ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FOR
Bir dosya kümesindeki her dosya için belirtilen bir bir komutu
çalistirir.

FOR %degisken IN (küme) DO komut [komut parametresi]

 %degisken  Degistirilebilir tek harfli bir parametre belirtir.
 (küme)      Bir ya da birden çok dosya kümesi belirtir.
             Joker karakter kullanilabilir.
 komut       Her bir dosya için yürütülecek komutu belirtir.
 komut parametresi
             Belirtilen komutun parametre ya da anahtarlarini
belirtir.

Bir toplu is dosyasi programinda FOR komutunu kullanmak için
%%degisken
yerine %degisken belirtin.  Degisken adlari büyük küçük harf
duyarli
oldugundan, %i degiskeni, %I degiskeninden farklidir.

Komut Uzantilari etkinse, asagidaki FOR komutu ek biçimleri
desteklenir:

FOR /D %degisken IN (küme) DO komut [komut parametre]

   Ayar joker karakteri içerirse, dosya adlari yerine dizin
adlarina
   esleme için belirtir.

FOR /R [[sürücü:]yol] %degisken IN (küme) DO komut [komut
parametre]

   [sürücü:]yol içinde köklenmis dizin agacini, FOR tümcesini
agacin
   her dizininde çalistirarak yürütür. /R sonrasinda hiçbir
dizin
   belirtimi yapilmazsa, geçerli dizin kabul edilir. Küme
yalnizca
   tek nokta (.) karakteriyse yalnizca dizin agacini
numaralandirir.

FOR /L %degisken IN (baslangiç, adim, son) DO komut [komut
parametre]

   Küme, adim oraniyla, baslangiçtan sona sayi dizisidir.
   Böylece, (1,1,5), 1 2 3 4 5 dizisini üretirken (5,-1,1) de
   (5 4 3 2 1)dizisini üretir

FOR /F ["seçenek"] %degisken IN (dosya küme) DO komut [komut
parametre]
FOR /F ["seçenek"] %degisken IN ("dize") DO komut [komut
parametre]
FOR /F ["seçenek"] %degisken IN ('komut') DO komut [komut
parametre]

   veya, usebackq seçenegi varsa:

FOR /F ["seçenek"] %degisken IN (dosya küme) DO komut [komut
parametre]
FOR /F ["seçenek"] %degisken IN ('dize') DO komut [komut
parametre]
FOR /F ["seçenek"] %degisken IN (`komut`) DO komut [komut
parametre]

   filenameset bir ya da birden çok dosya adidir. Her bir dosya
açilir,
   okunur ardindan sonraki filenameset'teki dosyaya devam
etmeden
   önce islemden geçirilir. Isleme, dosyayi okuma, tek tek metin
   satirlarina ayirdiktan sonra her satiri sifir ya da daha çok
   belirteçle inceler.  Döngünün gövdesi daha sonra bulunan
belirteç dizesine
   ayarli degisken degeriyle çagrilir.  Varsayilan olarak, /F
her
   dosyanin her satirindan, ilk bos ayri belirteci gönderir.
   Bos satirlar geçilir.  Seçenegi bagli "seçenek" parametresini
   belirterek varsayilan davranisi geçersiz kilabilirsiniz.  Bu,
   farkli inceleme seçeneklerini belirten bir ya da birden çok
anahtar
   sözcügü içeren tirnak içinde dizedir.  Anahtar sözcükler
sunlardir:

       eol=c           - satir sonu açiklama karakterini
belirtir
                         (yalnizca tek)
       geç=n           - dosyanin basinda geçilecek olan
                         satir sayisini belirtir.
       delims=xxx      - bir sinirlayici kümesini belirtir. Bu,
varsayilan
                         sinirlayici, bosluk ve sekme kümesini
devre disi
                         birakir.
       tokens=x,y,m-n  - her degisiklik için her satirdan
                         gövdeye gönderilecek olan jetonlari
belirtir.
                         Bu, ek degisken adlarinin ayrilmasina
                         neden olur.  m-n biçimi, bir araliktir;
                         bu aralik n. jetonlar yolunca m.
belirtir.
                         Jeton= dizenin son karakteri joker
karakteriyse
                         ek degisken ayrilarak son jeton
incelendikten
                         sonra satirda kalan metni alir.
       usebackq        - yeni anlamlarin geçerli oldugunu
belirtir;
                         bu durumda ters tirnakli dize komut
olarak
                         yürütülürken tek tirnakli dize gerçek
dize
                         komutu olarak filenameset'te tirnak
dosya
                         adlarinda, çift tirnagin kullanimina
olanak
                         saglar.

