w32tm: register - hizmet olarak çalistirmak ve varsayilanlari eklemek üzere kaydeder yapilandirmayi kayit defterine ekler. unregister ...


 


... Komut örnekleri "w32tm"
... "w32tm" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "w32tm" komutu için ipuçları

Komut: "w32tm" açık Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. mevcut

Komut örnekleri "w32tm"

Windows'taki w32tm komutu, Windows Saat hizmetinin yapılandırmasını yönetmek ve saat kaynağı hakkındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır. Windows komut satırında "w32tm" kullanımına ilişkin bazı örnekler: Örnek 1: Zaman hizmet yapılandırmasını görüntüleme:

w32tm /query /status

Bu komut, yapılandırma, kaynak adresi ve zaman senkronizasyon bilgileri dahil olmak üzere Windows Zaman Hizmetinin durumunu görüntüler. Örnek 2: Zaman Hizmet Kaynağı Yapılandırmasını Görüntüleme:

w32tm /query /source

Kullanılan zaman sağlayıcı da dahil olmak üzere zaman hizmeti kaynağının yapılandırması burada görüntülenir. Örnek 3: Zaman hizmetini senkronize etme:

w32tm /resync

Bu komut, Windows Saati hizmetini zamanı yapılandırılan kaynakla senkronize etmeye zorlar. Örnek 4: Zaman hizmetinin yapılandırmasını değiştirme:

w32tm /config /manualpeerlist:"time.windows.com" /syncfromflags:manual /reliable:YES /update

Bu, time.windows.com adresinden saati senkronize etmek ve güvenilirliği artırmak için Windows Zaman Hizmeti yapılandırmasını değiştirir. Örnek 5: Harici zaman kaynağı ekleyin:

w32tm /config /manualpeerlist:"time.example.com" /syncfromflags:manual /reliable:YES /update

Bu komut, Windows Zaman Hizmeti yapılandırmasına harici bir zaman kaynağı (burada "time.example.com") ekler. Windows sistemlerinde zaman senkronizasyonunu yönetmenin, özellikle ağ veya etki alanı ortamlarında doğru zamanı sağlamak açısından kritik öneme sahip olduğunu unutmamak önemlidir. Windows Saati hizmetinde değişiklik yapmadan önce mevcut yapılandırmanın gözden geçirilmesi ve değişikliklerin sistemin özel ihtiyaçlarını karşıladığından emin olunması önerilir.

"w32tm" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

w32tm [/? | /register | /unregister ]
 ? - bu yardim ekrani.
 register - hizmet olarak çalistirmak ve varsayilanlari eklemek 
üzere kaydeder
  yapilandirmayi kayit defterine ekler.
 unregister - hizmet kaydini siler ve tüm yapilandirmayi 
kaldirir
  kayit defterinden kaldirir.

w32tm /monitor [/domain:<etki alani adi>]
        [/computers:<adi>[,<adi>[,<adi>...]]]
        [/threads:<sayi>] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn]
 domain - hangi etki alaninin izlenecegini belirtir. Etki alani 
adi
  saglanmaz ya da etki alani veya bilgisayar seçenegi
  belirtilmezse, varsayilan etki alani kullanilir. Bu seçenek
  birden çok kullanilabilir.
 computers - verilen bilgisayar listesini izler. Bilgisayar
  adlari, bosluk kullanilmadan virgülle ayrilir. Bir adin
  önüne '*' isareti koyulursa, AD PDC olarak islem görür. Bu 
seçenek
  birden fazla kez kullanilabilir.
  threads - eszamanli olarak kaç bilgisayarin çözümlenecegini 
belirler. 
  Varsayilan deger: 3. Izin verilen aralik: 1-50.
 ipprotocol - kullanilacak IP protokolünü belirtir. Varsayilan
  olanlari kullanmak için.
 nowarn - uyari iletisini atla.

