ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP USER
Bu komutun sözdizimi:

NET USER
[kullaniciadi [parola | *] [seçenekler]] [/DOMAIN]
        kullaniciadi {parola | *} /ADD [seçenekler] [/DOMAIN]
        kullaniciadi [/DELETE] [/DOMAIN]
        kullaniciadi [/TIMES:{saatler | ALL}]

NET USER Bilgisayarlarda kullanici hesaplari olusturur ve
degistirir.
Anahtarlar olmadan kullanildiginda, bilgisayarin kullanici
hesaplarini listeler.
Kullanici hesap bilgileri kullanici hesaplari veritabaninda
depolanir.

kullaniciadi Eklenecek, silinecek, degistirilecek veya
görüntülenecek kullanici
            hesabinin adi. Kullanici hesabi en çok 20 karakter
olabilir.
parola       Kullanici hesabi için parola atar veya degistirir.
            Parola NET ACCOUNTS komutunun /MINPWLEN seçenegiyle
ayarlanan
            uzunluk alt sinirina uygun olmalidir. En çok 14
karakter olabilir.
*            Parola için bir istem olusturur. Parola, parola
isteminde
            yazilirken görüntülenmez.
/DOMAIN      Islemi, geçerli etki alaninin etki alani
denetleyicisinde
            gerçeklestirir.
/ADD         Kullanici hesaplari veritabanina kullanici hesabi
ekler.
/DELETE      Kullanici hesaplari veritabanindan kullanici
hesabini kaldirir.

Seçenekler      Asagidaki gibidir:

  Seçenekler                 Açiklama
     -----------------------------------------------------------
---------
  /ACTIVE:{YES | NO}         Hesabi etkinlestirir veya
etkinligini kaldirir.
                             Hesap etkin degilse, kullanici
sunucuya
                             erisemez. Varsayilan ayar YES'tir.
  /COMMENT:"metin"           Kullanici hesabina iliskin
tanimlayici bir
                             açiklama saglar. Metni tirnak
isaretleri
                             arasina alin.
  /COUNTRYCODE:nnn           Belirtilen dil dosyalarini
kullanicinin
                             yardim ve hata iletilerine
uygulamak için
                             isletim sisteminin ülke kodunu
kullanir.
                             0 degeri varsayilan ülke kodunu
belirtir.
  /EXPIRES:{tarih | NEVER}   Tarih ayarlandiysa hesabin
süresinin dolmasina
                             neden olur. NEVER degeri, hesaba
süre siniri
                             getirmez. Süre sonu tarihi
aa/gg/yy(yy) biçiminde
                             olmalidir. Aylar sayi, tam yazilmis
ad veya
                             kisaltilmis üç harf olarak
belirtilebilir.
                             Yil iki veya dört sayi olabilir.
                             Tarihin bölümlerini ayirmak için
egik çizgi (/)
                             (bosluk olmadan) kullanin.
  /FULLNAME:"ad"             Kullanicinin tam adi (Kullaniciadi
degil).
                             Adi tirnak isaretleri arasina alin.
  /HOMEDIR:yoladi            Kullanicinin giris dizininin yolunu
ayarlar.
                             Yol varolmalidir.
  /PASSWORDCHG:{YES | NO}    Kullanicilarin kendi parolalarini
degistirip
                             degistiremeyecegini belirler.
                             Varsayilan ayar YES'tir.
  /PASSWORDREQ:{YES | NO}    Kullanici hesabinin parolasi olup
olmayacagini
                             belirler. Varsayilan ayar YES'tir.
  /LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Kullanicinin parolasini sonraki
oturum açisinda
                             degistirmesi gerekip
gerekmeyecegini belirler.
                             Varsayilan ayar NO'dur.
  /PROFILEPATH[:yol]         Kullanicinin oturum açma profili
yolunu belirler.
  /SCRIPTPATH:yoladi         Kullanicinin oturum açma komut
dosyasi konumudur.
  /TIMES:{saatler | ALL}     Oturum açma saatleridir. TIMES
                             day[-gün][,day[-gün]],time[-
saat][,time
                             [-saat]] biçiminde belirtilir, 1
saatlik
                             artislarla sinirlidir. Günler tam
olarak veya
                             kisaltilmis biçimde yazilabilir.
Saatler 12 veya
                             24 saat gösteriminde olabilir. 12
saat
                             gösteriminde, am, pm, a.m., veya
p.m. kullanin.
                             ALL kullanicinin her zaman oturum
açabilecegini,
                             bosluk ise hiçbir zaman oturum
açamayacagini
                             gösterir. Gün ve saat girdilerini
virgülle,
                             birden çok gün ve saat girdisini
noktali virgülle
                             birbirinden ayirin.
  /USERCOMMENT:"metin"       Yöneticinin hesaba Kullanici
Açiklamasi'ni
                             eklemesine veya degistirmesine
olanak saglar.
  /WORKSTATIONS:{bilgisayaradi[,...] | *}
                             Kullanicinin agda oturum
açabilecegi en çok sekiz
                             bilgisayari listeler. /WORKSTATIONS
seçeneginin
                             listesi yoksa veya liste * ise,
kullanici
                             herhangi bir bilgisayardan oturum
açabilir.

NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde
görüntüler.C:\WINDOWS>NET HELP VIEW
Bu komutun sözdizimi:

NET VIEW
[\\bilgisayaradi [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:etkialaniadi]]
NET VIEW /NETWORK:NW [\\bilgisayaradi]

NET VIEW bilgisayarda paylasilmakta olan kaynaklarin listesini
görüntüler.
Seçenek olmadan kullanildiginda, geçerli etki alanindaki veya
agdaki
bilgisayarlarin listesini görüntüler.

\\bilgisayaradi          Paylasilan kaynaklarini görüntülemek
istediginiz
                          bilgisayar.
/DOMAIN:etkialaniadi       Içindeki kullanilabilir bilgisayarlari
görüntülemek
                          istediginiz etki alanini belirtir.
Etkialaniadi
                          atlanirsa, yerel agdaki tüm etki
alanlari
                          görüntülenir.
/NETWORK:NW                NetWare aginda kullanilabilen tüm
sunuculari
                          görüntüler. Bilgisayaradi
belirtilirse, NetWare
                          agindaki söz konusu bilgisayarda
kullanilabilen
                          kaynaklar görüntülenir.
/CACHE                     Belirtilen bilgisayardaki kaynaklarin
çevrimdisi
                          istemci önbellege alma ayarlarini
görüntüler
/ALL         $ paylasimlarini içerecek sekilde tüm
paylasimlari
                          görüntüler
C:\WINDOWS>NET HELP SYNTAX
Bu komutun sözdizimi:

SYNTAX
Komut sözdizimini göstermek için asagidaki kurallar uygulanir:

-  Görüldügü gibi yazilmasi gereken sözcükler büyük harfle
gösterilir. Küçük
  harfler dosya adlari gibi degisebilecek ögelerin adlarini
gösterir.

-  Komutla birlikte saglanabilecek istege bagli ögeler [ ve ]
karakterleri
  arasinda belirtilir.

-  Öge listeleri { ve } karakterleri arasinda belirtilir. Komutla
birlikte
  ögelerden birini saglamalisiniz.

-  | karakteri listedeki ögeleri ayirir. Komutla birlikte
ögelerden yalnizca
  biri saglanabilir.

  Örnegin, asagidaki sözdiziminde, NET COMMAND komutunu ve
  ardindan SWITCH1 veya SWITCH2 yazmalisiniz. Adi saglamak
istege baglidir.
      NET COMMAND [ad] {SWITCH1 | SWITCH2}

-  [...] karakterleri önceki ögeyi yineleyebileceginizi gösterir.
  Ögeleri bosluk kullanarak ayirin.

-  [,...] karakterleri önceki ögeyi yineleyebileceginizi
gösterir, ancak
  ögeleri bosluk degil virgül veya noktali virgül kullanarak
ayirmaniz
  gerekir.

-  Iki veya daha çok sözcükten olusan hizmet adlari komut
isteminden
  yazildiginda tirnak isaretleri arasina alinmalidir. Örnegin,
  NET START "COMPUTER BROWSER" bilgisayar tarayicisi hizmetini
baslatir.


GOTO : NETSTAT /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komut NET HELP USER - Bilgisayarlarda kullanici hesaplari olusturur ve degistirir.Anahtarlar olmadan kullanildiginda, bilgisayarin kullanici hesaplarini listeler.Kullanici hesap bilgileri kullanici hesaplari veritabaninda depolanir.

HTTP: ... console/tr/125.htm
0.155
33113

Make the keyboard more easier to use on Windows 8.1 / 10!

 /

Ordner aus Explorer 1 nach Explorer 2 übertragen, bzw. öffnen?

 /

How to see the Folder network access under Windows 10 or 11?

 /

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

Download Visual Studio 2019 um APPs zu Erstellen!

 /

What is a Trial version?

 /

Change user password in Windows 10/11, via NET USER command?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10/11 desktop?

 /

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Enter emoji using the touch keyboard (on-screen keyboard) on Windows 10/11!

 /

How can I list the Office document images using Windows Explorer?

 /

The sticky notes Windows 10 or Windows 11!

 /