   Bazi örnekler yardimci olabilir:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (myfile.txt) do @echo
%i %j %k

   myfile.txt dosyasindaki her satiri, noktali virgülle baslayan
satirlari
   2. ve 3. belirteci for body için her satirdan gönderen
   virgül ve/veya boslukla sinirlanan belirteçleri göz ardi
ederek inceler.
   For body tümcelerinin, 2. belirteci almak için %i
basvurusuna, 3.
   belirteci almak için %j basvurusuna ve üçüncünün ardindan
kalan tüm
   belirteçleri almak için %k basvurusuna dikkat edin.  Bosluk
içeren
   dosya adlari için, dosyadalarini çift tirnakla
belirtmelisiniz.
   Çift tirnagi bu sekilde kullanmak için usebackq
   seçenegini de kullanmaniz gerekir; yoksa çift tirnak gerçek
anlamda
   incelemede kullanilan tanimlayici bir dize olarak yorumlanir.

   %i açikça for tümcesinde bildirilir; %j ile %k
   açikça tokens= option yoluyla bildirilir.  tokens= line
yoluyla
   en çok 26 adet belirteç belirtebilirsiniz; bunun 'z' ya da
'Z' harfinden
   daha yüksek bir degisken bildirme girisimi olmamasi gerekir.
   Unutmayin; FOR degisken adlari büyük/küçük harf duyarli,
geneldir;
   bir defad en çok toplam 52 etkine ulasabilirsiniz.

   FOR /F inceleme mantigini ara dizede de kullanabilirsiniz;
bunun
   için ayraç içindeki filenameset'i tek tirnak karakterleri
kullanarak
   tirnakli bir dize haline getirmelisiniz.  Bir dosyadan tek
bir
   satir girdisi olarak görülüp incelenir.

   Son olarak, FOR /F komutunu, bir komutun çiktisini incelemek
için
   kullanabilirsiniz.  Bu, ayraç içindeki filenameset'i geri
tirnakli bir
   dize haline getirerek yapilir.  Komut satiri olarak görülür;
   bagimli bir CMD.EXE'ye gönderilerek çikti bellekte yakalanip
   dosyaymis gibi incelenir.  Böylece asagidaki örnek:

     FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i

   geçerli ortamdaki çevre degisken adlarini numaralandirir.

Ayni zamanda, FOR degisken degisimi basvurulari gelistirilmistir.
Simdi asagidaki seçime bagli sözdizimini kullanabilirsiniz:

   %~I         - tirnaklari kaldirarak %I genisletilir (")
   %~fI        - %I tam nitelendirilmis yol adina genisletilir
   %~dI        - %I yalnizca bir sürücü harfine genisletilir
   %~pI        - %I yalnizca bir yola genisletilir
   %~nI        - %I yalnizca bir dosya adina genisletilir
   %~xI        - %I yalnizca bir dosya uzantisina genisletilir
   %~sI        - genisletilen yol yalnizca kisa adlari içerir
   %~aI        - %I dosyanin dosya niteliklerine genisletilir
   %~tI        - %I dosyanin tarih/saat özniteligine
genisletilir
   %~zI        - %I dosyanin boyutuna genisletilir
   %~$PATH:I   - PATH ortam degiskeninde listelenen dizinleri
arar
                  ve %I ilk bulunanin tam niteleyici adina
genisletilir.
                  Ortam degiskeni tanimli degilse veya dosya
arama
                  tarafindan bulunmazsa, bu degistirici bos bir
dizeye
                  genisletilir.

Degistiriciler, bilesik sonuçlar için birlestirilebilir:

   %~dpI       - %I yalnizca bir sürücü harfine ve yola
genisletilir
   %~nxI       - %I yalnizca bir dosya adina ve uzantisina
genisletilir
   %~fsI       - %I yalnizca kisa adli bir tam yol adina
genisletilir
   %~dp$PATH:I - %I için PATH ortam degiskeninde listelenen
dizinleri
                  arar ve ilk bulunanin sürücü harfine ve yoluna
                  genisletilir.
   %~ftzaI     - %I DIR gibi bir çikti satirina genisletilir

Yukaridaki örneklerde %I ve PATH baska geçerli degerlerle
degistirilebilir.
%~ sözdizimi, geçerli bir FOR degisken adiyla sona erdirilir.
%I gibi büyük harfli degisken adlari kullanmak daha okunabilir
yapar ve
büyük küçük harf duyarli olmayan degistiricilerle
karistirilmasini engeller.C:\WINDOWS>HELP FORMAT
Windows'la kullanmak için bir disk biçimlendirir.

FORMAT birim [/FS:dosyasistemi] [/V:etiket] [/Q] [/A:boyut] [/C]
[/X] [/P:geçis]
FORMAT birim [/V:etiket] [/Q] [/F:boyut][/P:geçis]
FORMAT birim [/V:etiket] [/Q] [/T:iz /N:kesim][/P:geçis]
FORMAT birim [/V:etiket] [/Q][/P:geçis]
FORMAT birim [/Q]

 birim             Sürücü harfi, takma noktasi ya da birim adini
(sonunda
                   iki nokta üst üste isaretiyle) belirtir.
 /FS:dosyasistemi  Dosya sistemi türünü belirtir (FAT, FAT32,
NTFS
                 veya UDF).
 /V:etiket         Birim etiketini belirtir.
 /Q                Hizli biçimlendirme gerçeklestirir. Bu, /P
parametresini
geçersiz kilar.
 /C                Yalnizca NTFS: Varsayilan olarak yeni birimde
olusturulan
                   dosyalar sikistirilir.
 /X                Gerekirse önce birimin çikartilmasini zorlar.  
Birimin
                   tüm açik taniticilari artik geçerliligini
yitirir.
 /R:degisiklik   Yalnizca UDF: Biçimi belirli bir UDF sürümüne
zorlar
                 (1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50).  Varsayilan
                 degisiklik numarasi 2.01'dir.
 /D              Yalnizca UDF 2.50: Meta verileri çogaltilacak.
 /A:boyut          Varsayilan ayirma birim boyutunu geçersiz
kilar.
                   Varsayilan ayarlar genel kullanim için
mutlaka önerilir.
                   NTFS destegi: 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
16K, 32K, 64K.
                   FAT destegi: 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
16K, 32K, 64K,
                   (128K, 256K kesim boyutu için > 512 bayt).
                   FAT32 destegi: 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
16K, 32K, 64K,
                   (128K, 256K kesim boyutu için > 512 bayt).

                   FAT ile FAT32 dosya sistemlerinin asagidaki
kisitlamayi
                   bir birim üzerindeki küme sayisina
getirdigine dikkat
                   edin:

                   FAT: Küme sayisi <= 65526
                   FAT32: 65526 < Küme sayisi < 4177918

                   Belirtilen küme boyutu kullanilarak
yukaridaki
                   gerekliligin karsilanamadigini belirledigi
anda
                   biçimlendirme islemi aninda durdurulur.

                   NTFS sikistirmasi, 4096 üzerindeki ayirma
birim boyutu
                   için desteklenmez.

 /F:boyut          Biçimlendirilecek disket boyutunu belirtir
(1.44)
 /T:iz             Her disk yüzü için iz sayisini belirtir.
 /N:kesim          Iz basina kesim sayisini belirtir.
 /P:passes       Süreleri geçen birimdeki her kesimi sifirla. Bu
anahtar
                 /Q ile geçerli degilC:\WINDOWS>HELP FTYPE
Dosya iliskilendirilmesinde kullanilan dosya türlerini görüntüler
ya da
degistirir

FTYPE [dosyaTürü[=[açmaKomutDizesi]]]

 dosyaTürü  Incelenecek ya da açilacak dosya türünü belirtir
 açmaKomutDizesi Bu türden dosyalar baslatildiginda kullanilacak
açma
                   komutunu belirtir.

Açma komutu dizeleri tanimli geçerli dosya türlerini görüntülemek
için
parametresiz olarak FTYPE yazin. FTYPE tek bir dosya türüyle
çagrilirsa,
bu dosya için geçerli açma komutu dizesi görüntülenir. Açma komut
dizesi için hiçbir sey belirtmezseniz, FTYPE komutu dosya türü
için
açma komutu dizesini siler. Açma komut dizesi içinde, %0 ya da %1
iliskilendirilme yoluyla baslatilan dosya adiyla degistirilir.  
%* tüm parametreleri alirken %2 birinci, %3 ikinci vb.
parametreleri
alir.  %~n, n. parametreyle baslayan tüm kalan parametreleri
alir;
bu durumda n, 2 ile 9 arasi olabilir.  Örnegin:

   ASSOC .pl=PerlScript
   FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

asagidaki sekilde bir Perl toplu is dosyasinin çagrilmasini
saglar:

   script.pl 1 2 3

Uzantilari yazma zorunlulugundan kurtulmak için asagidakini
uygulayin:

   set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Böylece toplu is dosyasi asagidaki sekilde çagrilabilir:

   script 1 2 3
GOTO : HELP GOTO

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komut FOR - Dosya kümesindeki her bir dosyada belirli bir komutu çalistirir.

HTTP: ... console/tr/032.htm
0.171
16923

Restore the location of the default profile directory on Windows 11/10!

 /

Enabling drive compression on Windows 10, 8.1 or MS Server!

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

Printer connection with standard parallel port is missing on the PC, what can I do?

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

Problems when writing under Windows 10. 8.1, ...!

 /

Free Download msvcp140.dll!

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Can I add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

Wie kann ich die Sprache in Windows 11 ändern / hinzufügen?

 /

How can I export the Explorer file list for Excel (XLS, CSV, HTML)?

 /