NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » all

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show all ? Použití: show all Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show all show all /p show all /v

NETSH / DIAG / SHOW / ALL

netsh diag show all - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny kategorie. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, all, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh diag show dhcp
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
netsh interface portproxy delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/all.htm

0.046

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

How to add commands eg. keyboard shortcut for quick text paste?

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 8 taskbar!

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /