NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: connect ieproxy - Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer. connect iphost - Připojení k hostiteli IP určenému uživatelem connect mail - Připojení k poštovnímu serveru connect news - Připojení k diskusnímu serveru

NETSH / DIAG / CONNECT

netsh diag connect - Windows 2000/XP - Příkazy Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
netsh routing ip update
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/connect.htm

0.077

Constant crashes after Windows 10 update, why?

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /

Where is the auto startup folder in Windows 8.1, or 8?

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Wie kann ich bei Windows 8 (8.1, 10) erkennen, ob ich Windows x32/x86, oder x64 Edition habe?

 /

In Windows 7, specific applications or programs always run as administrator, or start!

 /

Was reicht als Virenschutz bei Windows XP?

 /