NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. connect - Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy dump - Zobrazí konfigurační skript. gui - Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky. help - Zobrazí seznam příkazů. ping - Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry show - Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh diag'. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip dnsproxy set global
Změní globální parametry serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh diag'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.124
11546

Adjusting font size for Program Elements on Windows 10?

 /

Aero Desktop Clock Analog Transparent for all MS Windows OS and Server!

 /

Deactivate the automatic arrangement of the symbols under Windows!

 /

Wie kann ich Windows 8.1 u. 10 im abgesicherten Modus starten (booten)?

 /

Windows 10 activation slui 4 not working via phone system!

 /

Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop!

 /

What is an internet platform?

 /

Only use the external monitor on the Surface Pro or laptop at Win 10!

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

 /

Was ist ein Gleitkomma (Gleitkommazahlen)?

 /

Festlegen des Zeilenabstands in WordPad unter Windows 10!

 /