NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: connect ieproxy - Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer. connect iphost - Připojení k hostiteli IP určenému uživatelem connect mail - Připojení k poštovnímu serveru connect news - Připojení k diskusnímu serveru

NETSH / DIAG / CONNECT

netsh diag connect - Windows 2000/XP - Příkazy Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
netsh routing ip update
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/connect.htm
0.078

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

Translate text from clipboard!

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

What are Register-Tabs?

 /

HDMI-CEC?

 /

What is a Windows document?

 /

How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

For what Explorer Friend in Desktop O.K.?

 /