uzantilari, CMD.EXE'nin tüm etkinlestirilmelerinde 
etkinlestirebilir 
ya da devre disi birakabilirsiniz; makine ve/veya kullanici 
oturum açma
oturumunda, kayit defterinden REGEDIT.EXE'yi kullanarak asagidaki
REG_DWORD degerlerinin ikisini ya da ikisinden birini ayarlayin:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command 
Processor\EnableExtensions

    ve/veya

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command 
Processor\EnableExtensions

0x1 ya da 0x0. Kullaniciya özel ayar makine ayarinin
üzerine çikar. Komut satiri anahtarlari kayit defteri ayarlari
üzerine çikar.

Komut uzantilari asagidaki komutlara degisiklik ve/veya eklemeyi
içerir:

  DEL ya da ERASE
  COLOR
  CD ya da CHDIR
  MD ya da MKDIR
  PROMPT
  PUSHD
  POPD
  SET
  SETLOCAL
  ENDLOCAL
  IF
  FOR
  CALL
  SHIFT
  GOTO
  START (ayrica dis komut etkinlestirme degisikliklerini 
içerir)
  ASSOC
  FTYPE

Belirli ayarlari almak için komutadi /? yazip özelliklerini 
görüntüleyin.

Geciken ortam degiskeni genisletmesi varsayilan olarak 
etkinlestirilmemis.
Geciken ortam degiskeni genisletmesini, /V:ON ya da /V:OFF 
anahtariyla 
tüm CMD.EXE'nin belirli etkinlesmelerini etkinlestirip devre disi 
birakabilirsiniz. Uzantilari, CMD.EXE'nin tüm geciken 
genislemesinde
etkinlestirebilir ya da devre disi birakabilirsiniz; makine 
ve/veya 
kullanici oturum açma oturumunda, kayit defterinden 
REGEDIT.EXE'yi
kullanarak asagidaki REG_DWORD degerlerinin ikisini ya da 
ikisinden birini
ayarlayin:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command 
Processor\DelayedExpansion

    ve/veya

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command 
Processor\DelayedExpansion

 0x1 ya da 0x0. Kullaniciya özel ayar makine ayarinin
üzerine çikar. Komut satiri anahtarlari kayit defteri ayarlari
üzerine çikar.

Geciken ortam degiskeni genisletilmesi devredeyse, çalistirma 
sirasinda
bir ünlem karakteri bir ortam degiskeni degerinin
yerine kullanilabilir.

Dosya adi tamamlamasini, /V:ON ya da /V:OFF anahtariyla tüm 
CMD.EXE'nin 
belirli etkinlesmelerini etkinlestirip devre disi 
birakabilirsiniz. 
Uzantilari,CMD.EXE'nin tüm etkinlestirilmelerinde 
etkinlestirebilir ya da 
devre disi birakabilirsiniz; makine ve/veya kullanici oturum açma 
oturumunda,
kayit defterinden REGEDIT.EXE'yi kullanarak asagidaki REG_DWORD
degerlerinin ikisini ya da ikisinden birini ayarlayin:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command 
Processor\CompletionChar
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command 
Processor\PathCompletionChar

    ve/veya

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command 
Processor\CompletionChar
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command 
Processor\PathCompletionChar

belirli bir fonksiyon için kullanilmak üzere bir denetim 
karakterinin
onaltilik degeri (örnek: 0x4, Ctrl-D ve 0x6, Ctrl-F). 
Kullaniciya özel
ayar makine ayarinin üzerine çikar. Komut satiri anahtarlari 
kayit
defteri ayarlari üzerine çikar.

Tamamlama /F:ON anahtariyla etkinlestirildiyse, kullanilan iki 
denetim
karakteri, Ctrl-D, dizin adi tamamlamasi için kullanilirken Ctrl-
F ise
dosya adi tamamlamasi için kullanilir. Kayit defterinde belirli 
bir
tamamlama karakterini devre disi birakmak için geçerli bir 
denetim
karakteri olmadigindan bosluk için (0x20) degeri kullanin.

Iki denetim karakterinden birini girdiginizde, tamamlama etkin 
duruma
getirilir. Tamamlama islevi yol dizesini imlecin sol tarafina
getirip hiçbir karakter yoksa bir joker karakter ekleyip
eslesen bir yol listesi olusturur. Ardindan ilk eslesen
yol görüntülenir. Hiçbir yol eslesmezse, bip sesi çikararak 
ekrani
bosaltir. Sonra, ayni denetim karakterine tekrarli sekilde 
basarak
eslesen yol listesinde döngüsel olarak ilerlenebilir. Shift
tusuyla denetim karakterine basmak, listede geriye dogru 
ilerlemeye
neden olur. Satiri herhangi bir sekilde düzenleyip denetim
karakterine yeniden bastiginizda, kaydedilmis eslesen yol listesi 
birakilip yeni bir tanesi üretilir. Dosya ile dizin tamamlama 
arasinda geçis yaptiginizda aynisi olur. Iki denetim karakteri 
arasindaki tek fark, dizin tamamlama karakteri yalnizca dizin 
adlariyla
eslesirken, dosya tamamlama karakteri hem dosya hem dizin 
adlarini
eslestirir. Dosya tamamlamasi, (CD, MD ya da RD gibi) herhangi 
bir 
yerlesik dizin komutlarinda kullanilirsa dizin tamamlamasi kabul 
edilir.

