NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ip ? Použití: ping ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping ip ping ip 2 ping ip net*

NETSH / DIAG / PING / IP

netsh diag ping ip - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay
Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/ip.htm

0.077

How to see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

How to change Short date and/or Long date format in Windows-7 (10/8.1)?

 /

Biometrisches Passbild Photo selbst erstellen, kann ich das?

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Verbesserungen in der Dateivorschau und Integration des MS Explorer Vorschaufensters!

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Ein mit PowerQuest Partition Magic 8.0 zusammengeführter Ordner kann nicht gelöscht werden?

 /

Rotate the image or scan before create a PDF!

 /