ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FIND
Dosya ya da dosyalarda metin dizesi arar.

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "dize"
[[sürücü:][yol]dosyaadi[ ...]]

 /V         Belirtilen dizeyi IÇERMEYEN tüm satirlari
görüntüler.
 /C         Dizeyi içeren satirlarin yalnizca sayimini
görüntüler.
 /N         Görüntülenen satirlarla birlikte satir numaralarini
görüntüler.
 /I         dize ararken büyük/küçük harf durumuna bakmaz.
 /OFF[LINE] Çevrimdisi özniteligi olan dosyalari atlama.
 "dize"     Bulunacak metin dizesini belirtir.
 [sürücü:][yol]dosyaadi
            Aranacak dosya ya da dosyalari belirtir.

Bir yol belirtilmezse, FIND girilen metni komut isteminde ya da
bir baska komuttan çikarilanda arar.C:\WINDOWS>HELP FINDSTR
Dosyalarda dize aramasi yapar.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O]
[/P] [/F:dosya]
       [/C:dize] [/G:dosya] [/D:dir liste] [/A:renk özniteligi]
[/OFF[LINE]]
       dizeler [[sürücü:][yol]dosyaadi[ ...]]

 /B         Satirin basindaysa düzenle eslesir.
 /E         Satirin sonundaysa düzenle eslesir.
 /L         Arama dizelerini tam yazildigi sekilde kullanir.
 /R         Arama dizelerini normal ifade gibi kullanir.
 /S         Geçerli dizinde ve tüm alt dizinlerinde eslesen
dosyalarin
            aramasini yapar.
 /I         Aramanin, büyük/küçük harf duyarli olmadigini
belirtir.
 /X         Tam olarak eslesen satirlari yazdirir.
 /V         Yalnizca eslesme olmayan satirlari yazdirir.
 /N         Eslesen her satirin önündeki satir numarasini
yazdirir.
 /M         Dosyada eslesme varsa, yalnizca dosya adini
yazdirir.
 /O         Her eslesen satirin önündeki karakter uzakligini
yazdirir.
 /P         Yazdirilmayan karakterleri olan dosyalari atlar
 /OFF[LINE] Çevrimdisi özniteligi ayarlanmis dosyalari atlamaz.
 /A:attr    Color özniteligini iki onaltilik basamakla belirtir.
            Bkz. "color /?"
 /F:dosya   Belirtilen dosyadan dosya listesini okur (/ konsol
demektir).
 /C:dize    Belirtilen dizeyi gerçek arama dizesi olarak
kullanir.
 /G:dosya   Belirtilen dosyadan arama dizelerini alir (/ konsol
demektir).
 /D:dir     Noktali virgülle ayrilmis dizin listesinde arama
yapar
 dizeler    Aranacak metin.
 [sürücü:][yol]dosyaadi
            Aranacak dosya ya da dosyalari belirtir.

Bagimsiz degiskenin önüne /C gelmedigi sürece, birden çok arama
dizesini
ayirmak için bosluk kullanin. Örnegin; 'FINDSTR "herkese merhaba"
x.y'
"herkese" ya da "merhaba" sözcüklerini x.y dosyasinda arar.
'FINDSTR /C:"herkese merhaba" x.y' yalnizca "herkese merhaba"
sözcüklerini x.y dosyasinda arar.

Normal ifade hizli basvurusu:
 .        Joker: Herhangi bir karakter
 *        Tekrar: Önceki karakter veya sinifin sifir ya da daha
çok
                  kez yinelemesi
 ^        Satir konumu: Satir baslangici
 $        Satir konumu: Satir sonu
 [class]  Karakter sinifi: Kümedeki tek bir karakter
 [^class] Ters sinif: Kümede bulunmayan tek karakter
 [x-y]    Aralik: Belirtilen araliktaki karakterler
 \x       Esc: X meta karakterinin gerçek kullanimi
 \<xyz Sözcük konumu: Sözcük basi xyz\>    Sözcük konumu: Sözcük sonu

Normal FINDSTR ifadeleriyle ilgili tam bilgi için çevrimiçi
Komut Basvurusu'na bakin.C:\WINDOWS>HELP FOR
Bir dosya kümesindeki her dosya için belirtilen bir bir komutu
çalistirir.

FOR %degisken IN (küme) DO komut [komut parametresi]

 %degisken  Degistirilebilir tek harfli bir parametre belirtir.
 (küme)      Bir ya da birden çok dosya kümesi belirtir.
             Joker karakter kullanilabilir.
 komut       Her bir dosya için yürütülecek komutu belirtir.
 komut parametresi
             Belirtilen komutun parametre ya da anahtarlarini
belirtir.

