ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SORT
SORT [/R] [/+n] [/M kilobayt] [/L yerel ayar] [/REC kayit
baytlari]
 [[sürücü1:][yol1]dosyaadi1] [/T [sürücü2:][yol2]]
 [/O [sürücü3:][yol3]dosyaadi3]
 /+n                         Her karsilastirmaya baslamak için
                             n karakter sayisini belirtir.  /+3
her
                             karsilastirmanin her satirda 3.
karakterde
                             baslamasi gerektigini gösterir.
                             Satirlarda n'den az karakter varsa,
önceki
                             diger satirlarla harmanlanir.
Varsayilan olarak,
                             karsilastirma her satirda ilk
karakterde baslar.
 /L[OCALE] yerel ayar        Sistemin varsayilan yerel ayarini
                             belirtilenle geçersiz kilar.  ""C""
yerel ayari
                             en hizli harmanlama sirasini
verdigi gibi,
                             su an için tek seçenektir.  
Siralama
                             her zaman büyük/küçük harf
duyarlidir.
 /M[EMORY] kilobayt          Siralama için kullanilacak ana
bellek miktarini
                             kilobayt olarak belirtir.  Bellek
boyutu
                             her zaman en az 160 kilobayt olacak
sekilde
                             sinirlanir.  Bellek boyutu
belirtilirse,
                             hazirdaki ana bellek miktarina
                             bakilmaksizin, tam miktar
kullanilir.

                             En iyi performans, genellikle
bellek boyutu
                             belirtilmeden elde edilir.
Varsayilan olarak,
                             siralama varsayilan en büyük bellek
boyutuna
                             sigarsa, (geçici dosya olmadan)tek
seferde
                             yapilir; sigmazsa, siralama (bir
kismi
                             siralanmis veri geçici dosyaya
                             depolanarak) iki seferde yapilir.
Öyle ki,
                             siralama vebirlestirme için
kullanilan bellek
                             boyutlari her seferde ayni olur.
                             Varsayilan en çok bellek boyutu,
girdi ve
                             çiktilarin ikisi de dosyaysa,
                             hazirdaki ana bellegin %90'i,
degilse
                             ana bellegin %45'idir.
 /REC[ORD_MAXIMUM] karakter  Bir kayittaki en çok karakter
sayisini belirtir
                             (varsayilan 4096, en çok 65535).
 /R[EVERSE]                  Siralama düzenini tersine çevirir;
yani,
                             Z'den A'ya ardindan 9'dan 0'a
siralar.
 [sürücü1:][yol1]dosyaadi1   Siralanacak dosyayi belirtir.
Belirtilmezse
                             standart girdi siralanir. Girdi
dosyasini
                             belirtmek ayni dosyayi standart
girdi olarak
                             yeniden yönlendirmekten daha
hizlidir.
 /T[EMPORARY]
   [sürücü2:][yol2]          Verinin ana bellege sigmadigi
durumda,
                             siralamanin çalisan depolama
alanini
                             tutan dizin yolunu belirtir.  
Varsayilan,
                             sistemin geçici dizinini
kullanmaktir.
 /O[UTPUT]
   [sürücü3:][yol3]dosyaadi3 Siralanan girdinin depolanacagi
dosyayi
                             belirtir. Belirtilmezse, veri
standart çiktiya
                             yazilir. Çikti dosyasini belirtmek,
ayni dosyaya
                             standart çiktiyi yeniden
yönlendirmekten
                             daha hizlidir.
C:\WINDOWS>HELP START
Belirtilen bir program veya komutu çalistirmak için ayri bir
pencere baslatir.

START ["baslik"] [/D yol] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE |
/SHARED]
     [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL |
/BELOWNORMAL]
     [/AFFINITY <onaltilik benzesim>] [/WAIT] [/B]
[komut/program]
     [parametreler]

