netsh diag ping - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ping adapter - Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping ping dhcp - Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping ping dns - Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping ping gateway - Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping ping ieproxy - Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping ping ip - Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping ping iphost - Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping ping loopback - Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1) ping mail - Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping ping news - Testování diskusního serveru pomocí příkazu Ping ping wins - Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping

NETSH / DIAG / PING

netsh diag ping - Windows 2000/XP - Příkazy Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag gui
Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky.
netsh routing ip igmp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 show dns
Zobrazí adresy serveru DNS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping.htm
0.171
19104

Was bedeuten die Buchstaben in der Spalte Attribute, wie z.B.: A, HS, R oder RHSA?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /

Wo gibt es den Virenschutz kostenlos für Windows 7 von MS?

 /

Auto login excluding password on Windows 7 (Can I)?

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

Eigene Dateien auf Laufwerk (D) bei Windows-XP!

 /

Windows 10 Show Administrative Tools, can I find?

 /

Test the PC for several hours!

 /