Bir toplu is dosyasi programinda FOR komutunu kullanmak için
%%degisken
yerine %degisken belirtin.  Degisken adlari büyük küçük harf
duyarli
oldugundan, %i degiskeni, %I degiskeninden farklidir.

Komut Uzantilari etkinse, asagidaki FOR komutu ek biçimleri
desteklenir:

FOR /D %degisken IN (küme) DO komut [komut parametre]

   Ayar joker karakteri içerirse, dosya adlari yerine dizin
adlarina
   esleme için belirtir.

FOR /R [[sürücü:]yol] %degisken IN (küme) DO komut [komut
parametre]

   [sürücü:]yol içinde köklenmis dizin agacini, FOR tümcesini
agacin
   her dizininde çalistirarak yürütür. /R sonrasinda hiçbir
dizin
   belirtimi yapilmazsa, geçerli dizin kabul edilir. Küme
yalnizca
   tek nokta (.) karakteriyse yalnizca dizin agacini
numaralandirir.

FOR /L %degisken IN (baslangiç, adim, son) DO komut [komut
parametre]

   Küme, adim oraniyla, baslangiçtan sona sayi dizisidir.
   Böylece, (1,1,5), 1 2 3 4 5 dizisini üretirken (5,-1,1) de
   (5 4 3 2 1)dizisini üretir

FOR /F ["seçenek"] %degisken IN (dosya küme) DO komut [komut
parametre]
FOR /F ["seçenek"] %degisken IN ("dize") DO komut [komut
parametre]
FOR /F ["seçenek"] %degisken IN ('komut') DO komut [komut
parametre]

   veya, usebackq seçenegi varsa:

FOR /F ["seçenek"] %degisken IN (dosya küme) DO komut [komut
parametre]
FOR /F ["seçenek"] %degisken IN ('dize') DO komut [komut
parametre]
FOR /F ["seçenek"] %degisken IN (`komut`) DO komut [komut
parametre]

   filenameset bir ya da birden çok dosya adidir. Her bir dosya
açilir,
   okunur ardindan sonraki filenameset'teki dosyaya devam
etmeden
   önce islemden geçirilir. Isleme, dosyayi okuma, tek tek metin
   satirlarina ayirdiktan sonra her satiri sifir ya da daha çok
   belirteçle inceler.  Döngünün gövdesi daha sonra bulunan
belirteç dizesine
   ayarli degisken degeriyle çagrilir.  Varsayilan olarak, /F
her
   dosyanin her satirindan, ilk bos ayri belirteci gönderir.
   Bos satirlar geçilir.  Seçenegi bagli "seçenek" parametresini
   belirterek varsayilan davranisi geçersiz kilabilirsiniz.  Bu,
   farkli inceleme seçeneklerini belirten bir ya da birden çok
anahtar
   sözcügü içeren tirnak içinde dizedir.  Anahtar sözcükler
sunlardir:

       eol=c           - satir sonu açiklama karakterini
belirtir
                         (yalnizca tek)
       geç=n           - dosyanin basinda geçilecek olan
                         satir sayisini belirtir.
       delims=xxx      - bir sinirlayici kümesini belirtir. Bu,
varsayilan
                         sinirlayici, bosluk ve sekme kümesini
devre disi
                         birakir.
       tokens=x,y,m-n  - her degisiklik için her satirdan
                         gövdeye gönderilecek olan jetonlari
belirtir.
                         Bu, ek degisken adlarinin ayrilmasina
                         neden olur.  m-n biçimi, bir araliktir;
                         bu aralik n. jetonlar yolunca m.
belirtir.
                         Jeton= dizenin son karakteri joker
karakteriyse
                         ek degisken ayrilarak son jeton
incelendikten
                         sonra satirda kalan metni alir.
       usebackq        - yeni anlamlarin geçerli oldugunu
belirtir;
                         bu durumda ters tirnakli dize komut
olarak
                         yürütülürken tek tirnakli dize gerçek
dize
                         komutu olarak filenameset'te tirnak
dosya
                         adlarinda, çift tirnagin kullanimina
olanak
                         saglar.

   Bazi örnekler yardimci olabilir:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (myfile.txt) do @echo
%i %j %k

   myfile.txt dosyasindaki her satiri, noktali virgülle baslayan
satirlari
   2. ve 3. belirteci for body için her satirdan gönderen
   virgül ve/veya boslukla sinirlanan belirteçleri göz ardi
ederek inceler.
   For body tümcelerinin, 2. belirteci almak için %i
basvurusuna, 3.
   belirteci almak için %j basvurusuna ve üçüncünün ardindan
kalan tüm
   belirteçleri almak için %k basvurusuna dikkat edin.  Bosluk
içeren
   dosya adlari için, dosyadalarini çift tirnakla
belirtmelisiniz.
   Çift tirnagi bu sekilde kullanmak için usebackq
   seçenegini de kullanmaniz gerekir; yoksa çift tirnak gerçek
anlamda
   incelemede kullanilan tanimlayici bir dize olarak yorumlanir.