Tamamlama kodu, bosluk ya da baska bir özel karakter içeren
dosya adlarini, eslesen yolun basina ve sonuna tirnak isareti 
koyarak
dogru sekilde isler. Ayrica, yedekledikten sonra bir satirdan 
tamamlamayi
etkin duruma getirirseniz, tamamlanma noktasindaki imlecin 
sagindaki 
etkinlesmis metin atilir.

Tirnak gerektiren özel karakterler sunlardir:
   <bosluk>
   &()[]{}^=;!'+,`~

Önemli bilgiler, "CMD" komutu için ipuçları

Windows Komut İstemi (CMD) ile çalışırken verimli ve güvenli bir şekilde hareket etmek için akılda tutulması gereken birkaç önemli nokta vardır: 1. Yönetici Ayrıcalıkları: Bazı komutlar yönetici ayrıcalıkları gerektirir. Sistem alanlarına erişmek veya sistem değişiklikleri yapmak istiyorsanız Komut İstemi'ni yönetici olarak açtığınızdan emin olun. 2. Dosya Adları ve Yollar: Dosya veya dizin adları boşluk veya özel karakterler içeriyorsa bunları tırnak işaretleri içine alın. Örnek:`cd "C:\Program Files"` 3. Dosya uzantılarını göster: Varsayılan olarak Komut İstemi dosya uzantılarını görüntülemez. Bunu şu şekilde değiştirebilirsiniz:`echo %PATHEXT%`girmek. Gerekirse şununla yapabilirsiniz`set PATHEXT=.;%PATHEXT%`eklemek. 4. Otomatik tamamlama için SEKME tuşu: Dosya adlarını ve dizinleri otomatik tamamlamak için SEKME tuşunu kullanabilirsiniz. Bu, giriş süresini önemli ölçüde azaltabilir. 5. Komut Geçmişi: Komut geçmişinde gezinmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın. Bu, komutların yeniden girilmeden yeniden yürütülmesine olanak tanır. 6. Komut Referansı: Belirli bir komutla ilgili bilgiye ihtiyacınız varsa şunları ekleyin:`/?`komuta, ör. B.`dir /?`. Bu, komut için yardımı görüntüler. 7. Kopyala ve Yapıştır: Metni kopyalamak için sağ tıklayıp ardından sağ tıklayıp Komut İstemi'ne yapıştırabilirsiniz. 8. Sürücü Harfini Değiştir: Sürücü harfini ve ardından iki nokta üst üste işaretini girerek sürücüler arasında geçiş yapabilirsiniz (ör.`D:`). 9. Hata Kontrolü: Hata mesajlarını dikkatlice kontrol edin. Komut girişi, izinler veya diğer şeylerle ilgili sorunları belirtebilirler. 10. Toplu Dosyalar: Toplu iş dosyaları oluştururken, taşınabilirliği sağlamak için yolların mutlak değil göreceli olduğundan emin olun. 11. Dikkatli kullanın`DEL`veya`RD`: Dosyalar siliniyor (`DEL`) veya dizinler (`RD`veya`RMDIR`) geri dönüşü olmayan etkilere sahip olabilir. Dikkatli kullanın ve enter tuşuna basmadan önce iki kez kontrol edin. 12. CMD Pencere Boyutunu Ayarlayın: CMD penceresinin boyutunu, aynı anda daha fazla veya daha az bilgi görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. 13. Güvenlik Hususları: Bilinmeyen kaynaklardan gelen komutları veya komut dosyalarını çalıştırırken dikkatli olun. Kötü amaçlı kod sisteme zarar verebilir. 14. Veri Yedekleme: Verilere erişen veya verileri değiştiren komutlarla çalışırken, veri kaybını önlemek için önemli verilerin yedeğini aldığınızdan emin olun. Bu noktaları aklınızda tutarak Windows Komut İstemi'ni etkili ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle komutların sistem kaynaklarını etkileyebileceği durumlarda her zaman dikkatli olmanız önerilir.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut CMD - Windows komut yorumcusunun yeni bir kopyasini baslatir.

HTTP: ... console/tr/013.htm
0.109
15002

Difference between key combination and keyboard shortcuts?

Kann DesktopOK die Bildschirmauflösung beider Bildschirme in der Überschrift verwenden?

How to deactivate the Windows 11 startup sound?

Help, Windows 11 doesn't have a screensaver, why?

What printer drivers can I use for Windows 11?

Can I set a timer, stopwatch or alarm in Windows 11?(0)