ENDLOCAL: Bir toplu is dosyasindaki çevre yerellestirmesini sonlandirir.


 


... Komut örnekleri "ENDLOCAL"
... "ENDLOCAL" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "ENDLOCAL" komutu için ipuçları

Komut: "ENDLOCAL" açık Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. mevcut

Komut örnekleri "ENDLOCAL"

Der`ENDLOCAL`komutu, Windows Komut İsteminde, ilgili yerel ortam değişkenlerini sonlandırmak için kullanılır.`SETLOCAL`komut başlatıldı. İşte bazı örnekler: Örnek 1: Yerel ortamı başlatma ve durdurma:

@ECHO OFF
SETLOCAL
SET Name=John
ECHO Yerel çevre içerisinde: %Name%
ENDLOCAL
ECHO Yerel alanın dışında: %Name%

Açıklama: Bu örnek, yerel bir ortamı şu şekilde başlatır:`SETLOCAL`, yerel bir değişkeni tanımlar (`Name`), değeri yerel ortamın içinde ve dışında yazdırır ve ardından yerel ortamdan çıkar.`ENDLOCAL`. Örnek 2: ENDLOCAL'in döngüde kullanılması:

@ECHO OFF
FOR /L %%A IN (1, 1, 3) DO (
  SETLOCAL
  SET Counter=%%A
  ECHO Döngünün içinde: %Counter%
  ENDLOCAL
)
ECHO Döngünün dışında: %Counter%

Açıklama: İşte`SETLOCAL`Yerel bir ortam oluşturmak için bir döngü içinde kullanılır.`ENDLOCAL`daha sonra her döngü yinelemesinin sonunda yerel ortamı sonlandırır. Örnek 3: Dönüş değeriyle yerel ortam:

@ECHO OFF
CALL :LocalFunction
ECHO işlev dışı: %ReturnValue%
GOTO :EOF

:LocalFunction
SETLOCAL
SET ReturnValue=Bu bir dönüş değeridir
ENDLOCAL & SET ReturnValue=%ReturnValue%
GOTO :EOF

Açıklama: Bir işlev (`:LocalFunction`) yerel bir ortam kullanılarak oluşturulmuş`SETLOCAL`başlar ve ile`ENDLOCAL`gönderdim. Dönüş değeri fonksiyonun dışında kullanılır. Örnek 4: Bir toplu iş dosyasında ENDLOCAL'in kullanılması:

@ECHO OFF
CALL :Start
ECHO işlev dışı: %GlobalVariable%
GOTO :EOF

:Start
SETLOCAL
SET GlobalVariable=bu bir globale Variable
CALL :InnerFunction
ENDLOCAL & SET GlobalVariable=%GlobalVariable%
GOTO :EOF

:InnerFunction
SET LocalVariable=Bu yerel bir şey Variable
ECHO Fonksiyonun içinde: %LocalVariable%
GOTO :EOF

Açıklama: İşte`SETLOCAL`ana fonksiyonda (`:Start`) yerel bir ortam oluşturmak için kullanılır. Bu fonksiyonda bir alt fonksiyon (`:InnerFunction`) isminde.`ENDLOCAL`ana fonksiyonda global değişkenin değeri güncellenirken yerel ortamdan çıkmak için kullanılır. Ölmek`ENDLOCAL`ifadesi yerel ortamı sonlandırır ve ortam değişkenlerini önceki değere sıfırlar.`SETLOCAL`-Emretmek. Bunun dışında yerel ortamdan bir ortam değişkeni kullanmak istiyorsanız bunu doğrudan yapmalısınız.`ENDLOCAL`Yapmak. Yerel değişkenlerin kendi yerel ortamlarının dışında kullanılamayacağını unutmayın.

"ENDLOCAL" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Bir toplu is dosyasindaki ortam degisikliklerinin 
yerellestirilmesini 
sonlandirir.
ENDLOCAL komutu kullanildiktan sonra yapilan ortam degisiklikleri
toplu is dosyasinda yerel olarak geçerli degildir; toplu is 
dosyasi 
sonlandirilirken önceki ayarlar geri yüklenmez.

