ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>REG COPY /?

REG COPY AnahtarAdi1 AnahtarAdi2 [/s] [/f]

 AnahtarAdi   [\\Makine\]TamAnahtar
   Makine     Uzak makinenin adi - atlanirsa varsayilan geçerli
makinedir.
              Uzak makinelerde yalnizca HKLM ve HKU
kullanilabilir.
   TamAnahtar ROOTKEY\AltAnahtar
   ROOTKEY    [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
   AltAnahtar Seçilen ROOTKEY altindaki kayit defteri
anahtarinin tam adi.

 /s           Tüm alt anahtarlari ve degerleri kopyalar.

 /f           Komut olmaksizin kopyalamayi zorlar.

Örnekler:

 REG COPY HKLM\Software\MyCo\MyApp HKLM\Software\MyCo\SaveMyApp
/s
   MyApp anahtari altindaki tüm alt anahtar ve degerleri
SaveMyApp anahtari
   altina kopyalar

 REG COPY \\ZODIAC\HKLM\Software\MyCo HKLM\Software\MyCo1
   ZODIAC üzerindeki MyCo altindaki tüm degerleri geçerli
makinedeki
   MyCo1 anahtarina kopyalar
EXAMPLE
Add BINARY to

D:\SoftwareOK>REG ADD HKCU\Software\TestFolder /v TestVal /t REG_BINARY /d ffccdd


then COPY

D:\SoftwareOK>REG COPY HKCU\Software\TestFolder HKCU\Software\TestFolderCopyreg compare

C:\WINDOWS>REG SAVE /?

REG SAVE AnahtarAdi DosyaAdi

 AnahtarAdi   ROOTKEY\AltAnahtar
   ROOTKEY    [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
   AltAnahtar Seçili ROOTKEY altindaki kayit defteri anahtarinin
tam adi

 DosyaAdi     Kaydedilecek disk dosyasinin adi. Yol
belirtilmezse, dosya
              çagiran isleme ait geçerli klasör içinde
olusturulur.

 /y           Varolan dosyanin sorulmadan üzerine yazilmasini
zorla.

Örnekler:

 REG SAVE HKLM\Software\Sirket\MyApp UyglmYdk.hiv
   MyApp yiginini geçerli klasörde UyglmYdk.hiv dosyasina
kaydederC:\WINDOWS>REG LOAD /?

REG LOAD AnahtarAdi DosyaAdi

 AnahtarAdi   ROOTKEY\AltAnahtar (yalnizca yerel makine)
   ROOTKEY    [ HKLM | HKU ]
   AltAnahtar Yigin dosyasinin içine yüklenecegi anahtarin adi.
Yeni bir
              anahtar olusturur
 DosyaAdi     Yüklenecek yigin dosyasinin adi
              Bu dosya, REG SAVE komutuyla olusturulmus
olmalidir

Örnekler:

 REG LOAD HKLM\GeçiciYigin GeçiciYg.hiv
   GeçiciYg.hiv dosyasini HKLM\GeçiciYigin anahtarina yükler


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/tr/134.htm
0.046

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

What is a PS2 printer port?

 /

Wie kann ich das Windows 10 herunterfahren?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

How to change the Attribute(s) of a file or folder in Windows-7?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /