NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: connect ieproxy - Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer. connect iphost - Připojení k hostiteli IP určenému uživatelem connect mail - Připojení k poštovnímu serveru connect news - Připojení k diskusnímu serveru

NETSH / DIAG / CONNECT

netsh diag connect - Windows 2000/XP - Příkazy Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
netsh routing ip update
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/connect.htm
0.296
17772

Was macht die Funktion Taskleiste verstecken in Auto Hide Desktop Icons?

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Kann ich Drive Ejection Tool für Windows kostenlos für alle Benutzer freigeben?

 /

Speichern der Desktop Icon-Positionen und Layouts plus weitere Windows Tools!

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

I would like to see the full name of the folder in the tab!

 /

Start with last setting, no lost the File-Explorer Views and settings?

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Enable Windows 8 Style Start Screen in Windows 10!

 /

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /

Turn off animations in the Windows 10 Taskbar and Settings, How-To?

 /

How to open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /