ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>VSSADMIN /?
vssadmin 1.1 - Birim Gölge Kopyasi Hizmeti yönetim komut satiri
araci
(C) Telif Hakki 2001-2005 Microsoft Corp.

---- Desteklenen Komutlar ----

List Providers        - Kayitli birim gölge kopyasi
saglayicilarini listeler
List Shadows          - Varolan birim gölge kopyalarini listeler
List ShadowStorage    - Birim gölge kopyasi depolama
iliskilendirmelerini listeler
List Volumes          - Gölge kopyasi olusturulabilecek birimleri
listeler
List Writers          - Abone olunan birim gölge kopyasi
yazicilarini listeler
Resize ShadowStorage  - Birim gölge kopyasi depolama
iliskilendirmesini yeniden boyutlandirirC:\WINDOWS>W32TM /?
w32tm [/? | /register | /unregister ]
 ? - bu yardim ekrani.
 register - hizmet olarak çalistirmak ve varsayilanlari eklemek
üzere kaydeder
   yapilandirmayi kayit defterine ekler.
 unregister - hizmet kaydini siler ve tüm yapilandirmayi
kaldirir
   kayit defterinden kaldirir.

w32tm /monitor [/domain:<etki alani adi>]
              [/computers:<adi>[,<adi>[,<adi>...]]]
              [/threads:<sayi>] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn]
 domain - hangi etki alaninin izlenecegini belirtir. Etki alani
adi
   saglanmaz ya da etki alani veya bilgisayar seçenegi
   belirtilmezse, varsayilan etki alani kullanilir. Bu seçenek
   birden çok kullanilabilir.
 computers - verilen bilgisayar listesini izler. Bilgisayar
  adlari, bosluk kullanilmadan virgülle ayrilir. Bir adin
   önüne '*' isareti koyulursa, AD PDC olarak islem görür. Bu
seçenek
   birden fazla kez kullanilabilir.
   threads - eszamanli olarak kaç bilgisayarin çözümlenecegini
belirler.
   Varsayilan deger: 3. Izin verilen aralik: 1-50.
 ipprotocol - kullanilacak IP protokolünü belirtir. Varsayilan
   olanlari kullanmak için.
 nowarn - uyari iletisini atla.

w32tm /ntte <nt zaman dönemi>
 NT sistem zamanini (10^-7)s aralikli 0h 1-Oca 1601 biçiminden,
 okunabilir biçime dönüstürür.

w32tm /ntpte <ntp zaman dönemi>
 NTP zamanini, (2^-32)s aralikli 0h 1-Oca 1900 biçiminden,
 okunabilir biçime dönüstürür.

w32tm /resync [/computer:<bilgisayar>] [/nowait] [/rediscover]
[/soft]
 Bilgisayara mümkün oldugunda, tüm toplu hata istatistiklerini
atarak
 saatini esitlemesi gerektigini söyler.
 computer:<bilgisayar> - yeniden esitleme yapmasi gereken
bilgisayar.
   Belirtilmediginde yerel bilgisayar yeniden esitleyecektir.
 nowait - yeniden esitlemenin gerçeklesmesini beklemez;
   hemen döner. Diger durumda dönmeden önce
   yeniden esitlemenin tamamlanmasini bekler.
 rediscover - ag yapilandirmasini yeniden algilar ve ag
kaynaklarini
   yeniden bulur, ardindan yeniden esitler.
 soft - varolan hata istatistiklerini kullanarak yeniden
esitler.
   Kullanilmaz, uyumluluk için saglanmistir.

w32tm /stripchart /computer:<hedef> [/period:<yenileme>]
   [/dataonly] [/samples:<sayi>]
 Bu bilgisayarla diger bilgisayar arasindaki uzakligin çizgi
 grafigini görüntüler.
 computer:<hedef> - uzakligi ölçülecek bilgisayar.
 period:<yenileme> - örnekler arasindaki süre, saniye cinsinden.
   Varsayilan 2 sn'dir.
 dataonly - yalnizca verileri görüntüler, grafik görüntülemez.
 samples:<sayi> - <sayi> örnek toplar, sonra durur.
   Belirtilmediginde Ctrl-C tuslarina basilana kadar örnekler
toplanir.

