tsshutdn: Shut down a server in a controlled manner.


 


... Komut örnekleri "tsshutdn"
... "tsshutdn" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "tsshutdn" komutu için ipuçları

Komut: "tsshutdn" açık Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. mevcut değil

Komut örnekleri "tsshutdn"

Tsshutdn komutu, Windows'un eski sürümlerinde uzak bir bilgisayarı veya sunucuyu kapatmak için kullanılıyordu. Windows'un daha yeni sürümlerinde bu komutun yerini "kapatma" komutu aldığını lütfen unutmayın. Aşağıda "kapatma" komutunun kullanımına ilişkin örnekler verilmiştir: Örnek 1: Yerel bir bilgisayarın kapatılması:

kapat /s /f /t 0

- "/s": Sistemi kapatın. - "/f": Çalışan uygulamaları kapanmaya zorlar. - "/t 0": Kapatmadan önceki gecikme süresini 0 saniyeye ayarlar. Windows XP sisteminde "TSSHUTDN" komutunun görünmesi için. Bu komut, bir terminal sunucusunu veya uzak masaüstü sunucusunu kontrollü bir şekilde kapatmak için kullanıldı. Mevcut seçeneklerin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz: -`TSSHUTDN [Wartezeit]`: Komut sunucuyu kapatmak için kullanılır. -`/SERVER:Servername`: Kapatılacak sunucuyu belirtir (varsayılan geçerli sunucudur). -`/REBOOT`: Tüm kullanıcı oturumları tamamlandıktan sonra sunucuyu yeniden başlatır. -`/POWERDOWN`: Sunucuyu kapanmaya hazırlar. -`/DELAY:Abmeldeverz.`: Tüm bağlı oturumların oturumu kapatılacağı bekleme süresini ayarlar (varsayılan değer 30 saniyedir). -`/V`: Gerçekleştirilen işlevlerle ilgili bilgileri görüntüler. Örneğin 60 saniyelik bir bekleme süresi ayarlarken geçerli sunucuyu kapatmak için bu komutu kullanmak istiyorsanız aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

TSSHUTDN 60

Lütfen bu komutun özellikle Windows XP gibi eski Windows sürümleri için tasarlandığını unutmayın. Windows'un modern sürümlerinde, daha önce açıklandığı gibi genellikle "kapatma" komutu kullanılır.

"tsshutdn" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Shut down a server in a controlled manner.

TSSHUTDN [wait_time] [/SERVER:servername] [/REBOOT] [/POWERDOWN]
     [/DELAY:logoffdelay] [/V]

 wait_time      Seconds to wait after user notification before
           terminating all user sessions (default is 60).
 /SERVER:servername The server to shut down (default is current).
 /REBOOT       Reboot the server after user sessions are terminated.
 /POWERDOWN     The server will prepare for powering off.
 /DELAY:logoffdelay Seconds to wait after logging off all connected
           sessions (default is 30).
 /V         Display information about actions being performed.

Önemli bilgiler, "tsshutdn" komutu için ipuçları

Windows komut satırında TSSHUTDN komutunu kullanırken özel dikkat gösterilmelidir. Bu komut, bir terminal sunucusunu veya uzak masaüstü sunucusunu kontrollü bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır ve özellikle kullanıcıların aktif olarak çalıştığı sistemlerde dikkatli planlama gerektirir. "TSSHUTDN" uygulamasını uygulamadan önce, tüm kullanıcıların doğru şekilde bilgilendirildiğinden ve çalışmalarını kaydettiklerinden emin olmanız tavsiye edilir. Planlanmamış kapatmalar veri kaybına veya iş kesintilerine neden olabilir. Son olarak komutun Windows XP gibi eski Windows sürümlerine özel olduğunu belirtmekte fayda var. Modern Windows ortamlarında gelişmiş işlevsellik sağlayan ve genellikle tercih edilen kapatma komutunun kullanılması önerilir. Windows'un daha yeni sürümleri ve modern ortamlarda TSSHUTDN komutunun alternatifleri vardır. İşte en yaygın yöntemlerden bazıları: Örnek 1: Kapatma komutu: Genel "kapatma" komutu gelişmiş işlevsellik sağlar ve bilgisayarları kapatmak veya yeniden başlatmak için kullanılabilir. İşte basit bir tane

kapat /s /f /t 60

- "/s": Sistemi kapatın. - "/f": Tüm uygulamaları kapanmaya zorlar. - "/t 60": 60 saniyelik bekleme süresini ayarlar. Örnek 2: Görev Zamanlayıcı: Kapanışları zamanlamak için görev zamanlamasını kullanabilirsiniz. Yeni bir görev oluşturun, tetikleyiciyi ayarlayın (örneğin belirli bir süre) ve kapatmayı istenen parametrelerle yürütmek için Programı Başlat eylemini kullanın. Örnek 3: PowerShell komutu: PowerShell ayrıca sistemi kapatma seçenekleri de sunar. İşte bir

Stop-Computer -Force

Bu komut bilgisayarı hemen kapanmaya zorlar. Örnek 4: Uzak Masaüstü Hizmetleri Yöneticisi: Uzak masaüstü hizmetleri ortamlarında, Uzak Masaüstü Hizmetleri Yöneticisi kullanıcı oturumlarını yönetmek ve gerekirse oturumu kapatmak veya sunucuyu kapatmak için kullanılabilir. Özel gereksinimlere ve sistem ortamına bağlı olarak farklı yöntemlerin tercih edilebileceğini unutmamak önemlidir. Kapatma gibi sistem işlemlerini gerçekleştirmeden önce tüm kullanıcıların bilgilendirildiğinden ve çalışmalarının kaydedildiğinden emin olunması veri kaybını önlemek açısından tavsiye edilir.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut tsshutdn - Shut down a server in a controlled manner.

HTTP: ... console/tr/169.htm
0.109
13048
How to change the Windows 8 user password, remove or create? Wie kann ich die offenen Shop Apps in Windows 8.1 Metro schließen? Copy Windows 8.1 and 10 directory view settings for all directorys, (match, transfer)? Wo sind die Einträge für Autostart in Windows 8.1/10/11 Registrierung? I don't want a watermark on my scaled down vacation photos! How can I sign up for or register for a Windows Live ID? Download Visual Studio 2019 to create APPs! The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I turn off this? I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it? CPU frequency in Windows 10 and 11 does not fluctuate, why?(0)