w32tm /ntte <nt zaman dönemi>
 NT sistem zamanini (10^-7)s aralikli 0h 1-Oca 1601 biçiminden,
 okunabilir biçime dönüstürür.

w32tm /ntpte <ntp zaman dönemi>
 NTP zamanini, (2^-32)s aralikli 0h 1-Oca 1900 biçiminden,
 okunabilir biçime dönüstürür.

w32tm /resync [/computer:<bilgisayar>] [/nowait] [/rediscover] 
[/soft]
 Bilgisayara mümkün oldugunda, tüm toplu hata istatistiklerini 
atarak
 saatini esitlemesi gerektigini söyler.
 computer:<bilgisayar> - yeniden esitleme yapmasi gereken 
bilgisayar.
  Belirtilmediginde yerel bilgisayar yeniden esitleyecektir.
 nowait - yeniden esitlemenin gerçeklesmesini beklemez;
  hemen döner. Diger durumda dönmeden önce
  yeniden esitlemenin tamamlanmasini bekler.
 rediscover - ag yapilandirmasini yeniden algilar ve ag 
kaynaklarini
  yeniden bulur, ardindan yeniden esitler.
 soft - varolan hata istatistiklerini kullanarak yeniden 
esitler.
  Kullanilmaz, uyumluluk için saglanmistir.

w32tm /stripchart /computer:<hedef> [/period:<yenileme>]
  [/dataonly] [/samples:<sayi>]
 Bu bilgisayarla diger bilgisayar arasindaki uzakligin çizgi
 grafigini görüntüler.
 computer:<hedef> - uzakligi ölçülecek bilgisayar.
 period:<yenileme> - örnekler arasindaki süre, saniye cinsinden.
  Varsayilan 2 sn'dir.
 dataonly - yalnizca verileri görüntüler, grafik görüntülemez.
 samples:<sayi> - <sayi> örnek toplar, sonra durur.
  Belirtilmediginde Ctrl-C tuslarina basilana kadar örnekler 
toplanir.

w32tm /config [/computer:<hedef>] [/update]
  [/manualpeerlist:<esler>] [/syncfromflags:<kaynak>]
  [/LocalClockDispersion:<saniye>]
  [/reliable:(YES|NO)]
  [/largephaseoffset:<milisaniye>]
 computer:<hedef> - <hedef> yapilandirmasini düzenler.
  Belirtilmediginde varsayilan yerel bilgisayardir.
 update - zaman hizmetine yapilandirmanin degistirildigini
   bildirir, degisikliklerin etkili olmasini saglar.
 manualpeerlist:<esler> - el ile olusturulan es listesini 
boslukla ayrilmis
  DNS ve/veya IP adresleri listesi olan <esler> olarak ayarlar.
  Birden fazla es belirtildiginde, bu anahtar tirnak içine
  alinmalidir.
 syncfromflags:<kaynak> - NTP istemcisinin esitleme yapacagi
  kaynaklari ayarlar. <kaynak> bu anahtar sözcüklerden olusan,
  virgülle ayrilmis bir liste olmalidir (küçük/büyük harfe 
duyarli degildir):
   MANUAL - el ile olusturulan es listesindeki esleri ekler
   DOMHIER - etki alani hiyerarsisindeki bir DC'den esitler
 LocalClockDispersion:<saniye> - saati yapilandirilan 
kaynaklarindan
  alamadiginda, w32time komutunun varsayilan olarak kullanacagi 
iç saat
  hassasiyetini yapilandirir.
 reliable:(YES|NO) - bu makinenin güvenilir bir zaman kaynagi 
olup olmadigini
  ayarlar.
  Bu ayar yalnizca etki alani denetleyicileri için anlamlidir.
   YES - bu makine güvenilir bir zaman hizmetidir
   NO - bu makine güvenilir bir zaman hizmeti degildir
 largephaseoffset:<milisaniye> - yerel saat ile ag saati 
arasindaki,
  w32time tarafindan sorun olarak algilanabilecek zaman farkini 
ayarlar.

w32tm /tz
 Geçerli saat dilimi ayarlarini görüntüler.

w32tm /dumpreg [/subkey:<anahtar>] [/computer:<hedef>]
 Verilen kayit defteri anahtariyla iliskilendirilmis degerleri 
görüntüler.
 Varsayilan anahtar: 
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time
  (zaman hizmetinin kök anahtari).
 subkey:<anahtar> - varsayilan anahtarin <anahtar> alt anahtari 
ile 
 iliskilendirilmis degerleri görüntüler.
 computer:<hedef> - <hedef> bilgisayardaki kayit defteri 
ayarlarini sorgular.

w32tm /query [/computer:<hedef>] 
  {/source | /configuration | /peers | /status} 
  [/verbose]
 Bilgisayarin windows saat hizmeti bilgilerini görüntüler.
 computer:<hedef> - <hedef> bilgilerini sorgular. 
Belirtilmemisse
  varsayilan yerel bilgisayardir.
 source: saat kaynagini görüntüler.
 configuration: çalisma zamaninin yapilandirmasini ve ayarlarin 
  nereden geldigini görüntüler. Ayrintili modda, tanimlanmamis 
  veya kullanilmayan ayari da görüntüler.
 peers: es listesini ve durumlarini görüntüler.
 status: Windows saat hizmeti durumunu görüntüler.
 verbose: daha hazla bilgi görüntülemek için ayrintili modu 
ayarlar.

w32tm /debug {/disable | {/enable /file:<ad> /size:<bayt> 
/entries:<deger>
  [/truncate]}} 
 Yerel bilgisayar Windows saat hizmeti özel günlügünü etkilestir 
veya devre 
 disi birakir.
 disable: özel günlügü devre disi birak.
 enable: özel günlügü etkinlestir.
  file:<ad> - mutlak dosya adini belirtir.
  size:<bayt> - döngüsel günlük için boyut üst sinirini 
belirtir.
  entries:<deger> - günlüge kaydedilecek bilgileri belirten 
bayraklarin 
   listesini, sayiyla belirtilmis ve virgülle ayrilmis olarak 
içerir. 
   Geçerli degerler 0 - 300 arasindadir. Tek tek sayilar 
yaninda sayi 
   araliklari da geçerlidir, örnegin, 0-100,103,106. 0-300 
degeri tüm 
   bilgileri günlüge kaydeder.
 truncate: varsa dosyayi keser.