w32tm /config [/computer:<hedef>] [/update]
   [/manualpeerlist:<esler>] [/syncfromflags:<kaynak>]
   [/LocalClockDispersion:<saniye>]
   [/reliable:(YES|NO)]
   [/largephaseoffset:<milisaniye>]
 computer:<hedef> - <hedef> yapilandirmasini düzenler.
   Belirtilmediginde varsayilan yerel bilgisayardir.
 update - zaman hizmetine yapilandirmanin degistirildigini
    bildirir, degisikliklerin etkili olmasini saglar.
 manualpeerlist:<esler> - el ile olusturulan es listesini
boslukla ayrilmis
   DNS ve/veya IP adresleri listesi olan <esler> olarak ayarlar.
   Birden fazla es belirtildiginde, bu anahtar tirnak içine
   alinmalidir.
 syncfromflags:<kaynak> - NTP istemcisinin esitleme yapacagi
   kaynaklari ayarlar. <kaynak> bu anahtar sözcüklerden olusan,
   virgülle ayrilmis bir liste olmalidir (küçük/büyük harfe
duyarli degildir):
     MANUAL - el ile olusturulan es listesindeki esleri ekler
     DOMHIER - etki alani hiyerarsisindeki bir DC'den esitler
 LocalClockDispersion:<saniye> - saati yapilandirilan
kaynaklarindan
   alamadiginda, w32time komutunun varsayilan olarak kullanacagi
iç saat
   hassasiyetini yapilandirir.
 reliable:(YES|NO) - bu makinenin güvenilir bir zaman kaynagi
olup olmadigini
   ayarlar.
   Bu ayar yalnizca etki alani denetleyicileri için anlamlidir.
     YES - bu makine güvenilir bir zaman hizmetidir
     NO - bu makine güvenilir bir zaman hizmeti degildir
 largephaseoffset:<milisaniye> - yerel saat ile ag saati
arasindaki,
   w32time tarafindan sorun olarak algilanabilecek zaman farkini
ayarlar.

w32tm /tz
 Geçerli saat dilimi ayarlarini görüntüler.

w32tm /dumpreg [/subkey:<anahtar>] [/computer:<hedef>]
 Verilen kayit defteri anahtariyla iliskilendirilmis degerleri
görüntüler.
 Varsayilan anahtar:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time
   (zaman hizmetinin kök anahtari).
 subkey:<anahtar> - varsayilan anahtarin <anahtar> alt anahtari
ile
 iliskilendirilmis degerleri görüntüler.
 computer:<hedef> - <hedef> bilgisayardaki kayit defteri
ayarlarini sorgular.

w32tm /query [/computer:<hedef>]
   {/source | /configuration | /peers | /status}
   [/verbose]
 Bilgisayarin windows saat hizmeti bilgilerini görüntüler.
 computer:<hedef> - <hedef> bilgilerini sorgular.
Belirtilmemisse
   varsayilan yerel bilgisayardir.
 source: saat kaynagini görüntüler.
 configuration: çalisma zamaninin yapilandirmasini ve ayarlarin
   nereden geldigini görüntüler. Ayrintili modda, tanimlanmamis
   veya kullanilmayan ayari da görüntüler.
 peers: es listesini ve durumlarini görüntüler.
 status: Windows saat hizmeti durumunu görüntüler.
 verbose: daha hazla bilgi görüntülemek için ayrintili modu
ayarlar.

w32tm /debug {/disable | {/enable /file:<ad> /size:<bayt>
/entries:<deger>
   [/truncate]}}  
 Yerel bilgisayar Windows saat hizmeti özel günlügünü etkilestir
veya devre
 disi birakir.
 disable: özel günlügü devre disi birak.
 enable: özel günlügü etkinlestir.
   file:<ad> - mutlak dosya adini belirtir.
   size:<bayt> - döngüsel günlük için boyut üst sinirini
belirtir.
   entries:<deger> - günlüge kaydedilecek bilgileri belirten
bayraklarin
     listesini, sayiyla belirtilmis ve virgülle ayrilmis olarak
içerir.
     Geçerli degerler 0 - 300 arasindadir. Tek tek sayilar
yaninda sayi
     araliklari da geçerlidir, örnegin, 0-100,103,106. 0-300
degeri tüm
     bilgileri günlüge kaydeder.
 truncate: varsa dosyayi keser.


GOTO : HELP ASSOC

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komut vssadmin - vssadmin 1.0 - Volume Shadow Copy Service administrative command-line tool (C) Copyright 2001 Microsoft Corp.

HTTP: ... console/tr/172.htm
0.14
21111

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

Quad Explorer with single window mode plus preview!

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Unterschied zwischen dem Internet und WWW?

 /

Help the Windows 11 does not have a full administrator!

 /

Search for a lock screen preventer is not necessary!

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 / 11 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

The file system on a Windows 11, 10, 8.1, 7 PC!

 /

The digital desktop clock on my Windows 11 is too small!

 /

Use Menu Bar in File Explorer on all Windows OS!

 /

Activate the checkbox to mark pictures!

 /

Turn-Off or -On the Auto Updates in MS Office!

 /