reg DELETE /?: SüreAsimi kayit defteri anahtari ile tüm alt anahtar ve degerlerini siler ...


... Komut örnekleri "reg DELETE /?"
... "reg DELETE /?" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "reg DELETE /?" komutu için ipuçları

Komut: "reg DELETE /?" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "reg DELETE /?"

Örnekler için ayrıntılı teknik açıklamalar aşağıda verilmiştir.`REG DELETE`-Emretmek: Örnek 1: Bir değerin silinmesi:

REG DELETE "HKCU\Software\Örnek" /v değer_adı /f

-`REG DELETE`: Bu komut kayıt defterindeki bir değeri silmek için kullanılır. -`"HKCU\Software\Örnek"`: Silinecek değerin bulunduğu yol. -`/v değer_adı`: Silinecek değerin adı. -`/f`: Kullanıcı onayı olmadan yürütmeyi zorlar. Örnek 2: Bir alt anahtarın tamamını silme:

REG DELETE "HKLM\Software\Örnek" /f

- Burada "HKLM\Software\Example" alt anahtarının tamamı ve onun tüm değerleri ve alt anahtarları silinir. Örnek 3: Adında tırnak işareti bulunan bir alt anahtarın silinmesi:

REG DELETE "HKCU\Software\Boşluklu örnek" /f

- Bu komut, "HKCU\Software\Örnek boşluklu" alt anahtarının tamamını siler. Örnek 4: Adında tırnak işareti bulunan bir değeri silme:

REG DELETE "HKLM\Software\Örnek" /v "Boşluklu değer" /f

- Burada "Boşluklu değer" isimli değer "HKLM\Software\Example" kayıt defteri şubesinden silinir. Örnek 5: Kayıt defteri kovanını (REG_SZ) kullanarak bir değeri silme:

REG DELETE "HKLM\Software\Örnek" /v değer_adı /ve /f

-`/ve`: Bu parametre varsayılan değerin (anahtar için varsayılan değer) silinmesine olanak sağlar. Bu örnek, "ValueName" adlı değeri siler. Kullanırken`REG DELETE`komutunu kullanırken, kayıt defteri girdilerinin silinmesinin sistem üzerinde geri dönüşü olmayan etkileri olabileceğinden özel dikkat gösterilmelidir. Önceden yedeklemeler oluşturmanız ve girişleri silmenin etkisini tam olarak anladığınızdan emin olmanız önemle tavsiye edilir. Parametre`/f`Onaylanmadan silinmeye zorlayacağından dikkatli kullanılmalıdır.

"reg DELETE /?" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG DELETE AnahtarAdi [/v DegerAdi | /ve | /va] [/f]

 AnahtarAdi  [\\Makine\]TamAnahtar
  Makine   Uzak makine adi - atlanirsa varsayilan olarak 
geçerli makine
        kullanilir. Uzak makinelerde yalnizca HKLM ve HKU 
kullanilabilir
  TamAnahtar ROOTKEY\AltAnahtar
  ROOTKEY  [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
  AltAnahtar Seçili ROOTKEY altindaki kayit defteri anahtarinin 
tam adi

 DegerAdi   Seçili Anahtar'in altindaki silinecek degerin adi.
        Atlandiginda, Anahtar'in altindaki tüm alt 
anahtarlar ve
        degerler silinir

 /ve     (Varszayilan) bos deger adinin degerini sil

 /va     bu anahtar altindaki tüm degerleri sil

 /f      Sormadan silmeye zorlar

Örnekler:

 REG DELETE HKLM\Software\Sirket\Uyglm\SüreAsimi
  SüreAsimi kayit defteri anahtari ile tüm alt anahtar ve 
degerlerini
  siler

 REG DELETE \\ZODYAK\HKLM\Software\Sirket /v MTU
  ZODYAK makinesinde, Sirket altindaki MTU kayit defteri 
degerini siler

Önemli bilgiler, "reg DELETE /?" komutu için ipuçları

Evet, kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.`REG DELETE`-Windows kayıt defterindeki komutu kullanın: 1: Yönetici hakları: - Birçok`REG DELETE`-İşlemler yönetici hakları gerektirir. Komut İstemi'ni yönetici olarak çalıştırdığınızdan emin olun. Örnek:

REG DELETE "HKCU\Software\Örnek" /v değer_adı /f

2: Yedekleme oluşturun: - Değerleri veya alt anahtarları silmeden önce ilgili kayıt defteri girdilerinin veya tüm kayıt defteri ağacının yedeğini oluşturun. Örnek:

REG EXPORT "HKCU\Software\Örnek" C:\Backup\Örnek_Yedekleme.reg

3: Tam yol: - Sağlanan yolun doğru ve doğru olduğundan emin olun. Yoldaki hatalar beklenmeyen sonuçlara yol açabilir. Örnek:

REG DELETE "HKLM\Software\Örnek" /f

4: /f ile onay: -`/f`parametre kullanıcı onayı olmadan yürütmeyi zorlar. Kullanmadan önce silmenin sonuçlarını anladığınızdan emin olun. Örnek:

REG DELETE "HKCU\Software\Örnek" /v değer_adı /f

5: Boşluklu yollar için tırnak işaretleri: - Yol boşluk içeriyorsa yolun tamamını tırnak işaretleri içine alın. Örnek:

REG DELETE "HKLM\Software\Boşluklu örnek" /f

6: Bir alt anahtarın tamamını silin: - Bir alt anahtarın tamamını silerken`/f`bu anahtarın altındaki tüm değerler ve alt anahtarlar silinir. Örnek:

REG DELETE "HKLM\Software\Örnek" /f

7: Varsayılan değeri temizle: - Kullan`/ve`Bir anahtarın varsayılan değerini temizlemek istiyorsanız. Örnek:

REG DELETE "HKLM\Software\Örnek" /ve /f

8: Güvenlik hususlarını göz önünde bulundurun: - Etkisinden emin değilseniz kayıt defteri girdilerini silmeyin. Yanlış silme arızalara neden olabilir. Kayıt defterinin önemli sistem bilgileri içerdiğini ve girişlerin silinmesinin ciddi sorunlara neden olabileceğini unutmayın. Önceki yedeklemeler çok önemlidir ve kasıtsız değişikliklerden kaçınmaya dikkat etmelisiniz.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut reg DELETE /? - SüreAsimi kayit defteri anahtari ile tüm alt anahtar ve degerlerini siler ...

HTTP: ... console/tr/133.htm
0.077
19486

Filenames to file timestamps, I want set the time to 00:00:00?

Where does the desktop clock save the settings on MS Windows 10/11?

Geräteinstallationseinstellungen ändern unter Windows 11!

Die verwendeten Dateien und Ordner im Startmenü von Windows 11?

Search in Windows 11 the option to start the task manager via the taskbar!

So übersetzen Sie DesktopOK in Ihrer Sprache!(0)