NET HELP STOP: Windows ile saglanmayan hizmetleri de durdurabilir.


... Komut örnekleri "NET HELP STOP"
... "NET HELP STOP" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "NET HELP STOP" komutu için ipuçları

Komut: "NET HELP STOP" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "NET HELP STOP"

Der`NET STOP`Windows komut satırındaki komut, hizmetleri durdurmak için kullanılır. Bu komutun kullanımına ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmiştir: Örnek 1: Belirli bir hizmeti durdurma

net stop "Hizmet adı"

Tanım: Burada “servicename” isimli servis durdurulmuştur. "Hizmet adı"nı hizmetin gerçek adıyla değiştirin. Örnek 2: Uzak bilgisayardaki bir hizmeti durdurma

net stop "Hizmet adı" /s \\Uzak bilgisayar

Tanım: Bu komut, uzaktaki bir bilgisayarda "hizmet_adı" adlı bir hizmeti durdurmanıza olanak tanır. "UzakBilgisayar" ifadesini uzak bilgisayarın gerçek adıyla değiştirin. Örnek 3: Tek bir komut satırında birden fazla hizmeti durdurma

net stop "hizmet1" "hizmet2" "hizmet3"

Tanım: Burada "Servis1", "Servis2" ve "Servis3" servisleri aynı anda durdurulur. Örnek 4: Bir hizmeti durmaya zorlama

net stop "Hizmet adı" /f

Tanım: Bu komut, hizmeti düzgün bir şekilde durdurulamasa bile durmaya zorlar. Örnek 5: Sistem başlangıcında otomatik olarak başlayabilen tüm hizmetleri durdurun

for /f "tokens=1,* delims= " %a in ('net start^|find "AUTO_START"') do net stop %a

Açıklama: Bu örnekte bir tane kullanılıyor`for`Sistem başlatıldığında otomatik olarak başlayabilen tüm hizmetleri durdurmak için döngü. Örnek 6: Bir hizmeti belirli kimlik bilgileriyle durdurma

net stop "Hizmet adı" /user:Kullanıcı adı /password:şifre

Tanım: Burada "hizmet_adı" adlı hizmet, sağlanan kimlik bilgileri kullanılarak durdurulur. "Kullanıcı Adı" ve "Şifre"yi uygun kimlik bilgileriyle değiştirin. Tam komut seçeneklerinin sistem yapılandırmanıza bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutmayın. kullanmak`NET STOP /?`Windows sürümünüze ilişkin belirli seçenekleri ve sözdizimi ayrıntılarını kontrol etmek için Komut İstemi'nde.

"NET HELP STOP" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Bu komutun sözdizimi:

NET STOP
hizmeti

NET STOP, Windows hizmetlerini durdurur.

Hizmeti durdurmak, söz konusu hizmetin kullandigi ag 
baglantilarini iptal eder.
Ayrica, bazi hizmetler baska hizmetlere bagimlidir. Bir hizmeti 
durdurmak, 
digerlerini de durdurabilir.

Bazi hizmetler durdurulamaz.

hizmet  Asagidaki hizmetlerden biri olabilir:
  BROWSER     
  CLIENT SERVICE FOR NETWARE  
  CLIPBOOK        
  DHCP CLIENT     
  FILE REPLICATION
  NET LOGON          
  NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
  REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
  ROUTING AND REMOTE ACCESS
  RPCLOCATOR
  SCHEDULE
  SERVER
  SPOOLER
  TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
  UPS
  WORKSTATION

NET STOP Windows ile saglanmayan hizmetleri de durdurabilir.

NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde 
görüntüler.

Önemli bilgiler, "NET HELP STOP" komutu için ipuçları

Kullanırken`NET STOP`Windows komut satırındaki komutu kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır: 1. Yönetici hakları: `NET STOP`-Komut yönetici ayrıcalıkları gerektirir. Hizmetleri durdurmak için Komut İstemi'ni yönetici olarak açtığınızdan emin olun. 2. Bağımlılıklar: Bazı hizmetlerin diğer hizmetlere bağımlılığı vardır. Bir hizmeti durdurursanız, ona bağlı diğer hizmetlerin de durdurulup durdurulmadığını veya bunun sorun yaratıp yaratmadığını kontrol edin. 3. Güvenlik Hususları: Hizmetlerin durdurulmasının güvenlikle ilgili sonuçları olabilir. Yalnızca bildiğiniz ve kullanmaya yetkili olduğunuz hizmetleri durdurduğunuzdan emin olun. 4. Sırayla Durdurma: Seçeneği kullanmadan önce hizmetleri düzgün şekilde durdurmayı deneyin`/f`Durdurmayı zorlamak için (Zorla) düğmesini kullanın. Zorla durdurma, veri kaybına veya başka sorunlara neden olabilir. 5. Günlüğe kaydetme: Sorunları gidermek için hizmetleri durdurduğunuzda, olası hataları veya uyarıları belirlemek için günlük dosyalarını inceleyin. 6. Sürüm Uyumluluğu: Belirli seçeneklerin kullanılabilirliğinin ve komut davranışının Windows sürümüne bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Komutlarınızın işletim sisteminin belirli sürümüyle uyumlu olduğundan emin olun. 7. Durdurduktan sonraki bekleme süresi: Bir hizmeti durdurduktan sonra, başka bir işlem yapmadan önce sisteme hizmetin düzgün şekilde durdurulduğundan emin olması için biraz zaman tanıyın. 8. Durdurduktan sonra yeniden başlat: Bazı durumlarda, değişikliklerin veya güncellemelerin etkili olması için bir hizmetin durdurulduktan sonra yeniden başlatılması gerekir. 9. Kullanıcı Etkileşimi: Belirli hizmetleri durdurmanın, diğer hizmetlere bağımlı olan hizmetlerin veya özelliklerin geçici olarak kullanılamamasıyla sonuçlanabileceğini lütfen unutmayın. 10. Ağ Bağlantısı: Özellikle uzak bilgisayarlardaki hizmetleri durdururken ağ bağlantısının güvenilir olduğundan emin olun. Bu noktalara dikkat ederek şunları yapabilirsiniz:`NET STOP`-Komutları güvenli ve etkili bir şekilde kullanın.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut NET HELP STOP - Windows ile saglanmayan hizmetleri de durdurabilir.

HTTP: ... console/tr/122.htm
0.139
16025

How to grant a folder / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

Can I see all shared directorys on Windows-10/11 Home and Pro?

Help I can't find duplicate pictures from my iPhone according to the instructions, why?

Benötige ich an meinem MS Surface Pro auch eine Verbesserung der Energie Effizienz?

Repair Boot Record on New Windows 10 and 11, not works!

How to print only the selected text in Office Word?(0)