vssadmin: vssadmin 1.0 - Volume Shadow Copy Service administrative command-line tool (C) Copyright 2001 Microsoft Corp.


... Komut örnekleri "vssadmin"
... "vssadmin" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "vssadmin" komutu için ipuçları

Komut: "vssadmin" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "vssadmin"

Windows'taki vssadmin komutu, Birim Gölge Kopyası Hizmetinin (VSS) yönetimini ve yapılandırmasını etkinleştirmek için kullanılır. Aşağıda Windows komut satırında vssadmin kullanımına ilişkin bazı örnekler verilmiştir: Örnek 1: Mevcut tüm gölge kopyaların listesini göster:

vssadmin list shadows

Bu komut, gölge kopya kimliği ve oluşturulma zamanı gibi bilgiler de dahil olmak üzere, sistemdeki tüm mevcut gölge kopyaların bir listesini görüntüler. Örnek 2: Mevcut tüm ciltlerin listesini göster:

vssadmin list volumes

Sistemdeki tüm birimler, ilgili gölge kopyalarıyla birlikte burada listelenir. Örnek 3: VSS için tüm sağlayıcıların listesini göster:

vssadmin list sağlayıcılar.sağlayıcılar

Bu komut, her sağlayıcı hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere sistemdeki tüm VSS sağlayıcılarını görüntüler. Örnek 4: Belirli bir birimin tüm gölge kopyalarını silme:

vssadmin delete shadows /for=C:

Burada sürücü harfi C: olan birimin tüm gölge kopyaları silinir. Örnek 5: VSS Yazıcı Durumunu Kontrol Etme:

vssadmin list writers

Bu komut, bir yazarın etkin, etkin değil veya arızalı olup olmadığı hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere sistemdeki tüm VSS yazıcılarının durumunu görüntüler. Vssadmin komutunun gölge kopya yönetimi ve VSS hizmeti için gelişmiş işlevsellik sağladığını unutmamak önemlidir. İstenmeyen veri kaybını önlemek için bu komutları kullanırken, özellikle gölge kopyaları silerken veya VSS yapılandırma ayarlarını değiştirirken dikkatli olunmalıdır.

"vssadmin" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

vssadmin 1.1 - Birim Gölge Kopyasi Hizmeti yönetim komut satiri 
araci
(C) Telif Hakki 2001-2005 Microsoft Corp.

---- Desteklenen Komutlar ----

List Providers    - Kayitli birim gölge kopyasi 
saglayicilarini listeler
List Shadows     - Varolan birim gölge kopyalarini listeler
List ShadowStorage  - Birim gölge kopyasi depolama 
iliskilendirmelerini listeler
List Volumes     - Gölge kopyasi olusturulabilecek birimleri 
listeler
List Writers     - Abone olunan birim gölge kopyasi 
yazicilarini listeler
Resize ShadowStorage - Birim gölge kopyasi depolama 
iliskilendirmesini yeniden boyutlandirir

Önemli bilgiler, "vssadmin" komutu için ipuçları

Windows komut satırında "vssadmin" komutunu kullanırken özel dikkat gösterilmelidir; çünkü bu komut, Birim Gölge Kopyası Hizmetinin (VSS) yönetilmesinde merkezi bir rol oynar. VSS hizmeti, özellikle yedekleme ve kurtarma amacıyla önemli olan dosya ve birimlerin gölge kopyalarının oluşturulmasını mümkün kılar. vssadmin komutlarını çalıştırmadan önce, amaçlanan eylemlerin sonuçlarını anlamak çok önemlidir. Gölge kopyaların silinmesi veya VSS yapılandırma ayarlarının değiştirilmesi, veri yedekleme ve geri yükleme üzerinde doğrudan etkiye sahip olabilir. Özellikle yöneticiler, istenmeyen veri kaybını veya sistem kararsızlığını önlemek için her komutun tam parametrelerini ve seçeneklerini anladığından emin olmalıdır. Gölge kopyaların yanlışlıkla silinmesi veri kaybına yol açabilir, VSS yapılandırma ayarlarında dikkatsizce yapılan değişiklikler ise öngörülemeyen hizmet davranışına neden olabilir. Vssadmin'i kullanmadan önce kapsamlı belgeleme yapmanız ve gerekirse önemli verileri yedeklemeniz önemle tavsiye edilir. Bu önlemler, VSS hizmetinin, veri ve sistemlerin bütünlüğü açısından istenmeyen sonuçlar doğurmadan etkili ve güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Windows'ta "vssadmin" komutunun ve Birim Gölge Kopyası Hizmetinin (VSS) birkaç alternatifi vardır. Gölge kopyaları ve veri yedeklemelerini yönetmeye yönelik bazı alternatif yaklaşımlar şunlardır: 1. Windows Dosya Geçmişi: Dosya Geçmişi, Windows'ta otomatik olarak dosya sürümlerini oluşturan yerleşik bir özelliktir. Dosyaların eski sürümlerini geri yüklemek için kullanabilirsiniz. Bu özellik özellikle son kullanıcılar için geçerlidir. 2. Üçüncü Taraf Yedekleme Yazılımı: Acronis, Veeam, Backup Exec vb. şirketlere ait çok sayıda üçüncü taraf yedekleme çözümü bulunmaktadır. Bunlar planlama, artımlı yedeklemeler ve bulut entegrasyonu gibi gelişmiş veri yedekleme özellikleri sunar. 3. Windows Yedekleme ve Geri Yükleme: Yerleşik Windows Yedekleme ve Geri Yükleme, dosya ve klasörlerin yedeklerini oluşturmanıza olanak tanır. Denetim Masası'ndan veya Ayarlar'dan erişebilirsiniz. 4. Dosya Gezgini aracılığıyla Gölge Kopyaları Geri Yükleyin: Windows'un bazı sürümlerinde, Dosya Gezgini'ni kullanarak gölge kopyalara erişebilirsiniz. Bunu yapmak için bir dosya veya klasöre sağ tıklayın, "Önceki sürümleri geri yükle"yi seçin ve talimatları izleyin. 5. PowerShell Cmdlet'leri: PowerShell aşağıdaki gibi cmdlet'ler sağlar:`Get-WmiObject`Ve`Invoke-WmiMethod`VSS'yi yönetmek için WMI sorguları gerçekleştirmek için kullanılabilir. En uygun alternatifin seçilmesinin özel gereksinimlere, kapsam ve tercihlere bağlı olduğunu unutmamak önemlidir. Üçüncü taraf yedekleme yazılımları genellikle gelişmiş özellikler sunarken, Dosya Geçmişi gibi yerleşik Windows araçları son kullanıcının erişimine uygundur. Bir alternatif seçmeden önce işlevselliklerin ve entegrasyon seçeneklerinin kapsamlı bir analizi yapılmalıdır.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut vssadmin - vssadmin 1.0 - Volume Shadow Copy Service administrative command-line tool (C) Copyright 2001 Microsoft Corp.

HTTP: ... console/tr/172.htm
0.078
21111

Quick Launch in der Windows 8 / 8.1 Taskleiste aktivieren!

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

Additional Clocks in MS Windows 8.1 and 10 taskbar!

Can I really give the font install / overview program to anyone?

Force update at local group policy changes in Windows 8.1, 10, 11 ...!

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 10)!(0)