NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping adapter ? Použití: ping adapter Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping adapter ping adapter 2 ping adapter net*

NETSH / DIAG / PING / ADAPTER

netsh diag ping adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/adapter.htm

0.077

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

I would like to see the full name of the folder in the tab!

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Kann ich die Vista Treiber für Windows 7 einsetzen, obwohl diese für Vista vorgesehen sind?

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /