NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » all

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show all ? Použití: show all Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show all show all /p show all /v

NETSH / DIAG / SHOW / ALL

netsh diag show all - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny kategorie. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, all, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh diag show dhcp
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
netsh interface portproxy delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/all.htm

0.046

Anfrage auf ein kleines Programm, das den Stromsparmodus, Standby, Ruhezustand verhindert?

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /

Was ist ein Dateimanager?

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

Treiber Aktualisierung über den Windows-10 Gerätemanager!

 /

Disable Grouping in File Explorer!

 /

Wie kann ich in Windows-7 die Position der Desktop Symbole speichern?

 /