NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » loopback

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping loopback ? Použití: ping loopback Parametry: Žádné. Například: ping loopback

NETSH / DIAG / PING / LOOPBACK

netsh diag ping loopback - Windows 2000/XP - Příkazy Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1) / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, loopback, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1) / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/loopback.htm
0.156
17679

Soccer balls on the desktop even without Sky Receiver!

 /

Mobilitätscenter in Windows 11 finden und starten!

 /

In the file explorer show the libraries under Windows 11 and 10!

 /

Recycle Bin Secure Delete via Explorer Right-click for Windows 11, 10, ...!

 /

Is a silent and portable installation of Folder Printout Tool possible?

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

The category desktop clocks on Software OK!

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Create hard links and soft links under Windows via command prompt!

 /

Was ist eine integrierte Grafikkarte, hab ich so was?

 /

Disable or Enable trim support for SSD on Windows 11, 10, 8.1!

 /

PowerShell commands directly in the Explorer Address-Bar Start in current directory!

 /