Komut mqbkup - Microsoft (R) Message Queue Backup\Restore Utility ... ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
'mqbkup' iç ya da dis komut, çalistirilabilir
program ya da toplu is dosyasi olarak taninmiyor.

Microsoft (R) Message Queue Backup\Restore Utility Version 3.00
Copyright (C) Microsoft 1997-2001. All rights reserved.

Usage:mqbkup [-b | -r] [-y] backup_path

Arguments:
-bbackup to backup_path
-rrestore from backup_path
-ydon't prompt (Yes to all questions)
-?print this help
C:\WINDOWS>MRINFO /?

Kullanim: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sn] [-r deneme] hedef
     
-n           IP adreslerini sayisal biçimde görüntüle
-i adres     Sorguyu disariya göndermek için yerel arabirimin
adresi
-t saniye    IGMP sorgulari için saniye cinsinden zaman asimi
             (varsayilan = 3 saniye)
-r deneme    SNMP sorgularini göndermek için fazla süre sayisi
             (varsayilan = 0)        
-?           Kullanim Yazdir
hedef  Hedefin adresi veya adi
C:\WINDOWS>MSG /?
Bir kullaniciya ileti gönder.

MSG {kullaniciadi | oturumadi | oturumkimligi | @dosyaadi | *}
   [/SERVER:sunucuadi] [/TIME:saniye] [/V] [/W] [ileti]

 kullaniciadi        Belirtilen kullanici adini tanimlar.
 oturumadi           Oturum adi.
 oturumkimligi       Oturum kimligi.
 @dosyaadi           Kullanici adlari listesini içeren bir
dosyayi tanimlar,
                     iletinin gönderilecegi oturum adlari ve
oturum
                     kimlikleri.
 *                   Belirtilen sunucu üzerindeki tüm oturumlara
ileti gönder.
 /SERVER:sunucuadi   basvurulacak sunucu (varsayilan geçerli
sunucudur).
 /TIME:saniye        Alicinin iletiyi onaylamasini beklemek için
süre
                     gecikmesi.
 /V                  Gerçeklestirilen eylemler hakkinda bilgi
görüntüler.
 /W                  Kullanicidan yanit bekle, /V ile yararli.
 ileti               Gönderilecek ileti.  Belirtilmezse ileri
sorulur
                     veya stdin'den okur.

GOTO : NBTSTAT /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komut mqbkup - Microsoft (R) Message Queue Backup\Restore Utility ...

HTTP: ... console/tr/097.htm
0.14
14826

Zoom and Dark Theme Visually Impaired and Eye Friendly!

 /

I do not like the color of the Desktop Sticky Note on the desktop!

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy customize?

 /

Ausgabe Speicher der CMD-Eingabeaufforderung erhöhen!

 /

Weitere To-Tray Windows Infobereich Erweiterungen!

 /

Is the desktop clock not a system resources waster for Windows?

 /

Disable Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

What is a pixel?

 /

Why the days in the left area to the date difference output?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Windows 10 Update und Ordnerschutz aus- und einschalten, aber wie?

 /