ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP USE
Bu komutun sözdizimi:

NET USE
[aygitadi | *] [\\bilgisayaradi\paylasimadi[\birim] [parola | *]]
       [/USER:[etkialaniadi\]kullaniciadi]
       [/USER:[noktali etki alani adi\]kullaniciadi]  
       [/USER:[kullaniciadi@noktali etki alani adi]      
       [/SMARTCARD]
       [/SAVECRED]
       [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]

NET USE {aygitadi | *} [parola | *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE, bilgisayari paylasilan bir kaynaga baglar veya
paylasilan kaynakla
olan baglantisini keser. Seçeneksiz kullanildiginda, bilgisayarin
baglantilarini listeler.

aygitadi          Kaynaga baglanmak için bir ad atar veya
baglantisi kesilecek
                 aygiti belirtir. Iki tür aygit adi vardir: disk
sürücüleri
                 (D: ile Z: arasinda) ve yazicilar (LPT1: ile
LPT3: arasinda).
                 Belirli bir aygitadi yerine, kullanilabilen bir
sonraki
                 aygiti atamak için yildiz kullanin.
\\bilgisayaradi Paylasilan kaynagi denetleyen bilgisayarin adi.
Bilgisayaradi
                 bosluk karakterleri içeriyorsa, çift ters egik
çizgiyi (\\)
                 ve bilgisayaradini tirnak isaretleri arasina ("
") alin.
                 Bilgisayaradi 1 ile 15 karakter uzunlugunda
olabilir.
\paylasimadi     Paylasilan kaynagin ag adi.
\birim           Sunucudaki NetWare birimini belirtir.
                 Netware sunucularina baglanmaniz için Netware
için Istemci
                 Hizmetleri (Windows Is Istasyonlari) veya
Netware için Ag
                 Geçidi Hizmeti (Windows Sunucu) yüklenmis ve
çalisiyor
                 olmalidir.
parola            Paylasilan kaynaga erismek için gereken parola.
*                 Parola için bir istem olusturur. Parola, parola
isteminde
                 yazilirken görüntülenmez.
/USER             Baglantinin yapildigi kullanici adindan baska
bir kullanici
                 adi belirtir.
etkialaniadi      Baska bir etki alani belirtir. Etki alani
atlanirsa,
                 oturum açilmis olan geçerli etki alani
kullanilir.
kullaniciadi      Oturum açilirken kullanilacak kullanici adini
belirtir.
/SMARTCARD        Baglantinin akilli karttaki kimlik bilgilerini
kullanacagini
                 belirtir.
/SAVECRED         Kullanici adinin ve parolanin kaydedilecegini
belirtir.
                 Komut kullanici adini ve parolayi istemedigi
sürece
                 bu anahtar yok sayilir.
/HOME             Kullaniciyi kendi giris dizinine baglar.
/DELETE           Ag baglantisini iptal eder ve baglantiyi kalici
baglantilar
                 listesinden kaldirir.
/PERSISTENT       Kalici ag baglantilarinin kullanimini denetler.
                 Varsayilan deger en son kullanilan ayardir.
YES               Baglantilari yapildiklari gibi kaydeder ve
sonraki oturum
                 açma sirasinda geri yükler.
NO                Yapilmakta olan veya daha sonraki baglantilari
kaydetmez;
                 varolan baglantilar sonraki oturum açilisinda
geri yüklenir.
                 Kalici baglantilari kaldirmak için /DELETE
anahtarini
                 kullanin.

NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde
görüntüler.
C:\WINDOWS>NET HELP USER
Bu komutun sözdizimi:

NET USER
[kullaniciadi [parola | *] [seçenekler]] [/DOMAIN]
        kullaniciadi {parola | *} /ADD [seçenekler] [/DOMAIN]
        kullaniciadi [/DELETE] [/DOMAIN]
        kullaniciadi [/TIMES:{saatler | ALL}]

NET USER Bilgisayarlarda kullanici hesaplari olusturur ve
degistirir.
Anahtarlar olmadan kullanildiginda, bilgisayarin kullanici
hesaplarini listeler.
Kullanici hesap bilgileri kullanici hesaplari veritabaninda
depolanir.

kullaniciadi Eklenecek, silinecek, degistirilecek veya
görüntülenecek kullanici
            hesabinin adi. Kullanici hesabi en çok 20 karakter
olabilir.
parola       Kullanici hesabi için parola atar veya degistirir.
            Parola NET ACCOUNTS komutunun /MINPWLEN seçenegiyle
ayarlanan
            uzunluk alt sinirina uygun olmalidir. En çok 14
karakter olabilir.
*            Parola için bir istem olusturur. Parola, parola
isteminde
            yazilirken görüntülenmez.
/DOMAIN      Islemi, geçerli etki alaninin etki alani
denetleyicisinde
            gerçeklestirir.
/ADD         Kullanici hesaplari veritabanina kullanici hesabi
ekler.
/DELETE      Kullanici hesaplari veritabanindan kullanici
hesabini kaldirir.

