DIR: Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.


... Komut örnekleri "DIR"
... "DIR" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "DIR" komutu için ipuçları

Komut: "DIR" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "DIR"

Der`DIR`Windows Komut İstemi'ndeki komut, dosyalar ve dizinler hakkındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır. İşte yorumlarıyla birlikte bazı örnekler: Örnek 1: Geçerli dizinin içeriğini göster:

DIR

Açıklama: Bu komut, dosyalar ve alt dizinler de dahil olmak üzere geçerli dizinin içeriğini görüntüler. Örnek 2: Belirli bir dizinin içeriğini göster:

DIR C:\yol\Hedef dizin

Açıklama: "C:\Yol\Hedef dizini" dizininin içeriği burada görüntülenir. Örnek 3: İçeriği ayrıntılı olarak göster:

DIR /A /W

Açıklama: Bu komut, dosya boyutu ve değiştirilme tarihi gibi ayrıntılar da dahil olmak üzere geçerli dizinin içeriğini görüntüler.`/A`ayrıca gizli dosyaları da gösterir ve`/W`bilgileri daha geniş bir sütun görünümünde görüntüler. Örnek 4: Alt dizinlerle içeriği görüntüleme (yinelemeli olarak):

DIR /S

Açıklama: Burada, tüm alt dizinler de dahil olmak üzere geçerli dizinin içeriği yinelemeli olarak görüntülenir. Örnek 5: Yalnızca dosya adlarını göster, ayrıntı gösterme:

DIR /B

Açıklama: Bu komut, boyut ve tarih gibi ayrıntılar olmadan yalnızca geçerli dizindeki dosya adlarını görüntüler. Komut dosyalarında veya yalnızca dosya adlarıyla ilgileniyorsanız kullanışlıdır. Örnek 6: İçeriği tarihe göre sıralanmış olarak göster:

DIR /OD

Açıklama: Geçerli dizinin içeriği, tarihe göre sıralanmış olarak burada görüntülenir. Örnek 7: Yalnızca dizinleri göster:

DIR /AD

Açıklama: Bu komut, dosyaları değil yalnızca geçerli dizindeki dizinleri görüntüler. Örnek 8: İçeriği bir metin dosyasına kaydetme:

DIR > Dizin listesi.txt

Açıklama: Bu komut, geçerli dizinin içeriğini "directorylist.txt" adlı bir metin dosyasına kaydeder. Örnek 9: Yardımı göster:

DIR /?

Açıklama: Bu komut, mevcut seçenekler hakkında yardım ve bilgileri görüntüler.`DIR`-emretmek. Der`DIR`komutu, görüntülenen içeriği özelleştirmek için çeşitli seçenekler sunar. konusunda yardım alabilirsiniz`DIR /?`Daha fazla ayrıntı öğrenmek için. gibi bazı seçeneklerin olduğunu unutmayın.`/S`veya`/A`çıktıyı önemli ölçüde etkileyebilir.

"DIR" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Bir dizindeki dosya ve alt dizinlerin listesini görüntüler.

DIR [sürücü:][yol][dosyaadi] [/A[[:]öznitelik]] [/B] [/C] [/D] 
[/L] [/N]
 [/O[[:]siradüzeni]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]zamanalani]] 
[/W] [/X] [/4]

 [sürücü:][yol][dosyaadi]
       Listelenecek, sürücü, dizin ve/veya dosyalari 
belirtir.