Önemli bilgiler, "w32tm" komutu için ipuçları

Windows Saati hizmetini yönetmek için Windows komut satırında w32tm komutunu kullanırken özel dikkat gösterilmelidir. Windows Zaman Hizmeti, çeşitli uygulamalar ve hizmetler için çok önemli olan ağ zaman senkronizasyonunda kritik bir rol oynar. "W32tm"yi kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar şunlardır: 1. Ağ bağımlılıkları: Windows Saati hizmeti büyük ölçüde ağ bağlantısına dayanır. Yapılandırma veya güncelleme sırasında zaman kaynağının erişilebilir olduğundan ve ağda bağlantı sorunları yaşanmadığından emin olmalısınız. 2. Güvenilirlik ve Kimlik Doğrulama: Güvenilir bir zaman kaynağı seçmeye ve kimlik doğrulama seçeneklerini yapılandırmaya özellikle dikkat edilmelidir. Bu, özellikle zaman bilgisinin güvenilir bir kaynaktan geldiğinden emin olmak için önemlidir. 3. Zaman senkronizasyonu hiyerarşisi: Etki alanı denetleyicileri ve üye sunucuların bulunduğu ağlarda, zaman senkronizasyonu hiyerarşisinin doğru şekilde yapılandırılması kritik öneme sahiptir. Bu, güvenilir ve doğru senkronizasyonu sağlamak için birincil ve ikincil zaman kaynaklarının tahsisini içerir. 4. Mevcut durum kontrol ediliyor: Değişiklikleri uygulamadan önce, özellikle "w32tm /query /status" gibi bir komutla çalışırken zaman hizmetinin mevcut durumunu kontrol etmelisiniz. Bu, mevcut yapılandırma ve senkronizasyon durumu hakkında bilgi sağlar. 5. Değişiklikleri dikkatli bir şekilde yapın: Windows Zaman Hizmeti yapılandırmasındaki değişiklikler dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Özellikle zaman kaynaklarının eklenmesi veya çıkarılması, sistem zamanı üzerindeki istenmeyen etkileri önlemek için dikkatlice planlanmalıdır. 6. Günlüğü izleme: Zaman senkronizasyonuyla ilgili olası hataları veya uyarıları belirlemek için Windows Zaman Hizmeti günlük kaydı yeteneklerinin izlenmesi önerilir. Yöneticiler bu hususlara dikkat ederek, ağların ve uygulamaların düzgün çalışması için kritik öneme sahip olan Windows Saati hizmetinin güvenilir ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlayabilirler. Windows sistemlerinde zamanı yönetmek için çeşitli alternatif yaklaşımlar ve araçlar vardır. İşte "w32tm" komutunun bazı alternatifleri: 1. Windows "Net Saat" dosyası: "Net time" komutu, Windows'un eski sürümlerinde bir ağ zaman sunucusundan zaman almak için kullanılıyordu. Ancak "w32tm" daha modern ve tercih edilen bir seçenek olarak değerlendiriliyor. 2. Zaman yapılandırması için kayıt defteri girdileri: Bazı zaman yapılandırmaları doğrudan Windows kayıt defterinde yapılabilir. Ancak bu, kayıt defteri yapısı hakkında ayrıntılı bilgi gerektirir ve dikkatli yapılmalıdır. 3. İnternet protokolleri aracılığıyla otomatik zaman kontrolü: Bazı uygulamalar ve sistemler, Windows Zaman Hizmetini kullanmadan doğrudan İnternet Protokolü (NTP) aracılığıyla zaman alabilir. 4. Üçüncü Taraf NTP İstemcileri: Gelişmiş zaman yönetimi özellikleri ve yapılandırma seçenekleri sağlayabilen çeşitli üçüncü taraf NTP istemcileri vardır. 5. PowerShell Cmdlet'lerini kullanma: PowerShell, sistem saatini yönetmek için kullanılabilecek cmdlet'ler sağlar. Örneğin cmdlet'i kullanabilirsiniz`Get-Date`şimdiki zamanı alın. 6. Sanallaştırma ortamlarında otomatik zaman senkronizasyonu: Sanallaştırma ortamlarında, özellikle sanal makineleri (VM'ler) çalıştırırken, entegrasyon hizmetleri veya sanallaştırma platformu araçları aracılığıyla zaman otomatik olarak senkronize edilebilir. Windows'ta sistem zamanını yönetmek için genellikle tercih edilen ve yerleşik yöntemin "w32tm" olduğunu unutmamak önemlidir. Bir alternatifin seçilmesi özel gereksinimlere ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olmalıdır. Mümkünse tutarlı ve güvenilir zaman yönetimi sağlamak için standart Windows Zaman Hizmeti özelliklerinin kullanılması tavsiye edilir.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut w32tm - register - hizmet olarak çalistirmak ve varsayilanlari eklemek üzere kaydeder yapilandirmayi kayit defterine ekler. unregister - hizmet kaydini siler ve tüm yapilandirmayi kaldirir

HTTP: ... console/tr/173.htm
0.078
28407
Download Chromium Edge offline installer! There are several instances with different directories possible! Alle Datei Explorer Fenster klonen unter Windows 11, 10, 8.1, ...! The Photo Resizer for all Microsoft Windows Desktop and Server OS! USA football mouse tracks! Quickly execute a ping command through CTRL! Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop! Add spell checker more languages ??in Edge? USA football mouse tracks! V-Ram die Qualität des Rams sowie der Virtual PC / CPU testen!(0)