NET HELP FILE: paylasilan bir dosyayi kapatir ve dosya kilitlerini kaldirir. Seçeneksiz kullanildiginda, sunucudaki açik dosyalari listeler. Li ...


... Komut örnekleri "NET HELP FILE"
... "NET HELP FILE" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "NET HELP FILE" komutu için ipuçları

Komut: "NET HELP FILE" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "NET HELP FILE"

Der`NET FILE`komut Windows komut satırında yürütülür (`cmd`) bir ağ paylaşımındaki açık dosyalar hakkında bilgi almak için kullanılır. Ayrıntılı açıklamalarla birlikte bu komutun nasıl kullanılacağına ilişkin örnekleri burada bulabilirsiniz: Örnek 1: Bir ağ paylaşımındaki tüm açık dosyaları görüntüleyin

net file

Tanım: Bu komut, bir ağ paylaşımındaki yerel bilgisayardaki tüm açık dosyaları listeler. Çıktı, dosya numarası (ID), kullanıcı adı, kilitler ve dosya yolu gibi bilgileri içerir. Örnek 2: Belirli bir açık dosyayla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüleyin

net file 1234

Açıklama: Bu, 1234 dosya numaralı açılan dosya hakkında daha ayrıntılı bilgi görüntüler. Numarayı sahip olduğunuz gerçek dosya numarasıyla değiştirin`net file`almışlar. Örnek 3: Açık bir dosyayı dosya numarasına göre kapatma

net file 5678 /close

Tanım: Bu komut, 5678 dosya numaralı açık dosyayı kapatır. Bir dosyanın artık kullanıcı tarafından kullanılmadığından emin olmak istiyorsanız bu yararlı olabilir. Örnek 4: Uzak bilgisayardaki açık dosyaları görüntüleme

net file /uzaktan \\Uzak bilgisayar

Açıklama: Bu, "RemoteComputer" adlı uzak bilgisayardaki açık dosyaların listesini gösterir. Parametre`/uzaktan`eylemin başka bir bilgisayarda gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtir. Örnek 5: Uzak bilgisayardaki açık dosyaları ayrıntılı olarak görüntüleyin

net file /uzaktan \\Uzak bilgisayar /detail

Açıklama: Bu komut, uzak bilgisayarda açık olan dosyalar hakkında ayrıntılı bilgileri görüntüler. Parametre`/detail`ek ayrıntıların görüntülenmesi gerektiğini belirtir. Örnek 6: Bir paylaşımdaki tüm açık dosyaların kapatılması

net file /closeall

Tanım: Bu komut, yerel bilgisayardaki tüm paylaşımlardaki tüm açık dosyaları kapatır. Bakım yapılması gerektiğinde bu yararlı olabilir. Örnek 7: Belirli bir paylaşımdaki açık dosyaları görüntüleyin

net file /server:ServerName /share:paylaşım_adı

Tanım: Bu, "SunucuAdı" adlı sunucudaki "PaylaşımAdı" paylaşımındaki açık dosyaların listesini gösterir. İsimleri gerçek isimlerle değiştirin. Belirli seçeneklerin kullanılabilirliğinin Windows sürümüne bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutmayın. Yapabilirsiniz`NET FILE /?`Belirli seçenekleri ve sözdizimi ayrıntılarını kontrol etmek için komut isteminde.

"NET HELP FILE" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Bu komutun sözdizimi:

NET FILE
[kimlik [/CLOSE]]

NET FILE paylasilan bir dosyayi kapatir ve dosya kilitlerini 
kaldirir.
Seçeneksiz kullanildiginda, sunucudaki açik dosyalari listeler. 
Listede
açik dosyaya atanan tanitim numarasi, dosyanin yolu, kullanici 
adi ve 
dosyadaki kilit sayisi bulunur.

Bu komut yalnizca Sunucu hizmetinin çalistigi bilgisayarlarda 
isler.

no      Dosyanin tanitim numarasidir.
/CLOSE  Açik dosyayi kapatir ve dosya kilitlerini kaldirir. Bu 
komutu 
        dosyanin paylasildigi sunucuda yazin.

NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde 
görüntüler.

Önemli bilgiler, "NET HELP FILE" komutu için ipuçları

Kullanırken`NET FILE`Windows komut satırında aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz: 1. İdari Ayrıcalıklar: -`NET FILE`yönetici izinleri gerektirir. Gerekli tüm kaynaklara erişmek için Komut İstemi'ni yönetici olarak açtığınızdan emin olun. 2. Doğru sözdizimini kullanın: - Doğru sözdizimini kullandığınızdan emin olun.`NET FILE`özellikle ek seçenekler kullanıyorsanız. Yanlış sözdizimi hatalara yol açabilir. 3. Dosya Numaralarını Anlama: - Çıktısı`NET FILE`belirli açık dosyalarla ilişkili dosya numaralarını (ID'ler) içerir. Belirli dosyaları kapatmak istediğinizde bu kimliklerin nasıl kullanılabileceğini anlayın. 4. Dosyaları kapatırken dikkatli olun: - Açık dosyaları kapatma (`NET FILE /CLOSE`veya`NET FILE /CLOSE`) devam eden süreçleri etkileyebileceğinden dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Kapatmanın gerekli olduğundan emin olun. 5. Uzak Bilgisayar Bilgileri: - Eğer`NET FILE`uzaktaki bir bilgisayarda çalıştır (`NET FILE /UZAK`), uzak bilgisayarda gerekli izinlere sahip olduğunuzu ve uzak bilgisayarın komutu desteklediğini kontrol edin. 6. Güvenlik hususlarını dikkate alın: - Güvenlik açısından hassas ayrıntıları ortaya çıkarabileceğinden, açık dosya bilgilerini sorumlu bir şekilde ele aldığınızdan emin olun. 7. Ağ Paylaşımlarını Kontrol Edin: - Ağ paylaşımlarının erişildiğinden emin olun.`NET FILE`komutun doğru şekilde yapılandırıldığından ve erişilebilir olduğundan emin olun. 8. Değişiklikleri geri alma: - Özellikle dosyaları kapatırken veya başka eylemler gerçekleştirirken değişiklikleri nasıl geri alacağınızı bildiğinizden emin olun. 9. Test ortamını kullanın: - Mümkünse test edin`NET FILE`Üretim ortamı üzerindeki etkiyi en aza indirmek ve beklenen davranışı doğrulamak için bir test ortamında komut verin. 10. Windows sürümleriyle uyumluluk: - Kullanılabilir seçenekler ve davranışlar Windows sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Komutlarınızın işletim sisteminin belirli sürümüyle uyumlu olduğundan emin olun. Bu noktalara dikkat ederek şunları yapabilirsiniz:`NET FILE`-Ortamınızda komutları güvenli ve etkili bir şekilde kullanın.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut NET HELP FILE - paylasilan bir dosyayi kapatir ve dosya kilitlerini kaldirir. Seçeneksiz kullanildiginda, sunucudaki açik dosyalari listeler. Listede açik dosyaya atanan tanitim numarasi, dosyanin yolu, kullanici adi ve dosyadaki kilit sayisi bulunur.

HTTP: ... console/tr/108.htm
0.155
35150

How to find the Language and Region settings in Windows 10 and 11?

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

Identify network problems with Windows Command Prompt (11, 10, 8,1, 7)!

Die richtige Größe der Auslagerungsdatei in Windows 10/11?

Change the language in MS Office, German, ... to English!

Verknüpfung zur Verwaltung drahtloser Netzwerke auf Windows 10?(0)