Seçenekler      Asagidaki gibidir:

  Seçenekler                 Açiklama
     -----------------------------------------------------------
---------
  /ACTIVE:{YES | NO}         Hesabi etkinlestirir veya
etkinligini kaldirir.
                             Hesap etkin degilse, kullanici
sunucuya
                             erisemez. Varsayilan ayar YES'tir.
  /COMMENT:"metin"           Kullanici hesabina iliskin
tanimlayici bir
                             açiklama saglar. Metni tirnak
isaretleri
                             arasina alin.
  /COUNTRYCODE:nnn           Belirtilen dil dosyalarini
kullanicinin
                             yardim ve hata iletilerine
uygulamak için
                             isletim sisteminin ülke kodunu
kullanir.
                             0 degeri varsayilan ülke kodunu
belirtir.
  /EXPIRES:{tarih | NEVER}   Tarih ayarlandiysa hesabin
süresinin dolmasina
                             neden olur. NEVER degeri, hesaba
süre siniri
                             getirmez. Süre sonu tarihi
aa/gg/yy(yy) biçiminde
                             olmalidir. Aylar sayi, tam yazilmis
ad veya
                             kisaltilmis üç harf olarak
belirtilebilir.
                             Yil iki veya dört sayi olabilir.
                             Tarihin bölümlerini ayirmak için
egik çizgi (/)
                             (bosluk olmadan) kullanin.
  /FULLNAME:"ad"             Kullanicinin tam adi (Kullaniciadi
degil).
                             Adi tirnak isaretleri arasina alin.
  /HOMEDIR:yoladi            Kullanicinin giris dizininin yolunu
ayarlar.
                             Yol varolmalidir.
  /PASSWORDCHG:{YES | NO}    Kullanicilarin kendi parolalarini
degistirip
                             degistiremeyecegini belirler.
                             Varsayilan ayar YES'tir.
  /PASSWORDREQ:{YES | NO}    Kullanici hesabinin parolasi olup
olmayacagini
                             belirler. Varsayilan ayar YES'tir.
  /LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Kullanicinin parolasini sonraki
oturum açisinda
                             degistirmesi gerekip
gerekmeyecegini belirler.
                             Varsayilan ayar NO'dur.
  /PROFILEPATH[:yol]         Kullanicinin oturum açma profili
yolunu belirler.
  /SCRIPTPATH:yoladi         Kullanicinin oturum açma komut
dosyasi konumudur.
  /TIMES:{saatler | ALL}     Oturum açma saatleridir. TIMES
                             day[-gün][,day[-gün]],time[-
saat][,time
                             [-saat]] biçiminde belirtilir, 1
saatlik
                             artislarla sinirlidir. Günler tam
olarak veya
                             kisaltilmis biçimde yazilabilir.
Saatler 12 veya
                             24 saat gösteriminde olabilir. 12
saat
                             gösteriminde, am, pm, a.m., veya
p.m. kullanin.
                             ALL kullanicinin her zaman oturum
açabilecegini,
                             bosluk ise hiçbir zaman oturum
açamayacagini
                             gösterir. Gün ve saat girdilerini
virgülle,
                             birden çok gün ve saat girdisini
noktali virgülle
                             birbirinden ayirin.
  /USERCOMMENT:"metin"       Yöneticinin hesaba Kullanici
Açiklamasi'ni
                             eklemesine veya degistirmesine
olanak saglar.
  /WORKSTATIONS:{bilgisayaradi[,...] | *}
                             Kullanicinin agda oturum
açabilecegi en çok sekiz
                             bilgisayari listeler. /WORKSTATIONS
seçeneginin
                             listesi yoksa veya liste * ise,
kullanici
                             herhangi bir bilgisayardan oturum
açabilir.

NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde
görüntüler.C:\WINDOWS>NET HELP VIEW
Bu komutun sözdizimi:

NET VIEW
[\\bilgisayaradi [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:etkialaniadi]]
NET VIEW /NETWORK:NW [\\bilgisayaradi]

NET VIEW bilgisayarda paylasilmakta olan kaynaklarin listesini
görüntüler.
Seçenek olmadan kullanildiginda, geçerli etki alanindaki veya
agdaki
bilgisayarlarin listesini görüntüler.

\\bilgisayaradi          Paylasilan kaynaklarini görüntülemek
istediginiz
                          bilgisayar.
/DOMAIN:etkialaniadi       Içindeki kullanilabilir bilgisayarlari
görüntülemek
                          istediginiz etki alanini belirtir.
Etkialaniadi
                          atlanirsa, yerel agdaki tüm etki
alanlari
                          görüntülenir.
/NETWORK:NW                NetWare aginda kullanilabilen tüm
sunuculari
                          görüntüler. Bilgisayaradi
belirtilirse, NetWare
                          agindaki söz konusu bilgisayarda
kullanilabilen
                          kaynaklar görüntülenir.
/CACHE                     Belirtilen bilgisayardaki kaynaklarin
çevrimdisi
                          istemci önbellege alma ayarlarini
görüntüler
/ALL         $ paylasimlarini içerecek sekilde tüm
paylasimlari
                          görüntüler


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komut NET HELP USE - bilgisayari paylasilan bir kaynaga baglar veya paylasilan kaynakla olan baglantisini keser. Seçeneksiz kullanildiginda, bilgisayarin baglantilarini listeler.

HTTP: ... console/tr/124.htm
0.187
27398

Change user password in Windows 10/11, via NET USER command?

 /

Can I also test my touch screen on Windows 11?

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Why need to update Quad-Explorer for MS OS so often?

 /

Double spaces replace in the text on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

I don't always have the same CPU frequency, why?

 /

How to show last open favorite (the name) in the explorer title bar?

 /

List, extract all the images from Office file formats on MS Windows 11, 10, ... etc.!

 /

In Windows 10 und 8.1 virtuelle Laufwerke wie z.B. ISO-Images oder VHD-Laufwerke mounten!

 /

WINVER Windows 10/11!

 /

Can I save and open searches in Windows 7 ?

 /

A Purple File Explorer on Windows-10/11 Example!

 /