ENDLOCAL

Komut Uzantilari etkinse, ENDLOCAL asagidaki sekilde degisir:

Karsilik gelen SETLOCAL, yeni ENABLEEXTENSIONS ya da 
DISABLEEXTENSIONS
seçeneklerini kullanarak komut uzantilarini etkinlestirir ya da 
devre 
disi birakirsa, ENDLOCAL sonrasinda, komut uzantilarinin 
etkin/devre disi
durumu eslesen SETLOCAL komutu yürütülmesinden önceki durumuna
geri yüklenir.

Önemli bilgiler, "ENDLOCAL" komutu için ipuçları

Kullanırken`ENDLOCAL`Windows Komut İstemi'ndeki komutta dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır: 1. Yerel değişkenler: `ENDLOCAL`yerel bir ortamı sonlandırır ve o ortamda oluşturulan tüm yerel değişkenler atılır. Bu değişkenler şunlara göre`ENDLOCAL`artık yerelleştirilmiş ortamın dışında mevcut değildir. 2. Dönüş Değerleri: Bunun dışında yerel bir ortamdaki değerleri kullanmak istiyorsanız, bunu hemen sonra yapmalısınız.`ENDLOCAL`-Komutu yap. Örnek:

SETLOCAL
SET LocalVar=Merhaba
ENDLOCAL & SET OutsideVar=%LocalVar%

3. İç içe`SETLOCAL`/`ENDLOCAL`: Eğer sen`SETLOCAL`bir toplu iş dosyasında birden çok kez kullanıldığında, her birinin`SETLOCAL`karşılık gelen birinden`ENDLOCAL`takip edilmeli. Her biri`ENDLOCAL`en yakın olanı bitirir`SETLOCAL`-Talimat. 4. Değişken kalıtımı: Yerelleştirilmiş bir ortamda oluşturulan değişkenler üst ortamlara miras alınmaz. Yerel ortamlar genellikle yalnızca geçerli toplu işlem tarafından görülebilir. 5. İcra emri: `ENDLOCAL`sırasıyla yürütülür`SETLOCAL`aradı. Bu, son yerelleştirilmiş ortamın önce geldiği anlamına gelir`ENDLOCAL`gönderdim. 6. Toplu iş dosyaları ve işlevler: Toplu iş dosyalarında, işlevlerde genellikle yerelleştirilmiş ortamlar kullanılır. Bir fonksiyondan çıktığınızda,`ENDLOCAL`fonksiyon kullanılmadığı sürece gerçekleştirilir`GOTO :EOF`veya`EXIT /B`ayrılmak. Bu durumda manuel olarak girilmesi tavsiye edilir.`ENDLOCAL`eklemek. 7. Döngülerde kullanın: `SETLOCAL`Bir döngüde, döngünün her çalıştırılışında yeni bir yerel ortam yaratılır. Emin ol`ENDLOCAL`Yerel değişkenlerin gerektiği gibi serbest bırakılmasını sağlamak için doğru şekilde.

FOR /L %%A IN (1, 1, 3) DO (
  SETLOCAL
  SET LocalVar=Merhaba
  ECHO %LocalVar%
  ENDLOCAL
)

8. Süreç Kaynakları: Kullanımı`SETLOCAL`Ve`ENDLOCAL`özellikle bir toplu iş dosyasında çok sayıda değişken tanımlandığında ve kullanıldığında süreç kaynaklarının korunmasına yardımcı olabilir. Değişkenlerin kapsamını kodun belirli bölümleriyle sınırlamak, bellek kaynaklarının daha verimli kullanılmasına olanak tanır. Özetle önemli`SETLOCAL`Ve`ENDLOCAL`Değişkenlerin doğru şekilde ele alındığından ve yerelleştirilmiş ortamların doğru şekilde yönetildiğinden emin olmak için dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu özellikle karmaşık toplu komut dosyaları veya işlevlerle ilgilidir.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut ENDLOCAL - Bir toplu is dosyasindaki çevre yerellestirmesini sonlandirir.

HTTP: ... console/tr/026.htm
0.109
17666
How can I align the Door Note, for example left-justified? Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types? Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10! Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1! The Windows Experience Index is in the wrong language? How to start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)? Internet Explorer deinstallieren in Windows 8, 10 und 8.1? Can I still use the countdown in the stopwatch on Windows 11? Meldung: Chrome und Ihr Videoplayer ist veraltet, was ist das? Tastenkürzel um zur Adressleiste zu gelangen?(0)