route: Manipulates network routing tables.


... Komut örnekleri "route"
... "route" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "route" komutu için ipuçları

Komut: "route" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "route"

Route komutu bir Windows bilgisayarın yönlendirme tablosunu görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır. "Rota" komutunun kullanımına ilişkin bazı örnekler: ### Yönlendirme tablosunu görüntüleyin: Örnek 1: Yönlendirme tablosunun tamamını görüntüleyin:

route print

Bu komut, ağ arayüzleri, ağ adresleri, ağ geçidi adresleri ve ölçümler dahil olmak üzere yönlendirme tablosunun tamamını gösterir. Örnek 2: Belirli bir hedef ana bilgisayarın yönlendirme tablosunu görüntüleyin:

route print -4 192.168.1.1

Bu komut, belirli hedef ana bilgisayar için yönlendirme tablosunu gösterir (burada 192.168.1.1). ### Rota ekleme: Örnek 3: Statik rota ekleme:

route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.1

Bu komut, 255.0.0.0 alt ağ maskesi ve 192.168.1.1 ağ geçidi ile 10.0.0.0 ağı için statik bir yol ekler. Örnek 4: Kalıcı bir rota ekleme:

route -p add 172.16.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1

Bu komut, 255.255.0.0 alt ağ maskesi ve 192.168.1.1 ağ geçidi ile 172.16.0.0 ağı için kalıcı bir statik rota ekler. Seçenek`-p`yeniden başlatmanın ardından korunması için rotayı kalıcı hale getirir. ### Rotaların silinmesi: Örnek 5: Statik bir rotayı silme:

route delete 10.0.0.0

Bu komut, 10.0.0.0 ağının statik yolunu siler. Örnek 6: Tüm kalıcı rotaların silinmesi:

route -p delete *

Bu komut tüm kalıcı rotaları siler. Kalıcı rotaları kaldıracağından bunu dikkatli kullandığınızdan emin olun. ### Daha fazla seçenek: Örnek 7: Bir rotanın ölçüsünü değiştirme:

route change 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 metric 10

Bu komut, 192.168.1.0 ağının rota metriğini 10 olarak değiştirir. Bu örnekler size "route" komutunun farklı senaryolarda nasıl kullanılabileceği konusunda bir fikir vermeyi amaçlamaktadır. Özel ihtiyaçlarınıza ve ağ ayarlarınıza bağlı olarak parametreler değişebilir. kullanmak`route /?`Seçeneklerin ve parametrelerin tam listesi için.

"route" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Ag yönlendirme tablolarini kullanir.

ROUTE [-f] [-p] [-4|-6] komut [hedef]
         [MASK agmaskesi] [aggeçidi] [METRIC ölçüm] 
[IF arabirim]

 -f      Tüm ag geçidi girdilerinin yönlendirme tablolarini 
temizler.
        Komutlardan biriyle kullanildiginda, tablolar 
komut
        yürütülmeden önce temizlenir.
        
 -p      ADD komutuyla birlikte kullanildiginda, sistemin 
önyüklemeleri
        boyunca yolun kalici olmasini saglar. Varsayilan 
olarak,
        sistem yeniden baslatildiginda yollar korunmaz. 
Uygun
        kalici yollari etkileyen diger tüm komutlarda 
yoksayilir. Bu
        seçenek Windows 95'te desteklenmez.
 
 -4	     IPv4 kullanimini zorla.

 -6      IPv6 kullanimini zorla. 
 
 komut    Sunlardan biri:
         PRINT   Yolu yazdirir
         ADD    Yol ekler
         DELETE  Yolu siler
         CHANGE  Varolan yolu degistirir	
 hedef 	  Ana bilgisayari belirtir.
 MASK     Bir sonraki parametrenin 'agmaskesi' degeri 
oldugunu belirtir.
 agmaskesi  Bu yol girdisi için alt ag maskesi degerini 
belirtir.
        Belirtilmezse, varsayilan deger olarak 
255.255.255.255
        kullanilir.
 aggeçidi   Ag geçidini belirtir.
 arabirim   Belirtilen yolun arabirim numarasi.
 METRIC    Ölçümü belirtir; örn. hedefin maliyeti.

Hedef için kullanilan tüm simgesel adlar, NETWORKS ag veritabani 
dosyasinda
aranir. Ag geçidinin simgesel adlari, HOSTS ana bilgisayar adlari 
veritabani
dosyasinda aranir.

PRINT veya DELETE komutu söz konusu oldugunda, hedef veya ag 
geçidi için
joker karakter kullanilabilir (joker karakter olarak yildiz '*' 
belirtilir)
veya ag geçidi bagimsiz degiskeni yoksayilabilir.

Hedef * veya ? içeriyorsa, kabuk desen olarak kabul edilir ve 
yalnizca
eslesen hedef yollari yazdirilir. '*' bir dizenin yerine, '?' 
ise tek
bir karakter yerine kullanilir. Örnekler: 157.*.1, 157.*, 127.*, 
*224*.

Desen eslesmesine yalnizca PRINT komutunda izin verilir.
Tanilama Notlari:
  (DEST & MASK) != DEST oldugunda geçersiz MASK hata 
olusturuyor.
  Örnek> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1
      Yol eklemesi basarisiz oldu: Belirtilen maske 
parametresi geçersiz.
      (Hedef && Maske) != Hedef.

Örnekler:

  > route PRINT
  > route PRINT -4
  > route PRINT -6
  > route PRINT 157*     .... Yalnizca 157* ile 
eslesenleri yazdirir
	
  > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 
2
       hedef^   ^maske   ^ag geçidi   ölçüm^  ^
                             
Arabirim^
   IF degeri verilmezse, verili ag geçidi için en iyi 
arabirimi bulmaya
   çalisir.
  > route ADD 3ffe::/32 3ffe::1
  
  > route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 
IF 2

   CHANGE yalnizca ag geçidi ve/veya ölçümü degistirmek için 
kullanilir.

  > route DELETE 157.0.0.0
  > route DELETE 3ffe::/32

Önemli bilgiler, "route" komutu için ipuçları

Kullanırken`route`komutunda, özellikle güvenlik ve ağ yapılandırmasıyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır: ### Güvenlik ve Orijinallik: 1. Erişim Hakları: Yönlendirme tablosunu değiştirmenin yönetici ayrıcalıkları gerektirdiğini unutmayın. Bu nedenle, Komut İstemi'ni yönetici olarak açarak komutu yükseltilmiş ayrıcalıklarla çalıştırın. 2. Kalıcı Rotalar: Kalıcı rotaları eklediğinizde veya sildiğinizde (`route -p`), ağ bağlantısı üzerindeki etkiyi açıkça anladığınızdan emin olun. Yanlış yapılandırılmış kalıcı rotalar, özellikle yeniden başlatmanın ardından ağ sorunlarına neden olabilir. ### Ağ yapılandırması: 3. Seçeneklerin doğru kullanımı: İhtiyaçlarınıza uygun doğru seçenekleri ve parametreleri kullanın. Yanlış yapılandırmalar bağlantı sorunlarına yol açabilir. 4. Rotaların Geçerliliği: Eklenen rotaların anlamlı ve geçerli olduğundan emin olun. Yanlış yönlendirme girişleri ağ bağlantısı hatalarına yol açabilir. ### Hata işleme ve izleme: 5. Günlüğe kaydetme: Rotaları eklerken veya değiştirirken, rotaların doğru şekilde yapılandırıldığından ve hata olmadığından emin olmak için günlük verilerini dikkatlice inceleyin. 6. Ağ Gecikmesi İzleme: Daha büyük ağlar veya yönlendirme tablosu değişiklikleri için, değişikliklerin önemli performans sorunlarına yol açmamasını sağlamak amacıyla ağ gecikmesinin izlenmesi önemlidir. ### Rota silme: 7. Silerken dikkatli olun: Rotaları silerken (`route delete`) ağ sorunlarını önlemek için doğru rotayı sildiğinizden emin olmalısınız. 8. Mevcut bağlantılar: Rotaların silinmesinin mevcut ağ bağlantılarını etkileyebileceğini unutmayın. Bunun üretim zamanlarının dışında yapılması tavsiye edilir. ### Ağ güvenliği: 9. Güvenlik Duvarı Etkisi: Yönlendirme tablosunda yapılan değişiklikler güvenlik duvarı yapılandırmasını etkileyebilir. Güvenlik duvarının yeni rotalara uyum sağlayacak şekilde yapılandırıldığından emin olun. ### Genel Değerlendirmeler: 10. Yedekleme: Yönlendirme tablosunda herhangi bir büyük değişiklik yapmadan önce mevcut yapılandırmanın bir yedeğini oluşturun. Bu, sorun olması durumunda hızlı bir şekilde iyileşmeye olanak tanır. 11. Belgeleme: Yönlendirme tablosundaki tüm değişikliklerin doğru belgelerini saklayın, böylece bunları takip edebilir ve gerekirse önceki yapılandırmaya geri dönebilirsiniz. Bu noktalar size yardımcı olacaktır`route`-Güvenli ve etkili kullanma talimatı. Ağ sorunlarını önlemek için yönlendirme tablosunda dikkatli bir şekilde değişiklik yapmanız önerilir.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut route - Manipulates network routing tables.

HTTP: ... console/tr/144.htm
0.092
11503
Violet ist eine schöne königliche Farbe, was sich auch am Desktop als Uhr beweisen kann! Voller Unicode Zeichensatz im Quad-Explorer für MS Windows 11, 10, ... OS! 2 x quad explorer with separate settings! The Disk Management in Windows 11! Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....! What does -Updates are in progress- on Windows 11! Command prompt administrator windows 11? Als Türschild oder als sonstige Nachricht sehr praktisch! Windows 11: ms-settings:-Befehle für Einstellungen? Administrator desktop shortcut on Windows 11 without password!(0)