reg IMPORT /?: Imports registry entrys from the file XXXXXX.reg ....


... Komut örnekleri "reg IMPORT /?"
... "reg IMPORT /?" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "reg IMPORT /?" komutu için ipuçları

Komut: "reg IMPORT /?" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "reg IMPORT /?"

İşte kullanımına ilişkin örnekler`REG IMPORT`-Emretmek: Örnek 1: Bir kayıt defteri dalının tamamını bir REG dosyasından içe aktarma:

REG IMPORT MyCoBackup.reg

- Kayıt defteri şubesinin tamamını MyCoBackup.reg dosyasından geçerli kayıt defterine aktarır. `.reg`dosya önceden mevcut olmalıdır`REG EXPORT`yaratıldı. Örnek 2: REG dosyasından belirli bir değeri içe aktarma:

REG IMPORT AppVersionBackup.reg

- AppVersionBackup.reg dosyasında bulunan değeri geçerli kayıt defterine aktarır. `.reg`dosya önceden mevcut olmalıdır`REG EXPORT`yaratıldı. Örnek 3: 32 bit kayıt defteri görünümünü kullanarak bir kayıt defteri şubesini içe aktarma:

REG IMPORT MyAppBackup.reg /reg:32

- 32 bit kayıt defteri görünümünü kullanarak tüm kayıt defteri dalını MyAppBackup.reg dosyasından içe aktarır. Örnek 4: Bir kayıt defteri ağacının tamamını bir REG dosyasından içe aktarma:

REG IMPORT MyCoTreeBackup.reg

- MyCoTreeBackup.reg dosyasındaki tüm kayıt defteri dalını ve tüm alt anahtarları ve değerleri geçerli kayıt defterine aktarır. Örnek 5: Uzak bir bilgisayara bir kayıt defteri dalını içe aktarma:

REG IMPORT MyAppRemoteBackup.reg \\Uzak bilgisayar\HKLM\Software\Uygulamam

- "HKLM\Software\MyApp" anahtarı altındaki "RemoteComputer" adlı uzak bilgisayardaki "MyAppRemoteBackup.reg" dosyasından tüm kayıt defteri dalını içe aktarır. Ölmek`REG IMPORT`-Komutlar daha önce kullanılmasını mümkün kılar`REG EXPORT`Oluşturulan kayıt defteri içeriğini geçerli kayıt defterine aktarın. Kayıt defteri içeriğini içe aktarırken dikkate alınması gereken belirli izinler ve güvenlik hususları olduğunu lütfen unutmayın.

"reg IMPORT /?" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG IMPORT DosyaAdi

  DosyaAdi     Alinacak disk dosyasinin adi (yalnizca yerel 
makine)

Örnekler:

  REG IMPORT UyglmYdk.reg
    UygYdk.reg dosyasindaki kayit defteri girdilerini alir

Önemli bilgiler, "reg IMPORT /?" komutu için ipuçları

Evet, kullanırken`REG IMPORT`komutu verirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır: 1. İçe aktarmayı doğrulayın: İçe aktarmanın ardından değişikliklerin beklendiği gibi yapıldığından emin olmak için kayıt defterini kontrol edin. 2. Kayıt Defteri Görünümüne dikkat edin: 64 bit bir sistem kullanıyorsanız ve kayıt defterini içe aktarıyorsanız, doğru Kayıt Defteri Görünümünü kullandığınızdan emin olun (`/reg:32`veya`/reg:64`) girişlerin doğru konuma aktarılmasını sağlamak için. 3. İzinleri kontrol edin: İçe aktarmak istediğiniz kayıt defteri anahtarlarına ve değerlerine erişmek için yeterli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun. Kayıt defteri girdilerini içe aktarmak genellikle yükseltilmiş izinler gerektirir. 4. Dosya yolunu kontrol edin: Dosya yolunun doğru olduğundan emin olun.`.reg`-İçe aktarmak istediğiniz dosyayı belirtin. Yolda boşluk veya özel karakterler varsa tırnak işaretleri kullanın. 5. Yedek oluşturun: Özellikle içe aktararak kayıt defterinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce`.reg`dosyaları, mevcut kayıt defterinizin bir yedeğini oluşturun. Bu, sorun çıkması durumunda önceki durumu geri yüklemenizi sağlar. 6. Çıktıdaki sembolleri anlama: `REG IMPORT`komutunda çıktıdaki her satırın başında semboller görünür. Bu simgeler içe aktarmanın başarılı olup olmadığını veya sorun olup olmadığını gösterir. 7. Güvenli bir ortamda test edin: Üretim ortamında kayıt defterinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce, her şeyin beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için içe aktarma işlemini güvenli bir ortamda test edin. 8. Hata İşleme: İçe aktarma başarısız olursa, soruna neyin sebep olduğunu belirlemek için hata mesajlarını dikkatlice okuyun. Hatalar, yanlış biçimlendirilmiş izin sorunlarından kaynaklanabilir`.reg`dosyalar veya diğer sorunlar. Bu noktalara dikkat ederek ithalat sürecinin sorunsuz ilerlemesini ve ihtiyaç duyulduğunda güvenilir yedeklemeye sahip olmanızı sağlayabilirsiniz.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut reg IMPORT /? - Imports registry entrys from the file XXXXXX.reg ....

HTTP: ... console/tr/141.htm
0.14
15690

Always start the Quad Explorer for Windows maximized!

Offline-Installationsprogramm für Chromium Edge downloaden!

Don't Sleep Auto-Start Windows 11, 10, 8.1, 7 ...?

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows 11, 10, ... Task-Bar!

 Unerwartete Bewegungen des Windows Mauszeigers!

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 11, 10, 8.1, ...!(0)