Komut arp - Adres çözünürlügü protokolü (ARP) tarafindan kullanilan IP-Fizik....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>ARP /?

Adres çözünürlügü protokolü (ARP) tarafindan kullanilan IP-
Fiziksel
adrese çevirme tablolarini görüntüler ve degistirir.

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

 -a            Geçerli protokol verilerini sorgulayarak
               geçerli ARP girdilerini görüntüler. inet_addr
               belirtilmisse, yalnizca belirtilen bilgisayar
için IP ve
               Fiziksel adresler görüntülenir. Birden fazla ag
arabirimi
               ARP kullaniyorsa, her ARP tablosunun girdileri
görüntülenir.
 -g            -a ile ayni.
 -v            Geçerli ARP girdilerini özet modda görüntüler.  
Tüm geçersiz
               girdiler ve geri döngü arabirimindeki girdiler
gösterilir.
 inet_addr     Internet adresini belirtir.
 -N if_addr    if_addr ile belirtilen ag arabiriminin ARP
girdilerini
               görüntüler.
 -d            inet_addr ile belirtilen ana bilgisayari siler.
Tüm ana
               bilgisayarlari silmek için inet_addr olarak *
joker karakteri
               kullanilabilir.
 -s            Ana bilgisayari ekler ve inet_addr Internet
adresini eth_addr
               Fiziksel adresiyle iliskilendirir.  Fiziksel
adres, kisa
               çizgilerle ayrilmis 6 onaltili bayttan olusur.
Girdi
               kalicidir.
 eth_addr      Fiziksel adresi belirtir.
 if_addr       Bu kullanilirsa, adres çeviri tablosu
degistirilmesi
               gereken arabirimin Internet adresini belirtir.
               Bu kullanilmazsa, ilk uygun arabirim
kullanilacaktir.
Örnek:
 > arp -s 157.55.85.212   00-aa-00-62-c6-09  .... Statik bir
girdi ekler.
 > arp -a                                    .... ARP tablosunu
görüntüler.C:\WINDOWS>CONVLOG /?
'convlog' iç ya da dis komut, çalistirilabilir
program ya da toplu is dosyasi olarak taninmiyor.C:\WINDOWS>DEBUG /?
Runs Debug, a program testing and editing tool.

DEBUG [[drive:][path]filename [testfile-parameters]]

 [drive:][path]filename  Specifies the file you want to test.
 testfile-parameters     Specifies command-line information
required by
                         the file you want to test.

After Debug starts, type ? to display a list of debugging
commands.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komut arp - Adres çözünürlügü protokolü (ARP) tarafindan kullanilan IP-Fiziksel adrese çevirme tablolarini görüntüler ve degistirir.

HTTP: ... console/tr/073.htm
0.14
24465

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart blocker + Please Sleep feature.

 /

Delete non-erasable files when restarting the Windows PC! 

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

Taskkill mit der Cmd.exe korrekt und sinnvoll einsetzen mit Beispielen?

 /

Wo ist das Windows Media Center in Windows 10?

 /

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, can I?

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /