NET HELP: Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde görüntüler.


 


... Komut örnekleri "NET HELP"
... "NET HELP" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "NET HELP" komutu için ipuçları

Komut: "NET HELP" açık Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. mevcut

Komut örnekleri "NET HELP"

`NET HELP`Windows komut satırında çeşitli ağ ve sistem komutlarına ilişkin yardım görüntülemek için kullanılan ortak bir komuttur. İşte bu komutu kullanmanın örnekleri: Örnek 1: Ağ komutları için genel yardımı göster

net help

Tanım: Bu komut, kullanılabilir ağ komutlarının bir listesini ve her komut için kısa bir açıklamayı yazdırır. Örnek 2: Belirli bir ağ komutu için yardımı gösterin, ör. B.`NET USER`

net help user

Açıklama: Burada belirli bir komutun yardımı yer almaktadır`NET USER`görüntülenir. "Kullanıcı" yerine yardıma ihtiyaç duyduğunuz komutun adını yazın. Örnek 3: Sözdizimini ve seçeneklerini göster`NET GROUP`

net help group

Açıklama: Bu komut, sözdizimi ve mevcut seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.`NET GROUP`emretmek. Örnek 4: Yardım`NET USE`ayrıntılı örneklerle gösterin

net help use

Açıklama: İşte yardım`NET USE`Komutun nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı örnekler de dahil olmak üzere komut görüntülenir. Örnek 5: Şunun için yardımı göster:`NET FILE`ve seçenekleri

net help file

Açıklama: Bu komut,`NET FILE`Mevcut seçeneklere ve bunların nasıl kullanılacağına genel bir bakış dahil olmak üzere komut. Örnek 6: Yardım`NET VIEW`-Komutu göster

net help view

Açıklama: İşte yardım`NET VIEW`Ağ kaynaklarını görüntülemek için kullanılan komut. Örnek 7: Şunun için genel yardımı görüntüleyin:`NET`-Komutlar

net help commands

Açıklama: Bu komut, mevcut tüm öğelerin bir listesini döndürür.`NET`-Daha sonra ayrı ayrı kullanabileceğiniz komutlar`net help `kontrol edebilir. Belirli komutların ve seçeneklerin kullanılabilirliğinin Windows sürümüne bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutmayın. kullanmak`NET HELP`Belirli seçenekleri ve sözdizimi ayrıntılarını gözden geçirmek için komut isteminde.

"NET HELP" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Bu komutun sözdizimi:

NET HELP
komut 
   -veya-
NET komut /HELP

 Kullanilabilen komutlar:

 NET ACCOUNTS       NET HELPMSG       NET 
STATISTICS
 NET COMPUTER       NET LOCALGROUP      NET STOP
 NET CONFIG        NET PAUSE        NET TIME
 NET CONTINUE       NET PRINT        NET USE
 NET FILE         NET SESSION       NET USER
 NET GROUP        NET SHARE        NET VIEW
 NET HELP         NET START  

 NET HELP NAMES, NET HELP sözdizimi satirlarindaki farkli ad 
türlerini 
 açiklar.
 NET HELP SERVICES baslatabileceginiz bazi hizmetleri listeler. 
 NET HELP SYNTAX, NET HELP sözdizimi satirlarinin nasil 
okunacagini açiklar.
 NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde 
görüntüler.

Önemli bilgiler, "NET HELP" komutu için ipuçları

Kullanırken`NET HELP`Windows komut satırında aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz: 1. Genel Sözdizimi: - Genel sözdizimi şöyledir:`NET HELP [emretmek]`, burada "komut", yardıma ihtiyaç duyduğunuz belirli ağ veya sistem komutuyla değiştirilir. 2. Komut Kullanılabilirliği: - Komutların tümü`NET HELP`-İşlev. Bazı komutların özel yardım sayfaları olabilirken bazıları yardım bilgisi sağlamayabilir. 3. Ayrıntılı bilgi alın: - Çalıştır`NET HELP`ağ komutlarının genel bir listesini almak için belirli bir komut adı olmadan. Sonra kullan`NET HELP [emretmek]`Belirli bir komutla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için. 4. Seçenekler ve Sözdizimi Yardımı: -`NET HELP`mevcut seçenekleri ve her komut için doğru sözdizimini görüntüler. Bu özellikle komutların doğru biçimlendirilmesini anlamak için kullanışlıdır. 5. Parametre desteği: - Bazı komutlar parametreleri veya anahtarları destekleyebilir. Belirli bir komut için mevcut parametreleri görmek üzere Yardım'a bakın. 6. Örneklerin Mevcudiyeti: - Bazı yardım sürümleri, komutun nasıl kullanılacağına ilişkin örnekler içerebilir. Bu örnekler komutun nasıl kullanılacağını anlamanıza yardımcı olur. 7. Windows sürümleriyle uyumluluk: - Komutların kullanılabilirliği ve yardımın yapısı Windows sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İlgili işletim sistemindeki yardım bilgilerine başvurduğunuzdan emin olun. 8. Dil Desteği: - Yardım genellikle işletim sisteminin dilinde görüntülenir. Yardım için istediğiniz dili kullandığınızdan emin olun. 9. İdari Ayrıcalıklar: - Bazı komutlar yönetici ayrıcalıkları gerektirir. Tüm bilgilere erişmek için Komut İstemi'ni yönetici olarak açın. 10. Yardım Komutu için Yardım: - Siz de yapabilirsiniz`NET HELP HELP`kullanarak yardım almak için kullanın`NET HELP`-Kendini alma emri. 11. Bilginin para birimi: - Güncellemelere ve yamalara bağlı olarak yardım bilgilerinin değişebileceğini lütfen unutmayın. Bilgilerin Windows sürümünüze uygun olduğundan emin olun. 12. Ek belgeleri kontrol edin: - Daha karmaşık konular veya belirli özellikler için Microsoft veya diğer kaynaklardan alınan ek belgeleri inceleyebilirsiniz. Bu noktalara dikkat ederek şunları yapabilirsiniz:`NET HELP`-Mevcut ağ komutları ve bunların kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi almak için özelliği etkili bir şekilde kullanın.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut NET HELP - Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde görüntüler.

HTTP: ... console/tr/110.htm
0.109
15054
What is the difference between video and film? If an EXE file is blocked in Windows Firewall, are the DLL files blocked too? Windows 11 and 10 remove frequent folders from explorer (quick access)? Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 11 and 10? What is a digital photo original? Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10? Was ist Transatlantische Verbindung? How to find auto startup folder in Windows 10/11 (Where is it)? How to login to windows 10 without live id (local account)? Open Windows-10/11 Control-Panel and Change to classic view?(0)