NET HELP USE: bilgisayari paylasilan bir kaynaga baglar veya paylasilan kaynakla olan baglantisini keser. Seçeneksiz kullanildiginda, bilgisay ...


... "NET HELP USE" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Komut örnekleri "NET HELP USE"
... Önemli bilgiler, "NET HELP USE" komutu için ipuçları

Komut: "NET HELP USE" açık Windows 11, 10, .. mevcut

"NET HELP USE" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Bu komutun sözdizimi:

NET USE
[aygitadi | *] [\\bilgisayaradi\paylasimadi[\birim] [parola | *]]
    [/USER:[etkialaniadi\]kullaniciadi]
    [/USER:[noktali etki alani adi\]kullaniciadi]  
    [/USER:[kullaniciadi@noktali etki alani adi]   
    [/SMARTCARD]
    [/SAVECRED]
    [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]

NET USE {aygitadi | *} [parola | *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE, bilgisayari paylasilan bir kaynaga baglar veya 
paylasilan kaynakla
olan baglantisini keser. Seçeneksiz kullanildiginda, bilgisayarin
baglantilarini listeler.

aygitadi     Kaynaga baglanmak için bir ad atar veya 
baglantisi kesilecek
         aygiti belirtir. Iki tür aygit adi vardir: disk 
sürücüleri 
         (D: ile Z: arasinda) ve yazicilar (LPT1: ile 
LPT3: arasinda).
         Belirli bir aygitadi yerine, kullanilabilen bir 
sonraki 
         aygiti atamak için yildiz kullanin.
\\bilgisayaradi Paylasilan kaynagi denetleyen bilgisayarin adi. 
Bilgisayaradi
         bosluk karakterleri içeriyorsa, çift ters egik 
çizgiyi (\\)
         ve bilgisayaradini tirnak isaretleri arasina (" 
") alin.
         Bilgisayaradi 1 ile 15 karakter uzunlugunda 
olabilir. 
\paylasimadi   Paylasilan kaynagin ag adi. 
\birim      Sunucudaki NetWare birimini belirtir. 
         Netware sunucularina baglanmaniz için Netware 
için Istemci
         Hizmetleri (Windows Is Istasyonlari) veya 
Netware için Ag
         Geçidi Hizmeti (Windows Sunucu) yüklenmis ve 
çalisiyor 
         olmalidir.
parola      Paylasilan kaynaga erismek için gereken parola. 
*         Parola için bir istem olusturur. Parola, parola 
isteminde
         yazilirken görüntülenmez. 
/USER       Baglantinin yapildigi kullanici adindan baska 
bir kullanici
         adi belirtir. 
etkialaniadi   Baska bir etki alani belirtir. Etki alani 
atlanirsa,
         oturum açilmis olan geçerli etki alani 
kullanilir.
kullaniciadi   Oturum açilirken kullanilacak kullanici adini 
belirtir.
/SMARTCARD    Baglantinin akilli karttaki kimlik bilgilerini 
kullanacagini 
         belirtir.
/SAVECRED     Kullanici adinin ve parolanin kaydedilecegini 
belirtir.
         Komut kullanici adini ve parolayi istemedigi 
sürece 
         bu anahtar yok sayilir.
/HOME       Kullaniciyi kendi giris dizinine baglar.
/DELETE      Ag baglantisini iptal eder ve baglantiyi kalici 
baglantilar
         listesinden kaldirir. 
/PERSISTENT    Kalici ag baglantilarinin kullanimini denetler. 
         Varsayilan deger en son kullanilan ayardir. 
YES        Baglantilari yapildiklari gibi kaydeder ve 
sonraki oturum
         açma sirasinda geri yükler. 
NO        Yapilmakta olan veya daha sonraki baglantilari 
kaydetmez;
         varolan baglantilar sonraki oturum açilisinda 
geri yüklenir.
         Kalici baglantilari kaldirmak için /DELETE 
anahtarini
         kullanin.

NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde 
görüntüler.

Komut örnekleri "NET HELP USE"

Der`NET USE`Windows komut satırındaki komut, ağ sürücülerini bağlamak veya bağlantısını kesmek için kullanılır. Bu komutun kullanımına ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmiştir: Örnek 1: Kimlik bilgileriyle bir ağ sürücüsüne bağlanma

net use Z: \\Server\Serbest bırakmak /user:Kullanıcı şifresi

Tanım: Bu komut, belirtilen kimlik bilgilerini (kullanıcı ve parola) kullanarak Z: ağ sürücüsünü \\Sunucu\Paylaş'a bağlar. Örnek 2: Kalıcı eşlemeyle bir ağ sürücüsüne bağlanma

net use Z: \\Server\Serbest bırakmak /persistent:yes

Tanım: Burada ağ sürücüsü Z: \\Sunucu\paylaşıma eşlenir ve eşleme, yeniden başlatmanın ardından korunması için kalıcı olarak ayarlanır. Örnek 3: Bir ağ sürücüsüne bağlanın ve bir sürücü adı atayın

net use X: \\Server\Serbest bırakmak

Tanım: Bu komut, X: ağ sürücüsünü \\Sunucu\Paylaş paylaşımına eşler. Ücretsiz bir sürücü harfi otomatik olarak atanır. Örnek 4: Bir ağ sürücüsünün bağlantısını kesme

net use Z: /delete

Tanım: Burada ağ sürücüsü Z: ayrılmıştır. Örnek 5: Bağlı tüm ağ sürücülerini görüntüleyin

net use

Tanım: Bu komut o anda bağlı olan tüm ağ sürücülerini listeler. Örnek 6: Sertifikaları kullanarak bir ağ sürücüsüne bağlanma

net use Z: \\Server\Serbest bırakmak /smartcard

Tanım: Burada ağ sürücüsü Z:, kimlik doğrulama için bir akıllı kart sertifikası kullanılarak \\Sunucu\Paylaşım paylaşımına bağlanır. Örnek 7: Bir FTP sunucusuna sürücü olarak bağlanma

net use Z: "ftp://Kullanıcı adı:şifre@FTP-Server/yol"

Tanım: Bu komut, Z: sürücüsünü kullanıcı adı ve parolayı kullanarak bir FTP sunucusuna bağlar. Lütfen tam sözdiziminin ve mevcut seçeneklerin sistem yapılandırmanıza bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. kullanmak`NET USE /?`Windows sürümünüze ilişkin belirli seçenekleri ve sözdizimi ayrıntılarını kontrol etmek için Komut İstemi'nde.

Önemli bilgiler, "NET HELP USE" komutu için ipuçları

Kullanırken`NET USE`Windows komut satırındaki komutu kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır: 1. Yönetici hakları: `NET USE`komut, özellikle ağ sürücülerini bağlamak veya bağlantısını kesmek istiyorsanız, yönetici izinleri gerektirir. Bu nedenle Komut İstemi'ni yönetici olarak açın. 2. Kimlik bilgisi güvenliği: Kimlik bilgilerini, özellikle de komutunuzda düz metin olarak belirtirken dikkatli kullanın. Kimlik bilgilerini şifreli bağlantılar gibi güvenli bir şekilde saklamak ve iletmek daha güvenlidir. 3. Kalıcı Eşleme: Ağ sürücüsünün yeniden başlatmanın ardından çalışmaya devam etmesini istiyorsanız bu seçeneği kullanın`/persistent:yes`veya`/persistent:no`Bunu açıkça ayarlamak için. 4. Paylaşım adları ve yolları: Bir ağ sürücüsünü eşlerken doğru paylaşım adını ve yolunu kullandığınızdan emin olun. Ayrıca paylaşımın var olup olmadığını ve sunucuda erişilebilir olup olmadığını kontrol edin. 5. Sürücü Harfleri: Bir ağ sürücüsünü ona eşlemeyi denemeden önce, seçtiğiniz sürücü harfinin halihazırda kullanımda olmadığından emin olun. 6. Ağ Bağlantısı: Ağ sürücülerini eşlemeyi denemeden önce bilgisayarınızın etkin ağ bağlantısına sahip olduğundan emin olun. 7. Otomatik Geri Yükleme: Sistem önyüklemesi sırasında bir ağ sürücüsü otomatik olarak geri yüklenirse ve kimlik bilgileri değiştirilmişse bu durum sorunlara neden olabilir. Ağ sürücüsünün bağlantısını kesin ve güncellenmiş kimlik bilgileriyle yeniden bağlayın. 8. Paylaşım ve dosya sistemi izinleri: Ağ sürücüsünü bağlayan kullanıcının gerekli erişim haklarına sahip olduğundan emin olmak için paylaşım ve dosya sistemi düzeyindeki izinleri kontrol edin. 9. Uygulamanın Sonlandırılması: Bir ağ sürücüsünün bağlantısını kesmeye çalışırsanız ve başarısız olursa, bir uygulama ona erişiyor olabilir. Ağ sürücüsüne erişen tüm uygulamaların bağlantısını kesmeden önce kapalı olduğundan emin olun. 10. Sürüm Uyumluluğu: Mevcut seçeneklerin ve uygulamanın davranışının`NET USE`komut Windows sürümüne bağlı olarak değişebilir. Komutlarınızın işletim sisteminin belirli sürümüyle uyumlu olduğundan emin olun. Bu noktalara dikkat ederek şunları yapabilirsiniz:`NET USE`-Komutları etkili ve güvenli bir şekilde kullanın.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut NET HELP USE - bilgisayari paylasilan bir kaynaga baglar veya paylasilan kaynakla olan baglantisini keser. Seçeneksiz kullanildiginda, bilgisayarin baglantilarini listeler.

HTTP: ... console/tr/124.htm
0.078
27398

What is WHQL certified?

How to create a password reset disk for Windows 7?

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

How can I change or adapt the window color in the Win-7 basic design?

What is a guest account?

What is PowerShell?(0)