NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ip ? Použití: ping ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping ip ping ip 2 ping ip net*

NETSH / DIAG / PING / IP

netsh diag ping ip - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay
Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/ip.htm
0.139

Remove a WiFi connection from Windows 10, how to?

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Uninstall The-Aero-Clock, how to?

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /