ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /QUERY  /?

SCHTASKS /Query [/S sistem [/U kullaniciadi [/P [parola]]]]
        [/FO biçim | /XML] [/NH] [/V] [/TN görevadi] [/?]

Açiklama:
   Yöneticinin yerel veya uzak sistemdeki zamanlanmis görevleri
   görüntülemesini saglar.

Parametre Listesi:
   /S    sistem         Baglanilacak uzak sistemi belirtir.

   /U    kullaniciadi   Schtasks.exe dosyasinin yürütülecegi
                        kullanici baglamini belirtir.

   /P    [parola]       Belirtilen kullanici baglaminin
parolasini
                        belirtir. Atlanirsa giris yapilmasi
istenir.

   /FO   biçim          Çikisin biçimini belirtir.
                        Geçerli degerler: TABLE, LIST, CSV.

   /NH                  Çiktida sütun basliginin
görüntülenmeyecegini
                        belirtir. Bu seçenek
                        yalnizca TABLE ve CSV biçimleri için
geçerlidir.

   /V                   Ayrintili görev çiktisini görüntüler.

   /TN   görevadi       Bilgi alinacak görev adini belirtir,
                        belirtilmezse tümü alinir.

   /XML                 Görev tanimlarini XML biçiminde
görüntüler.

   /?                   Bu yardim iletisini görüntüler.

Örnekler:
   SCHTASKS /Query
   SCHTASKS /Query /?
   SCHTASKS /Query /S sistem /U kullanici /P parola
   SCHTASKS /Query /FO LIST /V /S sistem /U kullanici /P parola
   SCHTASKS /Query /FO TABLE /NH /VC:\WINDOWS>SCHTASKS /CHANGE /?

SCHTASKS /Change [/S sistem [/U kullaniciadi [/P [parola]]]] /TN
görevadi
    { [/RU farklikullanici] [/RP farklikullaniciparolasi] [/TR
çalistir] [/ST baslangiçsaati]
      [/RI aralik] [ {/ET bitissaati | /DU süre} [/K] ]
      [/SD basl_tarihi] [/ED bitistarihi] [/ENABLE | /DISABLE]
[/IT] [/Z] }

Açiklama:
   Zamanlanmis bir görev tarafindan çalistirilacak programi veya
   kullanici hesabini ve parolayi degistirir.

Parametre Listesi:
   /S       sistem      Baglanilacak uzak sistemi belirtir.

   /U       kullanici adi    Schtasks.exe dosyasinin
yürütülecegi
                        kullanici baglamini belirtir.

   /P       [parola]    Belirtilen kullanici baglaminin
parolasini belirtir.
                        Atlanirsa giris yapilmasi istenir.

   /TN      görevadi    Degistirilecek zamanlanmis görevi
belirtir.

   /RU   kullaniciadi   Zamanlanmis görevin altinda çalisacagi
kullanici
                        adini (kullanici içerigini) degistirir.
Sistem hesabi için
                        geçerli degerler: "", "NT
AUTHORITY\SYSTEM" veya "SYSTEM".
                        v2 görevleri için, "NT
AUTHORITY\LOCALSERVICE" ve
                        "NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE" ve üçünün
de
                        bilinen SID'leri kullanilabilir.
   /RP      parola      Varolan kullanici içerigi için yeni bir
parola
                        veya yeni kullanici hesabinin parolasini
belirtir.
                        Bu parola sistem hesabi için yoksayilir.

   /TR      çalistir    Zamanlanan görevin çalisacagi
                        yeni programi belirtir.

   /ST  baslangiçsaati  Görevin çalistirilmaya baslanacagi saati
belirtir. Saat
                        biçimi SS:dd (24 saat) seklindedir.  
Örnegin ögleden sonra
                        2:30 için 14:30.

   /RI      aralik           Yineleme araligini dakika olarak
                        belirtir. Geçerli aralik: 1 - 599940
dakika.

   /ET   bitissaati     Görevin en son çalistirilacagi saati
belirtir. Saat
                        biçimi SS:dd (24 saat) seklindedir.
Örnegin ögleden
                        sonra 2:50 için 14:50.

   /DU      süre             Görevi çalistirma süresini
belirtir. Saat
                        biçimi SS:dd seklindedir. Bu, /ET ile
birlikte
                        kullanilamaz.

   /K                        Görevi bitissaati geldiginde veya
süresi doldugunda sonlandirir.

   /SD baslangiçtarihi  Görevin çalistirilacagi ilk tarihi
belirtir.
                        Biçimi gg/aa/yyyy seklindedir.

   /ED   bitistarihi    Görevin çalistirilacagi son tarihi
belirtir.
                        Biçimi gg/aa/yyyy seklindedir.

   /IT                       Yalnizca is çalistigi sirada /RU
kullanicisi
                             oturum açmis durumdaysa, görevin
etkilesimli
                        /RU kullanicisi, isin çalistirildigi
zamanda oturum açmis
                        durumda olan kullanicidir. Bu görev
yalnizca kullanici oturum açtiysa çalisir.

   /RL      düzey       Isin Çalistirma Düzeyi'ni ayarlar.
Geçerli degerler
                        LIMITED ve HIGHEST'tir. Varsayilani
degistirmemektir.

   /ENABLE              Zamanlanmis görevi etkinlestirir.

   /DISABLE             Zamanlanmis görevi devre disi birakir.

   /Z                   Görevi son çalismasindan sonra silinmek
üzere isaretler.

   /DELAY   gecikmezmn  Tetikleyici etkinlestirildikten sonra
görevin
                        çalistirilmasini geciktirmek için
gereken bekleme süresini belirtir.
                        Zaman biçimi: dddd:ss.  Bu seçenek
yalnizca
                        ONSTART, ONLOGON ve ONEVENT zamanlama
türleri için geçerlidir.

   /?                   Bu yardim iletisini görüntüler.

Örnekler:
   SCHTASKS /Change /RP parola /TN "Yedekleme ve Geri Yükleme"
   SCHTASKS /Change /TR restore.exe /TN "Geri Yüklemeyi Baslat"
   SCHTASKS /Change /S sistem /U kullaniciadi /P parola /RU
yenikullanici
            /TN "Yedeklemeyi Baslat" /ITC:\WINDOWS>SETVER /?
Sets the version number that MS-DOS reports to a program.

Display current version table:  SETVER [drive:path]
Add entry:                      SETVER [drive:path] filename n.nn
Delete entry:                   SETVER [drive:path] filename
/DELETE [/QUIET]

 [drive:path]    Specifies location of the SETVER.EXE file.
 filename        Specifies the filename of the program.
 n.nn            Specifies the MS-DOS version to be reported to
the program.
 /DELETE or /D   Deletes the version-table entry for the
specified program.
 /QUIET          Hides the message typically displayed during
deletion of
                 version-table entry.
GOTO : SFC /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToKomut SCHTASKS /Query /? - Yöneticinin yerel veya uzak sistemdeki zamanlanmis görevleri görüntülemesini saglar.

HTTP: ... console/tr/151.htm
0.109
22591

Was ist ein Keycode?

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

What is Synchronize (sync)?

Was sind Tabellenkalkulationen?

Default Text for the Desktop Short Note on Windows 11, 10, 8.1, ...!

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?(0)