ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /QUERY  /?

SCHTASKS /Query [/S sistem [/U kullaniciadi [/P [parola]]]]
        [/FO biçim | /XML] [/NH] [/V] [/TN görevadi] [/?]

Açiklama:
   Yöneticinin yerel veya uzak sistemdeki zamanlanmis görevleri
   görüntülemesini saglar.

Parametre Listesi:
   /S    sistem         Baglanilacak uzak sistemi belirtir.

   /U    kullaniciadi   Schtasks.exe dosyasinin yürütülecegi
                        kullanici baglamini belirtir.

   /P    [parola]       Belirtilen kullanici baglaminin
parolasini
                        belirtir. Atlanirsa giris yapilmasi
istenir.

   /FO   biçim          Çikisin biçimini belirtir.
                        Geçerli degerler: TABLE, LIST, CSV.

   /NH                  Çiktida sütun basliginin
görüntülenmeyecegini
                        belirtir. Bu seçenek
                        yalnizca TABLE ve CSV biçimleri için
geçerlidir.

   /V                   Ayrintili görev çiktisini görüntüler.

   /TN   görevadi       Bilgi alinacak görev adini belirtir,
                        belirtilmezse tümü alinir.

   /XML                 Görev tanimlarini XML biçiminde
görüntüler.

   /?                   Bu yardim iletisini görüntüler.

Örnekler:
   SCHTASKS /Query
   SCHTASKS /Query /?
   SCHTASKS /Query /S sistem /U kullanici /P parola
   SCHTASKS /Query /FO LIST /V /S sistem /U kullanici /P parola
   SCHTASKS /Query /FO TABLE /NH /VC:\WINDOWS>SCHTASKS /CHANGE /?

SCHTASKS /Change [/S sistem [/U kullaniciadi [/P [parola]]]] /TN
görevadi
    { [/RU farklikullanici] [/RP farklikullaniciparolasi] [/TR
çalistir] [/ST baslangiçsaati]
      [/RI aralik] [ {/ET bitissaati | /DU süre} [/K] ]
      [/SD basl_tarihi] [/ED bitistarihi] [/ENABLE | /DISABLE]
[/IT] [/Z] }

Açiklama:
   Zamanlanmis bir görev tarafindan çalistirilacak programi veya
   kullanici hesabini ve parolayi degistirir.

Parametre Listesi:
   /S       sistem      Baglanilacak uzak sistemi belirtir.

   /U       kullanici adi    Schtasks.exe dosyasinin
yürütülecegi
                        kullanici baglamini belirtir.

   /P       [parola]    Belirtilen kullanici baglaminin
parolasini belirtir.
                        Atlanirsa giris yapilmasi istenir.

   /TN      görevadi    Degistirilecek zamanlanmis görevi
belirtir.

   /RU   kullaniciadi   Zamanlanmis görevin altinda çalisacagi
kullanici
                        adini (kullanici içerigini) degistirir.
Sistem hesabi için
                        geçerli degerler: "", "NT
AUTHORITY\SYSTEM" veya "SYSTEM".
                        v2 görevleri için, "NT
AUTHORITY\LOCALSERVICE" ve
                        "NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE" ve üçünün
de
                        bilinen SID'leri kullanilabilir.
   /RP      parola      Varolan kullanici içerigi için yeni bir
parola
                        veya yeni kullanici hesabinin parolasini
belirtir.
                        Bu parola sistem hesabi için yoksayilir.

   /TR      çalistir    Zamanlanan görevin çalisacagi
                        yeni programi belirtir.

   /ST  baslangiçsaati  Görevin çalistirilmaya baslanacagi saati
belirtir. Saat
                        biçimi SS:dd (24 saat) seklindedir.  
Örnegin ögleden sonra
                        2:30 için 14:30.

   /RI      aralik           Yineleme araligini dakika olarak
                        belirtir. Geçerli aralik: 1 - 599940
dakika.

   /ET   bitissaati     Görevin en son çalistirilacagi saati
belirtir. Saat
                        biçimi SS:dd (24 saat) seklindedir.
Örnegin ögleden
                        sonra 2:50 için 14:50.

   /DU      süre             Görevi çalistirma süresini
belirtir. Saat
                        biçimi SS:dd seklindedir. Bu, /ET ile
birlikte
                        kullanilamaz.

   /K                        Görevi bitissaati geldiginde veya
süresi doldugunda sonlandirir.

   /SD baslangiçtarihi  Görevin çalistirilacagi ilk tarihi
belirtir.
                        Biçimi gg/aa/yyyy seklindedir.

   /ED   bitistarihi    Görevin çalistirilacagi son tarihi
belirtir.
                        Biçimi gg/aa/yyyy seklindedir.

   /IT                       Yalnizca is çalistigi sirada /RU
kullanicisi
                             oturum açmis durumdaysa, görevin
etkilesimli
                        /RU kullanicisi, isin çalistirildigi
zamanda oturum açmis
                        durumda olan kullanicidir. Bu görev
yalnizca kullanici oturum açtiysa çalisir.

   /RL      düzey       Isin Çalistirma Düzeyi'ni ayarlar.
Geçerli degerler
                        LIMITED ve HIGHEST'tir. Varsayilani
degistirmemektir.

   /ENABLE              Zamanlanmis görevi etkinlestirir.

   /DISABLE             Zamanlanmis görevi devre disi birakir.

   /Z                   Görevi son çalismasindan sonra silinmek
üzere isaretler.

   /DELAY   gecikmezmn  Tetikleyici etkinlestirildikten sonra
görevin
                        çalistirilmasini geciktirmek için
gereken bekleme süresini belirtir.
                        Zaman biçimi: dddd:ss.  Bu seçenek
yalnizca
                        ONSTART, ONLOGON ve ONEVENT zamanlama
türleri için geçerlidir.

   /?                   Bu yardim iletisini görüntüler.

Örnekler:
   SCHTASKS /Change /RP parola /TN "Yedekleme ve Geri Yükleme"
   SCHTASKS /Change /TR restore.exe /TN "Geri Yüklemeyi Baslat"
   SCHTASKS /Change /S sistem /U kullaniciadi /P parola /RU
yenikullanici
            /TN "Yedeklemeyi Baslat" /ITC:\WINDOWS>SETVER /?
Sets the version number that MS-DOS reports to a program.

Display current version table:  SETVER [drive:path]
Add entry:                      SETVER [drive:path] filename n.nn
Delete entry:                   SETVER [drive:path] filename
/DELETE [/QUIET]

 [drive:path]    Specifies location of the SETVER.EXE file.
 filename        Specifies the filename of the program.
 n.nn            Specifies the MS-DOS version to be reported to
the program.
 /DELETE or /D   Deletes the version-table entry for the
specified program.
 /QUIET          Hides the message typically displayed during
deletion of
                 version-table entry.
GOTO : SFC /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komut SCHTASKS /Query /? - Yöneticinin yerel veya uzak sistemdeki zamanlanmis görevleri görüntülemesini saglar.

HTTP: ... console/tr/151.htm
0.171
22591

What is a read-only file?

 /

Effective unlocking of gapped files under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Was ist Synchronisieren (Sync)?

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Right Q-Dir Version!

 /

Customize Prevent System Shutdown from task bar!

 /

How to open the Control Panel (x64/x32)?

 /

How to print only the selected text in Office Word?

 /

Registerkarten für die cmd.exe und powershell.exe!

 /

Mobilitätscenter in Windows 11 finden und starten!

 /

Quick Rotate / Flip Desktop Screen via Keyboard Shortcut on Windows 10 and 8.1!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /