NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping wins ? Použití: ping wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping wins ping wins 2 ping wins net*

NETSH / DIAG / PING / WINS

netsh diag ping wins - Windows 2000/XP - Příkazy Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
netsh add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh routing ip delete scope
Odstraní obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 isatap set state
Nastaví stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Nastaví globální úroveň protokolování.
netsh ras aaaa set acctserver
Nastaví vlastnosti serveru účtování.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/wins.htm
0.093

Was ist das Heimnetzwerk unter Windows-7 (Einfache Freigabe)?

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

Here is a simple example when reading the process list in Task Manager!

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

 /

Must Windows 7, 8, or 8.1 always be installed on NTFS disk partition?

 /