NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / DIAG / DUMP

netsh diag dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, diag, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf set routefilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p
Změny kontextu `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/dump.htm
0.046

Use multiple clipboards under Windows!

 /

Mobilen Hotspot AndroidAP + Passwort einrichten, ändern und aktivieren?

 /

Wie lange dauert 35 mal überschreiben?

 /

Must Windows 7, 8, or 8.1 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Formatting and partitioning the disk without Windows?

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Wie kann ich mich bei www.web.de anmelden, das Passwort knacken, oder registrieren für das FreeMail?

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /