NET HELP CONFIG SERVER: Sunucu hizmetinin ayarlarini görüntüler veya degistirir. ..


... "NET HELP CONFIG SERVER" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Komut örnekleri "NET HELP CONFIG SERVER"
... Önemli bilgiler, "NET HELP CONFIG SERVER" komutu için ipuçları

Komut: "NET HELP CONFIG SERVER" açık Windows 11, 10, .. mevcut

"NET HELP CONFIG SERVER" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Bu komutun sözdizimi:

NET CONFIG SERVER
[/AUTODISCONNECT:saat]
         [/SRVCOMMENT:"metin"]
         [/HIDDEN:{YES | NO}]

NET CONFIG SERVER Sunucu hizmetinin ayarlarini görüntüler veya 
degistirir.

/AUTODISCONNECT:saat  Kullanici oturumunun, etkin olmama 
durumunu, baglantisi
            kesilmeden sürdürebilecegi dakika 
cinsinden en fazla
            süreyi belirler. Baglantinin hiçbir zaman 
kesilmemesi
            için -1 belirtebilirsiniz. Deger araligi 
-1-65535,
            varsayilan deger 15'dir.
/SRVCOMMENT:"metin"   Sunucu için Windows Ekranlari'nda ve NET 
VIEW
            komutuyla görüntülenen bir açiklama 
ekler.
            Metni tirnak isaretleri arasina alin.
/HIDDEN:{YES | NO}   Sunucunun bilgisayar adinin sunucularin 
görüntü
            listelerinde görüntülenip 
görüntülenmeyecegini
            belirtir. Sunucuyu gizlemek, bu 
sunucudaki izinleri
            degistirmez. Varsayilan ayar NO'dur. 

Sunucu hizmetinin geçerli yapilandirmasini görüntülemek için 
NET CONFIG SERVER komutunu parametre kullanmadan yazin.

NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde 
görüntüler.

Komut örnekleri "NET HELP CONFIG SERVER"

İşte kullanımına ilişkin örnekler`NET CONFIG SERVER`Windows komut satırındaki komut (`cmd`), ayrıntılı açıklamalarla birlikte: Örnek 1: Sunucu hizmetinin mevcut yapılandırmasını görüntüleyin

net config server

Tanım: Bu komut, yerel bilgisayardaki Sunucu hizmetinin geçerli yapılandırmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri yazdırır. Bu, paylaşım, çalışma grubu üyeliği ve diğer ilgili ayarlarla ilgili bilgileri içerebilir. Örnek 2: Sunucu hizmetine ilişkin yorumu değiştirme

net config server /srvcomment:"Benim Server"

Tanım: Sunucu hizmetinin yorumunu değiştirmek için bu komutu kullanabilirsiniz. Bu örnekte yorum "Sunucum" olarak ayarlanmıştır. Örnek 3: Paylaşımlara konuk erişiminin etkinleştirilmesi

net config server /otomatik ayarlama seviyesi=disable

Açıklama: Burada sunucu hizmetinin otomatik ayar düzeyi devre dışı bırakılır. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak aşağıdakiler gibi çeşitli seçenekler kullanılabilir:`/otomatik ayarlama seviyesi=highlyrestricted`veya`/otomatik ayarlama seviyesi=experimental`, kullanılabilir. Örnek 4: Eşzamanlı bağlantıların sayısını değiştirme

net config server /maxconn:25

Tanım: Bu komut, Sunucu hizmeti için maksimum eşzamanlı bağlantı sayısını ayarlamanıza olanak tanır. Bu örnekte maksimum sayı 25 olarak ayarlanmıştır. Örnek 5: Çalışma Grubunda Sunucu Hizmeti Görüntülemeyi Etkinleştirme

net config server /hidden:no

Açıklama: Burada, çalışma grubunda sunucu hizmeti ekranı etkinleştirilir. Parametre`/hidden:no`sunucu hizmetinin ağ ortamında görünür olmasını sağlar. Örnek 6: Sunucu duyuru süresinin ayarlanması

