NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show adapter ? Použití: show adapter Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show adapter show adapter 2 show adapter net* show adapter /v show adapter 2 /p show adapter net* /p

NETSH / DIAG / SHOW / ADAPTER

netsh diag show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny adaptéry. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/adapter.htm

0.077

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

what does "punch the icons" in DesktopOK?

 /

Wie kann ich FTP-Ordner öffnen/ durchsuchen mit Q-DIR? Unterstützen Sie SFTP?

 /

Wo ist der Unterschied -Ausschalten und Neustart- am Handy (Smart-Phone)?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Temporäre Scans kann ich nicht löschen, warum?

 /

Search query windows-10 ms file explorer (simple example)?

 /

Windows 10 ohne Produkt Key installieren, kann man das?

 /