NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dns ? Použití: show dns Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dns show dns 2 show dns net*

NETSH / DIAG / SHOW / DNS

netsh diag show dns - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh interface help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf show lsdb
Zobrazí databázi stavu propojení protokolu OSPF.
netsh p2p group db show stats
Vypíše statistiku databáze pro zadané hodnoty .
netsh set
Aktualizuje nastavení konfigurace.
netsh routing ip autodhcp set interface
Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dns.htm

0.078

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

I missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (disable, enable)?

 /

I would like to see the full name of the folder in the tab!

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Replace function with special character support!

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /