netsh diag ping ip - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ip ? Použití: ping ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping ip ping ip 2 ping ip net*

NETSH / DIAG / PING / IP

netsh diag ping ip - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay
Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/ip.htm
0.155
17611

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

Can I print only the selected text in Office Word?

 /

Open stuff and suggestions for QTP!

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, how to?

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time excluding and with additional software (shutdown.exe)?

 /

What are variables?

 /

Die akkuraten Ermittlung der CPU Frequenz, ganz genau!

 /

Can I turn off Grouping in Folder-Size View?

 /

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

Activate the Auto Backup Feature in QuickTextPaste!

 /