MODE: Bir sistem aygitini yapilandirir.


... Komut örnekleri "MODE"
... "MODE" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "MODE" komutu için ipuçları

Komut: "MODE" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "MODE"

Der`MODE`Windows Komut İstemi'ndeki komut, sistem aygıtlarını ve ayarlarını yapılandırmak için kullanılır. İşte kullanımına ilişkin bazı örnekler`MODE`-Emretmek: Örnek 1: COM bağlantı noktası ayarlarını göster:

MODE COM1

Açıklama: Baud hızı, eşlik ve veri bitleri gibi COM1 bağlantı noktasının geçerli ayarlarını görüntüler. Örnek 2: COM bağlantı noktası ayarlarını değiştirme:

MODE COM2:9600,N,8,1

Açıklama: COM2 bağlantı noktası ayarlarını 9600 baud hızına, eşlik yok, 8 veri biti ve 1 durdurma biti olarak değiştirir. Örnek 3: LPT bağlantı noktası ayarlarını göster:

MODE LPT1

Açıklama: Yazıcı modu ve kağıt boyutu gibi LPT1 bağlantı noktasının geçerli ayarlarını görüntüler. Örnek 4: LPT bağlantı noktası ayarlarını değiştirme:

MODE LPT2:COMPAT

Açıklama: LPT2 bağlantı noktası ayarlarını uyumluluk moduna değiştirir. Örnek 5: Seri Fareyi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma:

MODE COM1: BAUD=1200 PARITY=N DATA=8 STOP=1

Açıklama: Baud hızını, eşlik, veri bitlerini ve durdurma bitlerini ayarlayarak COM1 bağlantı noktasındaki seri fareyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Örnek 6: Aktif bağlantıların gösterimi:

MODE

Açıklama: Etkin cihazların ve bunların ayarlarının bir listesini görüntüler. Örnek 7: Kod sayfasını değiştirme:

MODE CON CP PREP=((850) CON)

Açıklama: Konsol kod sayfası düzenini 850 olarak değiştirir. Lütfen tam seçeneklerin ve kullanılabilirliklerinin Windows sürümüne bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Yardım almanız tavsiye edilir`MODE`Windows sürümünüze özel seçenekleri kontrol etmek için komut. Yardımı görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

MODE /?

Kullanımı`MODE`özellikle bağlantı noktası ayarlarının veya benzer yapılandırmaların değiştirilmesi söz konusu olduğunda genellikle yönetici ayrıcalıkları gerektirir.

"MODE" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Sistem aygitlarini yapilandirir.

Seri baglanti
noktasi:      MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] 
[STOP=s]
                 [to=on|off] [xon=on|off] 
[odsr=on|off]
                 [octs=on|off] [dtr=on|off|hs]
                 [rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]

Aygit Durumu:    MODE [device] [/STATUS]

Yazdirma yeniden
yönlendirme:    MODE LPTn[:]=COMm[:]

Kod sayfasi seçimi: MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Kod sayfasi durumu: MODE CON[:] CP [/STATUS]

Görüntü modu:    MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Yazma orani:    MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

Önemli bilgiler, "MODE" komutu için ipuçları

Kullanırken`MODE`Windows Komut İstemi'ndeki komutta dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır: 1. Yönetici Hakları: Birçok`MODE`-Komutlar, özellikle sistem cihazlarına veya ayarlarına erişirken yönetici ayrıcalıkları gerektirir. Yönetici ayrıcalıkları gerektiren ayarları değiştirmek istiyorsanız Komut İstemi'ni yönetici olarak çalıştırdığınızdan emin olun. 2. Windows Sürümü: Kullanılabilir seçenekler ve işlevleri, Windows sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kullanmak istediğiniz seçeneklerin belirli Windows sürümü tarafından desteklendiğinden emin olmanız önemlidir. Yardımı kullanarak bunu kontrol edebilirsiniz.`MODE /?`sen ara. 3. COM Bağlantı Noktası Ayarları: COM bağlantı noktası ayarlarını değiştirirken seçtiğiniz ayarların cihazınızın veya uygulamanızın gereksinimlerine uygun olduğundan emin olmalısınız. Buna baud hızı, eşlik, veri bitleri ve durdurma bitleri gibi parametreler dahildir. 4. LPT Bağlantı Noktası Ayarları: COM bağlantı noktalarına benzer şekilde, LPT bağlantı noktası ayarlarında yapılan değişikliklerde yazıcınızın veya diğer bağlı aygıtların ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. 5. Kod Sayfası Değişiklikleri: Kod sayfasının değiştirilmesi, karakterlerin komut isteminde görüntülenme biçimini etkiler. Seçtiğiniz kod sayfasının uygulamanızın dil veya karakter gereksinimlerine uygun olduğundan emin olun. 6. Standart Fareyi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma: `MODE`komutu seri fareleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için de kullanılabilir. Seri fareler artık yaygın olarak kullanılmadığından bunun modern sistemlerde geçerli olmayabileceğini unutmayın. 7. Genel Sözdizimi: Genel sözdizimi`MODE`komut`MODE [Gerät] [Einstellungen]`. Tam sözdizimi ve mevcut seçenekler farklılık gösterebilir. Windows sürümünüze özel seçenekleri kontrol etmek için şu komutu kullanın:`MODE /?`. 8. Güvenlik: Özellikle sistem düzeyinde ayarlar değiştirilirken dikkatli olunmalıdır. Değişikliklerin etkisini anladığınızdan emin olun ve güvenlikle ilgili ayarları sebepsiz yere değiştirmeyin. 9. Test: Sistemde kapsamlı değişiklikler yapmadan önce`MODE`komutunu kullanarak, sistem üzerinde istenmeyen etkilerden kaçınmak için öncelikle değişikliklerin bir test ortamında doğrulanması tavsiye edilir. 10. Belgeler: Eğer`MODE`Betiklerde veya konfigürasyon dosyalarında, bakımın kolaylaştırılması ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanılan seçeneklerin ve değişikliklerin belgelenmesi önemlidir. Kullanımı`MODE`Yapmak istediğiniz belirli yapılandırmalar konusunda belirli bir düzeyde bilgi sahibi olmanızın yanı sıra, sisteminiz üzerindeki potansiyel etkisi konusunda da dikkatli olmanızı gerektirir.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut MODE - Bir sistem aygitini yapilandirir.

HTTP: ... console/tr/042.htm
0.093
10728
How can I test another partition or drive! What will it cost me to upgrade from Windows 10 to Windows 11? Do i also need a disk, if yes, for what? Kann ich E-Mails per Tastenkürzel versenden? How do I scan with Microsoft Defender Antivirus on Windows 11? Adjust text size, font for APPs, programs under Windows 11! Windows 11, incompatible CPUs and possible effects from 2024? Kann gelöschte Icon-Positionen nicht wiederherstellen (Windows-11/10/8.1)? Kann gelöschte Icon-Positionen nicht wiederherstellen (Windows-11/10/8.1)? Ich habe Windows 11 ohne TPM installieren können, warum?(0)