Windows Seven netsh winhttp Komutları

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh winhttp ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. help - Komutlarin bir listesini gösterir. import - WinHTTP proxy ayarlarini alir. reset - WinHTTP ayarlarini sifirlar. set - WinHTTP ayarlarini yapilandirir. show - Geçerli ayarlari görüntüler. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »winhttp »dump


C:\Windows>netsh winhttp dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »winhttp »help


C:\Windows>netsh winhttp help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

WinHTTP proxy ayarlarini alir.

»netsh »winhttp »import


C:\Windows>netsh winhttp import ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
import proxy  - IE'den proxy ayarini alir.

IE'den proxy ayarini alir.

»netsh »winhttp »import »proxy


C:\Windows>netsh winhttp import proxy ?

Kullanim: import proxy [source=]ie

Parametreler: 

 Etiket   Deger
 source - ayarin alindigi yer

Örnekler: 

 import proxy source=ie

WinHTTP ayarlarini sifirlar.

»netsh »winhttp »reset


C:\Windows>netsh winhttp reset ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
reset proxy  - WinHTTP proxy ayarini DIRECT olarak sifirlar.
reset tracing - WinHTTP izleme parametrelerini varsayilan degerlerine sifirlar.

WinHTTP proxy ayarini DIRECT olarak sifirlar.

»netsh »winhttp »reset »proxy


C:\Windows>netsh winhttp reset proxy ?

Kullanim: reset proxy 

Açiklamalar: WinHTTP proxy ayarini DIRECT olarak sifirlar.

WinHTTP izleme parametrelerini varsayilan degerlerine sifirlar.

»netsh »winhttp »reset »tracing


C:\Windows>netsh winhttp reset tracing ?

WinHTTP izleme parametrelerini varsayilan degerlerine sifirlar. 

 Tracing       - Devre Disi
 trace-file-prefix  - Yok
 output       - Dosya
 level        - Varsayilan
 format       - Ansi
 max-trace-file-size - 65535

WinHTTP ayarlarini yapilandirir.

»netsh »winhttp »set


C:\Windows>netsh winhttp set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set proxy   - WinHTTP proxy ayarini yapilandirir.
set tracing  - WinHTTP izleme parametrelerini yapilandirir.

WinHTTP proxy ayarini yapilandirir.

»netsh »winhttp »set »proxy


C:\Windows>netsh winhttp set proxy ?

Kullanim: set proxy [proxy-server=]<sunucu adi> [bypass-list=]<ana bilg. listesi>

Parametreler: 

 Etiket      Deger
 proxy-server - http ve/veya https protokolü için kullanilan proxy sunucu
 bypass-list  - proxy'yi geçerek ziyaret edilecek siteler listesi
          (tüm kisa adli ana bilgisayarlari atlamak için "<local>" 
          kullanin)

Örnekler: 

 set proxy myproxy
 set proxy myproxy:80 "<local>;bar"
 set proxy proxy-server="http=myproxy;https=sproxy:88" bypass-list="*.foo.com"

WinHTTP izleme parametrelerini yapilandirir.

»netsh »winhttp »set »tracing


C:\Windows>netsh winhttp set tracing ?

Kullanim: set tracing
	[output=]file|debugger|both
	[trace-file-prefix=]<dize>
	[level=]default|verbose
	[format=]ansi|hex
	[max-trace-file-size=]<sayi>
	[state=]enabled|disabled

Parametreler: 

 Etiket        Deger
 trace-file-prefix  - Günlük dosyasi öneki (yol içerebilir)
            varolan öneki silmek için "*" belirtin
 output       - Izleme girdilerinin yazilacagi/görüntülenecegi yer
 level        - Günlüge kaydedilecek bilgi miktari
 format       - Ag trafigi biçimini görüntüle (hex veya ansi)
 max-trace-file-size - Izleme dosyasinin en büyük boyutu (bayt olarak)
 state        - Winhttp izlemeyi etkinlestirir veya devre disi birakir

Örnekler: 

 set tracing trace-file-prefix="C:\temp\test3" level=verbose format=hex
 set tracing output=debugger max-trace-file-size=512000 state=enabled

Geçerli ayarlari görüntüler.

»netsh »winhttp »show


C:\Windows>netsh winhttp show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show proxy   - Geçerli WinHTTP proxy ayarini görüntüler.
show tracing  - Geçerli WinHTTP izleme parametrelerini görüntüler.

Geçerli WinHTTP proxy ayarini görüntüler.

»netsh »winhttp »show »proxy


C:\Windows>netsh winhttp show proxy ?

Kullanim: show proxy 

Açiklamalar: Geçerli WinHTTP proxy ayarini görüntüler.

Geçerli WinHTTP izleme parametrelerini görüntüler.

»netsh »winhttp »show »tracing


C:\Windows>netsh winhttp show tracing ?

Kullanim: show tracing 

Açiklama: Geçerli izleme parametrelerini görüntüler.- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.156
10381
The performance index is still signifying for many Windows 11, 10, ... users! Adjust the password expiry date via the command prompt! How can I remove delete jobs from the Windows Restart job! Bild direkt an MS-Paint senden und betrachten! What is svchost.exe on Windows? NET ACCAUNTS for password rules under MS Windows OS! Deinstallieren, Desktop-3D-Uhr entfernen, aber wie auf MS Windows OS? ShellExecuteEx function, search in LPCITEMIDLIST! Automatically update the number of objects in the Explorer status bar! NET ACCAUNTS for password rules under MS Windows OS!(0)