   %i açikça for tümcesinde bildirilir; %j ile %k
   açikça tokens= option yoluyla bildirilir.  tokens= line
yoluyla
   en çok 26 adet belirteç belirtebilirsiniz; bunun 'z' ya da
'Z' harfinden
   daha yüksek bir degisken bildirme girisimi olmamasi gerekir.
   Unutmayin; FOR degisken adlari büyük/küçük harf duyarli,
geneldir;
   bir defad en çok toplam 52 etkine ulasabilirsiniz.

   FOR /F inceleme mantigini ara dizede de kullanabilirsiniz;
bunun
   için ayraç içindeki filenameset'i tek tirnak karakterleri
kullanarak
   tirnakli bir dize haline getirmelisiniz.  Bir dosyadan tek
bir
   satir girdisi olarak görülüp incelenir.

   Son olarak, FOR /F komutunu, bir komutun çiktisini incelemek
için
   kullanabilirsiniz.  Bu, ayraç içindeki filenameset'i geri
tirnakli bir
   dize haline getirerek yapilir.  Komut satiri olarak görülür;
   bagimli bir CMD.EXE'ye gönderilerek çikti bellekte yakalanip
   dosyaymis gibi incelenir.  Böylece asagidaki örnek:

     FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i

   geçerli ortamdaki çevre degisken adlarini numaralandirir.

Ayni zamanda, FOR degisken degisimi basvurulari gelistirilmistir.
Simdi asagidaki seçime bagli sözdizimini kullanabilirsiniz:

   %~I         - tirnaklari kaldirarak %I genisletilir (")
   %~fI        - %I tam nitelendirilmis yol adina genisletilir
   %~dI        - %I yalnizca bir sürücü harfine genisletilir
   %~pI        - %I yalnizca bir yola genisletilir
   %~nI        - %I yalnizca bir dosya adina genisletilir
   %~xI        - %I yalnizca bir dosya uzantisina genisletilir
   %~sI        - genisletilen yol yalnizca kisa adlari içerir
   %~aI        - %I dosyanin dosya niteliklerine genisletilir
   %~tI        - %I dosyanin tarih/saat özniteligine
genisletilir
   %~zI        - %I dosyanin boyutuna genisletilir
   %~$PATH:I   - PATH ortam degiskeninde listelenen dizinleri
arar
                  ve %I ilk bulunanin tam niteleyici adina
genisletilir.
                  Ortam degiskeni tanimli degilse veya dosya
arama
                  tarafindan bulunmazsa, bu degistirici bos bir
dizeye
                  genisletilir.

Degistiriciler, bilesik sonuçlar için birlestirilebilir:

   %~dpI       - %I yalnizca bir sürücü harfine ve yola
genisletilir
   %~nxI       - %I yalnizca bir dosya adina ve uzantisina
genisletilir
   %~fsI       - %I yalnizca kisa adli bir tam yol adina
genisletilir
   %~dp$PATH:I - %I için PATH ortam degiskeninde listelenen
dizinleri
                  arar ve ilk bulunanin sürücü harfine ve yoluna
                  genisletilir.
   %~ftzaI     - %I DIR gibi bir çikti satirina genisletilir

Yukaridaki örneklerde %I ve PATH baska geçerli degerlerle
degistirilebilir.
%~ sözdizimi, geçerli bir FOR degisken adiyla sona erdirilir.
%I gibi büyük harfli degisken adlari kullanmak daha okunabilir
yapar ve
büyük küçük harf duyarli olmayan degistiricilerle
karistirilmasini engeller.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komut FIND - Bir dosyada ya da dosyalarda bir metin dizesini arar.

HTTP: ... console/tr/030.htm
0.156
14133

Rename Default operating system Name at System startup in Windows-7, how to?

 /

Export to CSV, TXT, HTML, XLS, ... the current Explorer view in Q-Dir!

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

Should I use at feed scan TIF, JPG BMP or PNG for pages?

 /

Useful for Windows 11, 10, ... Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /

I want the time display to appear right next to the date display!

 /

Stop Watch also known as chronograph, from ancient greek language! 

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Save search results in Windows 10/11 for always recurring search events?

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Wie kann ich die Ports für den FTP Passiven-Modus auf meinem Windows-Server freigeben?

 /

Download a free Sonic Game to play on Windows!

 /