ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /DELETE /?

SCHTASKS /Delete [/S sistem [/U kullaniciadi [/P [parola]]]]
        /TN görevadi [/F]

Açiklama:
   Bir veya daha çok zamanlanmis görevi siler.

Parametre Listesi:
   /S   sistem         Baglanilacak uzak sistemi belirtir.

   /U   kullaniciadi   Schtasks.exe dosyasinin yürütülecegi
                       kullanici baglamini belirtir.

   /P   [parola]       Belirtilen kullanici baglaminin
parolasini
                       belirtir. Atlanirsa giris yapilmasi
istenir.

   /TN  görevadi       Silinecek zamanlanmis görevin adini
belirtir.
                       Tüm görevleri silmek için "*" joker
karakteri kullanilabilir

   /F                  Belirtilen görev su anda çalisiyorsa
görevi zorla siler
                       ve uyarilari göstermez.

   /?                  Bu yardim iletisini görüntüler.

Örnekler:
   SCHTASKS /Delete /TN * /F
   SCHTASKS /Delete /TN "Yedekleme ve Geri Yükleme"
   SCHTASKS /Delete /S sistem /U kullanici /P parola /TN "Geri
Yüklemeyi Baslat"
   SCHTASKS /Delete /S sistem /U kullanici /P parola /TN
"Yedeklemeyi Baslat" /FC:\WINDOWS>SCHTASKS /QUERY  /?

SCHTASKS /Query [/S sistem [/U kullaniciadi [/P [parola]]]]
        [/FO biçim | /XML] [/NH] [/V] [/TN görevadi] [/?]

Açiklama:
   Yöneticinin yerel veya uzak sistemdeki zamanlanmis görevleri
   görüntülemesini saglar.

Parametre Listesi:
   /S    sistem         Baglanilacak uzak sistemi belirtir.

   /U    kullaniciadi   Schtasks.exe dosyasinin yürütülecegi
                        kullanici baglamini belirtir.

   /P    [parola]       Belirtilen kullanici baglaminin
parolasini
                        belirtir. Atlanirsa giris yapilmasi
istenir.

   /FO   biçim          Çikisin biçimini belirtir.
                        Geçerli degerler: TABLE, LIST, CSV.

   /NH                  Çiktida sütun basliginin
görüntülenmeyecegini
                        belirtir. Bu seçenek
                        yalnizca TABLE ve CSV biçimleri için
geçerlidir.

   /V                   Ayrintili görev çiktisini görüntüler.

   /TN   görevadi       Bilgi alinacak görev adini belirtir,
                        belirtilmezse tümü alinir.

   /XML                 Görev tanimlarini XML biçiminde
görüntüler.

   /?                   Bu yardim iletisini görüntüler.

Örnekler:
   SCHTASKS /Query
   SCHTASKS /Query /?
   SCHTASKS /Query /S sistem /U kullanici /P parola
   SCHTASKS /Query /FO LIST /V /S sistem /U kullanici /P parola
   SCHTASKS /Query /FO TABLE /NH /VC:\WINDOWS>SCHTASKS /CHANGE /?

SCHTASKS /Change [/S sistem [/U kullaniciadi [/P [parola]]]] /TN
görevadi
    { [/RU farklikullanici] [/RP farklikullaniciparolasi] [/TR
çalistir] [/ST baslangiçsaati]
      [/RI aralik] [ {/ET bitissaati | /DU süre} [/K] ]
      [/SD basl_tarihi] [/ED bitistarihi] [/ENABLE | /DISABLE]
[/IT] [/Z] }

Açiklama:
   Zamanlanmis bir görev tarafindan çalistirilacak programi veya
   kullanici hesabini ve parolayi degistirir.

Parametre Listesi:
   /S       sistem      Baglanilacak uzak sistemi belirtir.

   /U       kullanici adi    Schtasks.exe dosyasinin
yürütülecegi
                        kullanici baglamini belirtir.

   /P       [parola]    Belirtilen kullanici baglaminin
parolasini belirtir.
                        Atlanirsa giris yapilmasi istenir.

   /TN      görevadi    Degistirilecek zamanlanmis görevi
belirtir.

