netsh » diag » ping » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping wins ? Použití: ping wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping wins ping wins 2 ping wins net*

NETSH / DIAG / PING / WINS


Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
netsh interface ipv6 isatap set state
Nastaví stav rozhraní ISATAP.
netsh ras aaaa set acctserver
Nastaví vlastnosti serveru účtování.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQTestování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/wins.htm
0.077
21037

List hidden files via the command prompt in Windows 11, 10, ...!

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

Is it not possible to find not safely deleted files and then delete them safely?

Remove File Eraser from Windows (11, 10, 8.1, ...) wrong Language, how to!

joyGetPosEx-Funktion zum abfragen der Joystick / Controller Position!

Entfernen Sie die Formatierung in MS Word von eingefügtem Text!(0)