net config server /srvannouncetime:60

Tanım: Bu komut, sunucunun hizmet reklamlarını görüntüleyeceği süreyi ayarlamanıza olanak tanır. Bu örnekte görüntüleme süresi 60 dakikaya ayarlanmıştır. Örnek 7: Sunucu Hizmeti Yapılandırmasını Varsayılana Sıfırlama

net config server /revert

Tanım: Bu, sunucu hizmeti yapılandırmasını varsayılan ayarlara sıfırlar. Bu, istenmeyen değişiklikleri geri almak için yararlı olabilir. Lütfen mevcut seçeneklerin ve davranışların Windows sürümüne bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Belirli seçenekleri kontrol etmek için şunları yapabilirsiniz`NET CONFIG SERVER /?`komut isteminde kullanın.

Önemli bilgiler, "NET HELP CONFIG SERVER" komutu için ipuçları

Kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.`NET CONFIG SERVER`-Komutu kullanın: 1. İdari Ayrıcalıklar: -`NET CONFIG SERVER`yönetici izinleri gerektirir. Gerekli tüm kaynaklara erişmek için Komut İstemi'ni yönetici olarak açtığınızdan emin olun. 2. Parametre bilgisi: - Mevcut parametreleri ve etkilerini anlayın. Yanlış yapılandırma beklenmeyen davranışlara yol açabilir. 3. Belgeleri Kontrol Edin: - Resmi Microsoft belgelerine bakın.`NET CONFIG SERVER`Mevcut seçenekler ve en iyi uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi almak için komut. 4. İzinleri kontrol edin: - Bazıları`NET CONFIG SERVER`-Seçenekler, sunucu hizmetini yapılandırmak için yönetici izinleri veya özel izinler gerektirir. Gerekli haklara sahip olduğunuzdan emin olun. 5. Windows sürümleriyle uyumluluk: - Kullanılabilir seçenekler ve davranışlar Windows sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Komutlarınızın işletim sisteminin belirli sürümüyle uyumlu olduğundan emin olun. 6. Değişiklikleri geri alma: - Değişiklik yapmadan önce, bunları nasıl geri alacağınızı bildiğinizden emin olun. İstenmeyen etkileri en aza indirmek için bu özellikle önemlidir. 7. Test ortamını kullanın: - Mümkünse test edin`NET CONFIG SERVER`Üretim ortamı üzerindeki etkiyi en aza indirmek ve beklenen davranışı doğrulamak için bir test ortamında komut verin. 8. Güvenlik hususlarına dikkat edin: - Bazıları`NET CONFIG SERVER`-Seçenekler güvenlikle ilgili bilgileri ifşa edebilir veya bunlarda değişiklik yapabilir. Bunları dikkatli kullanın ve kuruluşunuzun güvenlik politikalarına uyun. 9. Ağ Hizmetleri Üzerindeki Etkiler: - Değişikliklerden haberdar olun`NET CONFIG SERVER`Ayarlar ağ hizmetlerini ve paylaşımı etkileyebilir. İstenmeyen sonuçlardan kaçınmak için bağlantıları anlayın. 10. Gizlilik Kaygıları: - Eğer`NET CONFIG SERVER`-Sunucu veya ağ hakkındaki bilgileri açıklama, gizlilik politikalarını izleme ve hassas bilgileri korumak için en iyi uygulamaları izleme seçenekleri. Bu noktaları göz önünde bulundurarak şunları yapabilirsiniz:`NET CONFIG SERVER`-Ortamınızda komutları güvenli ve etkili bir şekilde kullanın.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut NET HELP CONFIG SERVER - Sunucu hizmetinin ayarlarini görüntüler veya degistirir. ..

HTTP: ... console/tr/105.htm
0.077
20010

Start and run programs in Windows compatibility mode?

Find similar or identical images under Windows (11, 10, 8.1, 7)!

Assign Windows 10/11 and DVD drive letters!

How does automatic head cleaning work?

Turn off and modify APPs Windows 10 notifications!

The Folder options!(0)