   "baslik"    Pencerenin baslik çubugunda görüntülenecek
baslik.
   yol         Baslangiç dizini
   B           Yeni pencere olusturmadan uygulama baslatma.
Uygulamada
               ^C isleme yoksayildi. Uygulama ^C islemeyi
               etkinlestirmedikçe, uygulamayi durdurmanin tek
yolu
               ^Break komutudur
   I           Yeni ortam geçerli ortam degil,
               cmd.exe programina geçirilen özgün ortam
olacaktir.
   MIN         Pencereyi simge durumunda baslatir
   MAX         Pencereyi tam ekran boyutunda baslatir
   SEPARATE    16 bit Windows programini ayri bellek alaninda
baslatir
   SHARED      16 bit Windows programini paylasilan bellek
alaninda baslatir
   LOW         Uygulamayi IDLE öncelik sinifinda baslatir
   NORMAL      Uygulamayi NORMAL öncelik sinifinda baslatir
   HIGH        Uygulamayi HIGH öncelik sinifinda baslatir
   REALTIME    Uygulamayi REALTIME öncelik sinifinda baslatir
   ABOVENORMAL Uygulamayi ABOVENORMAL öncelik sinifinda baslatir
   BELOWNORMAL Uygulamayi BELOWNORMAL öncelik sinifinda baslatir
   AFFINITY    Yeni uygulama, onaltilik sayi cinsinden ifade
edilen,
               belirtilen islemci benzesim maskesine sahip olur.
   WAIT        Uygulamayi baslat ve bitmesini bekle
   komut/program
               Bu bir iç cmd komutu veya toplu islem dosyasiysa,
               komut islemcisi cmd.exe programiyla /K anahtari
kullanilarak
               çalistirilir. Bu, komut çalistiktan sonra da
               pencerenin görüntülenmeye devam edecegi anlamina
gelir.

               Bu bir iç cmd komutu veya toplu islem dosyasi
degilse,
               bir programdir ve pencereli bir uygulama veya bir
konsol
               uygulamasi olarak çalistirilir.

   parametreler  Bunlar komuta/programa geçirilen
parametrelerdir

NOT: SEPERATE ve SHARED seçenekleri 64 bit platformlarda
desteklenmez.

Komut Uzantilari etkinse, komut satiri ya da START komutuyla dis
komut
çagirmasi asagidaki sekilde degisir:

çalistirilamaz dosyalar, dosya iliskilendirilmeleriyle yalnizca
   dosya adi komut olarak yazilarak çagrilabilir.  (örnegin:  
WORD.DOC
   yazildiginda .DOC dosya uzantisiyla iliskilendirilmis
uygulama
   baslatilir). Bir toplu is dosyasindan, bu iliskilendirmeleri
   olusturmak için ASSOC ile FTYPE komutlarini inceleyin.

32-bit GUI uygulamasi olan bir uygulamayi çalistirdiginizda,
CMD.EXE
   komut satirina dönmek için uygulamanin sonlanmasini beklemez.
   Bu yeni hareket, bir toplu is dosyasi içinden
çalistirildiginda
   görülmez.

Ilk belirteci uzantisiz ya da niteleyicisiz "CMD" dizesi olan
   bir komut satiri çalistirildiginda, "CMD",  COMSPEC
   degiskeninin degeriyle degistirilir. Bu islem, CMD.EXE'nin
   geçerli dizinden almasini önler.

Ilk belirteci uzanti içermeyen bir komut satiri
çalistirildiginda,
   CMD.EXE, aranacak uzantilara ve sirasina karar vermek için
PATHEXT
   ortam degiskeninin
   deger yolunu kullanir.  PATHEXT degiskeninin varsayilan
degeri
   sudur:

       .COM;.EXE;.BAT;.CMD

   Sözdiziminin PATH degiskeniyle ayni olduguna dikkat edin;
   farkli ögeler noktali virgülle ayrilir.

Bir çalistirilabilir arandiginda, herhangi bir uzantiya hiçbir
esleme
olmazsa, adin bir dizin adiyla eslesip eslesmedigine bakar.  
Eslesirse,
START komutu Gezgini bu yolda çalistirir.  Komut satirindan
yapildiginda,
bu yola CD /D komutu uygulamaya denktir.C:\WINDOWS>HELP SUBST
Bir sürücü harfiyle bir yolu birlestirir.

SUBST [sürücü1: [sürücü2:]yol]
SUBST sürücü1: /D

 sürücü1:       Bir yol atamak istediginiz bir sanal sürücü
belirtir.
 [sürücü2:]yol  Bir sanal sürücüye atamak istediginiz fiziksel
bir sürücü
                ve yolu belirtir.
 /D             Degistirilen (sanal) bir sürücüyü siler.

Geçerli sanal sürücülerin listesini görüntülemek için
parametresiz
SUBST yazin.
GOTO : HELP TIME

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komut SORT - Girisi siralar.

HTTP: ... console/tr/061.htm
0.171
7209

What is a joystick?

 /

How do I add a desktop clock to the Windows 11 desktop?

 /

The Admin in Windows 10/11, and customize Admin!

 /

Powershell Version Abfragen auf MS Server und Windows!

 /

What is Pay Per Sale?

 /

Does Windows 11 have disk cleanup for hard drives?

 /

Can I compress any 1GB of data to 10MB with KGB Archiver 2?

 /

Wie kann ich die Sprache in Windows 11 ändern / hinzufügen?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Das Verwenden der Datei-Explorer Adressleiste auf Windows 11 und 10!

 /

How can i manage, bacup or delete the favorites for all Explorer Views in Q-Dir?

 /