 /A     Belirtilen öznitelikteki dosyalari görüntüler.
 öznitelik  D Dizin        R Salt okunur dosyalar
        H Gizli dosyalar    A Arsivlenmeye hazir 
dosyalar
        S Sistem dosyalari   I Içerik dizini 
olusturulmayan Dosyalar
        L Yeniden Ayristirma Noktalari  - Öneki olumsuz 
anlamdadir
 /B     Yalin biçim kullanir (baslik bilgisi ya da özet 
olmadan).
 /C     Dosya boyutlarinda bin ayiricisini gösterir. Bu 
varsayilan
       degerdir. Ayiricinin görüntülenmesini önlemek için
       /-C kullanin.
 /D     Ayni genislikte; dosyalar sütuna göre siralanmis.
 /L     Küçük harf kullanir.
 /N     Dosyaadinin en sagda oldugu yeni uzun liste biçimi.
 /O     Sirali düzende dosyaya göre listele.
 siradüzeni  N Ada göre (abece)   S Boyuta göre (küçükten 
büyüge)
        E Uzantiya göre (abece) D Tarih/saate göre 
(eskiden yeniye)
        G Önce grup dizinleri  - Önek sirasini tersine 
çevirir
 /P     Her ekran dolusu bilginin ardindan duraklar.
 /Q     Dosyanin sahibini gösterir.
 /R     Dosyanin diger veri akislarini görüntüler.
 /S     Dosyalari belirtilen dizinde ve tüm alt dizinlerde 
görüntüler.
 /T     Siralama için kullanilan zaman alaninin görüntüleme 
ve
       kullanimini denetler
 zamanalani C Olusturma
       A Son Erisim
       W Son Yazma
 /W     Genis liste biçimi kullanir.
 /X     8nokta3 biçiminde olmayan dosya adi için üretilen 
kisa ad
       görüntüler. Biçim, uzun addan önce eklenmis
       kisa adli /N gibidir. Hiçbir kisa ad yoksa, yerine
       bosluk görüntülenir.
 /4     Dört haneli yili gösterir

DIRCMD çevre degiskeninde, anahtarlar önceden ayarlanabilir. 
Önceden
ayarlanmis anahtarlari, herhangi bir anahtarin önüne - (tire) 
getirerek
geçersiz kilin; örnegin, /-W.

Önemli bilgiler, "DIR" komutu için ipuçları

Kullanırken`DIR`Windows Komut İstemi'ndeki komutta dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır: 1. Joker karakterler: Dosyaları veya dizinleri belirli bir düzende görüntülemek için joker karakterleri ( ve ?) kullanabilirsiniz. Örneğin`DIR .txt`geçerli dizindeki tüm metin dosyalarını görüntüler.

DIR *.txt

2. Dizin Yapısı: Eğer`/S`komut tüm alt dizinlerin içeriğini yinelemeli olarak görüntüler.

DIR /S

3. Gizli dosyaları göster: İle`/A`gizli dosyaları gösterebilirsiniz.`/A:H`yalnızca gizli dosyaları gösterir.

DIR /A:H

4. Ayrıntıları göster: `/W`dosyaları ve dizinleri daha geniş bir sütun görünümünde görüntülerken`/O`sıralama düzeni değişir. Örneğin`DIR /O:D`dosyaları tarihe göre sıralanmış olarak görüntüler.

DIR /W
DIR /O:D

5. Yalnızca dosya adlarını göster: `/B`herhangi bir ek bilgi olmadan yalnızca dosya adlarını gösterir.

DIR /B

6. Dosya Özellikleri: `/A`özniteliklere göre dosyaları seçmek için de kullanılabilir (ör.`/A:-R`yalnızca salt okunur olmayan dosyaları görüntüler).

DIR /A:-R

7. Çıktıyı bir dosyaya yönlendirin: Çıktıyı bir dosyaya yeniden yönlendirebilirsiniz.`DIR`depolama veya daha fazla işlem için bir dosyaya yönlendirme.

DIR > Dizin listesi.txt

8. Yardımı göster: `DIR /?`için mevcut seçenekler hakkında yardım ve bilgi gösterir.`DIR`-emretmek. Şunu unutmayın:`DIR`komutu bir dizindeki dosyaları ve dizinleri görüntülemenizi sağlar. Kopyalama, silme veya taşıma gibi daha spesifik işlemler gerçekleştirmek istiyorsanız aşağıdaki gibi ek komutları kullanabilirsiniz:`COPY`,`DEL`, veya`MOVE`kullanmak.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut DIR - Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.

HTTP: ... console/tr/021.htm
0.108
15309

Is there a command line option to start the program minimized?

How to change the search options in Windows 11 File Explorer?

Can I remove the raindrops from my Windows desktop?

How can I test another partition or drive!

Get old programs running under Windows 11!

Use the file time change tool on Windows 11 as on Windows 10, ...!(0)