   /RU   kullaniciadi   Zamanlanmis görevin altinda çalisacagi
kullanici
                        adini (kullanici içerigini) degistirir.
Sistem hesabi için
                        geçerli degerler: "", "NT
AUTHORITY\SYSTEM" veya "SYSTEM".
                        v2 görevleri için, "NT
AUTHORITY\LOCALSERVICE" ve
                        "NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE" ve üçünün
de
                        bilinen SID'leri kullanilabilir.
   /RP      parola      Varolan kullanici içerigi için yeni bir
parola
                        veya yeni kullanici hesabinin parolasini
belirtir.
                        Bu parola sistem hesabi için yoksayilir.

   /TR      çalistir    Zamanlanan görevin çalisacagi
                        yeni programi belirtir.

   /ST  baslangiçsaati  Görevin çalistirilmaya baslanacagi saati
belirtir. Saat
                        biçimi SS:dd (24 saat) seklindedir.  
Örnegin ögleden sonra
                        2:30 için 14:30.

   /RI      aralik           Yineleme araligini dakika olarak
                        belirtir. Geçerli aralik: 1 - 599940
dakika.

   /ET   bitissaati     Görevin en son çalistirilacagi saati
belirtir. Saat
                        biçimi SS:dd (24 saat) seklindedir.
Örnegin ögleden
                        sonra 2:50 için 14:50.

   /DU      süre             Görevi çalistirma süresini
belirtir. Saat
                        biçimi SS:dd seklindedir. Bu, /ET ile
birlikte
                        kullanilamaz.

   /K                        Görevi bitissaati geldiginde veya
süresi doldugunda sonlandirir.

   /SD baslangiçtarihi  Görevin çalistirilacagi ilk tarihi
belirtir.
                        Biçimi gg/aa/yyyy seklindedir.

   /ED   bitistarihi    Görevin çalistirilacagi son tarihi
belirtir.
                        Biçimi gg/aa/yyyy seklindedir.

   /IT                       Yalnizca is çalistigi sirada /RU
kullanicisi
                             oturum açmis durumdaysa, görevin
etkilesimli
                        /RU kullanicisi, isin çalistirildigi
zamanda oturum açmis
                        durumda olan kullanicidir. Bu görev
yalnizca kullanici oturum açtiysa çalisir.

   /RL      düzey       Isin Çalistirma Düzeyi'ni ayarlar.
Geçerli degerler
                        LIMITED ve HIGHEST'tir. Varsayilani
degistirmemektir.

   /ENABLE              Zamanlanmis görevi etkinlestirir.

   /DISABLE             Zamanlanmis görevi devre disi birakir.

   /Z                   Görevi son çalismasindan sonra silinmek
üzere isaretler.

   /DELAY   gecikmezmn  Tetikleyici etkinlestirildikten sonra
görevin
                        çalistirilmasini geciktirmek için
gereken bekleme süresini belirtir.
                        Zaman biçimi: dddd:ss.  Bu seçenek
yalnizca
                        ONSTART, ONLOGON ve ONEVENT zamanlama
türleri için geçerlidir.

   /?                   Bu yardim iletisini görüntüler.

Örnekler:
   SCHTASKS /Change /RP parola /TN "Yedekleme ve Geri Yükleme"
   SCHTASKS /Change /TR restore.exe /TN "Geri Yüklemeyi Baslat"
   SCHTASKS /Change /S sistem /U kullaniciadi /P parola /RU
yenikullanici
            /TN "Yedeklemeyi Baslat" /IT
GOTO : SETVER /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komut SCHTASKS /Delete /? - Bir veya daha çok zamanlanmis görevi siler.

HTTP: ... console/tr/150.htm
0.171
15474

Can I still use this to terminate applications on Windows 11?

 /

Share and user names, save the network passwords on Windows 11, 10, ...!

 /

How do I move apps to a new virtual desktop on Windows 11 or 10?

 /

You can leave everything to us! Windows 10 hangs?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10 / 11!

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Driver x64, x32, Windows 11, 10, 8.1, 7, ...!

 /

Wieder mal kein Platz auf der externen Festplatte?

 /

Standard Boot Betriebssystem bei Windows 11 PCs festlegen!

 /

Simple Tunnel3dOK 1.03 OpenGL!

 /

Here is a simple example when reading the process list in Task Manager!

 /

Wie kann man auf Windows 8.1 den Taschenrechner öffnen (starten, finden, paint)?

 /

Make system settings available on the desktop or in Windows 11 start!

 /