REN: Dosyalari yeniden adlandirir.


 


... Komut örnekleri "REN"
... "REN" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "REN" komutu için ipuçları

Komut: "REN" açık Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. mevcut

Komut örnekleri "REN"

Der`REN`-Windows Komut İstemi'ndeki Komut (Yeniden Adlandır), dosyaları veya dizinleri yeniden adlandırmak için kullanılır. İşte kullanımına ilişkin bazı örnekler`REN`-Emretmek: Örnek 1: Dosyayı yeniden adlandırın:

REN eski_dosya.txt Yeni dosya.txt

Açıklama: Bu komut, "OldFile.txt" dosyasını "NewFile.txt" olarak yeniden adlandırır. Örnek 2: Dizini yeniden adlandırın:

REN Eski_dizin Yeni_dizin

Açıklama: Burada "OldDirectory" dizini "NewDirectory" olarak yeniden adlandırılmıştır. Örnek 3: Göreli yollarla yeniden adlandırın:

REN ..\eski_klasör ..\Yeni dosya

Açıklama: Göreli yollar kullanılarak, üst veya alt dizinlerdeki dosyalar veya dizinler yeniden adlandırılabilir. Örnek 4: Dosya uzantısını değiştirin:

REN belge.txt belge.doc

Açıklama: Burada dosya uzantısı “Document.txt” iken “Document.doc” olarak değiştirilmiştir. Örnek 5: Joker karakterler kullanın:

REN *.txt *.bak

Açıklama: Bu komut, geçerli dizindeki tüm metin dosyalarının dosya uzantılarını ".txt"den ".bak"a değiştirir. Örnek 6: Dizini alt klasörlerle yeniden adlandırın:

REN /S Eski_ana dizin Yeni_ana dizin

Açıklama: Seçeneği kullanarak`/S`Tüm alt klasörleri içeren ana dizin yeniden adlandırılır. Şunu belirtmek önemlidir:`REN`-komut güçlüdür ve özellikle joker karakterler veya yinelemeli olarak kullanılırken dikkatli olunmalıdır (`/S`) kullanıldı. Yanlışlıkla veri kaybını önlemek için komutu uygulamadan önce yedekleme yapmanız önerilir.

"REN" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Dosya ya da dosyalarin adini degistirir.

RENAME [sürücü:][yol]dosyaadi1 dosyaadi2.
REN [sürücü:][yol]dosyaadi1 dosyaadi2.

Hedef dosyaniz için yeni bir sürücü ya da yol belirtemediginizi 
unutmayin.

Önemli bilgiler, "REN" komutu için ipuçları

Kullanırken`REN`Windows Komut İsteminde komutu (Yeniden Adlandır) kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır: 1. Boşluklar ve özel karakterler: Dosya veya dizin adları boşluk veya özel karakterler içeriyorsa, bunlar çift tırnak içine alınmalıdır. Bu,`REN`komut dosya veya dizin adını doğru şekilde yorumluyor.

REN "Eskimiş Name.txt" "Daha yeni Name.txt"

2. Dosya uzantıları: `REN`komutu dosya uzantılarını değiştirmek için de kullanılabilir. Doğru sözdizimini kullandığınızdan emin olun.

REN belge.txt belge.doc

3. Yer Tutucular ve Desenler: `REN`-Komut, aynı anda birden fazla dosyayı yeniden adlandırmak için yararlı olan joker karakterleri destekler. Örneğin:

REN *.txt *.bak

Bu, geçerli dizindeki tüm metin dosyalarının dosya uzantılarını ".txt"den ".bak"a değiştirir. 4. Seçenek`/S`(özyinelemeli): Seçenek`/S`komutu alt klasörlere yinelemeli olarak uygulamak için kullanılabilir. Birçok dosya ve dizinde istenmeyen yeniden adlandırmalardan kaçınmak için bu seçeneği kullanırken dikkatli olun.

REN /S Eski_ana dizin Yeni_ana dizin

5. Üzerine yazarken dikkatli olun: Yeni adın mevcut bir dosya veya dizin tarafından halihazırda kullanılmadığından emin olun. `REN`-Komut, uyarı vermeden üzerine yazar. 6. Yedekleme yapın: Özellikle birden fazla dosya veya dizini yeniden adlandırırken, kazara veri kaybını önlemek için yedekleme yapılması önerilir. Bu önemlidir`REN`-Komut, özellikle joker karakterler veya özyinelemeli seçenek kullanıldığında dikkatli kullanılmalıdır. İstenmeyen sonuçlardan kaçınmak için, yeniden adlandırılması amaçlanan dosya veya dizinleri dikkatlice kontrol edin.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut REN - Dosyalari yeniden adlandirir.

HTTP: ... console/tr/054.htm
0.187
9751
Change image size quickly and without loss of quality! AutoLoginOK enables automatic login on Windows! Gif animations in the Quad Explorer on MS Windows 11, 10, ... OS! Take a Windows 11 screenshot? Remove password under Windows 11, login without? New overview of commands and better editable keyboard commands! The search indexing options in Windows 11? Download NoLockScreen.OK for Windows! Single window mode plus preview window for all explorers! Quad Explorer: see folder size in the status bar!(0)