NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Použití: show adapter [[id=]celé číslo] Parametry: Značka Hodnota id - Identifikátor adaptéru, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí informace o adaptérech týkajících se vlastního mostu. Příklady: show adapter Zobrazí seznam všech adaptérů (včetně identifikátorů), které tvoří součást mostu, včetně jejich nastavení a příznaků.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm

0.031

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

How can I in Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

How to paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /