NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dns ? Použití: show dns Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dns show dns 2 show dns net*

NETSH / DIAG / SHOW / DNS

netsh diag show dns - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh interface help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf show lsdb
Zobrazí databázi stavu propojení protokolu OSPF.
netsh p2p group db show stats
Vypíše statistiku databáze pro zadané hodnoty .
netsh set
Aktualizuje nastavení konfigurace.
netsh routing ip autodhcp set interface
Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dns.htm
0.108

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

Wofür benötige ich das Standby-Blockier-Computerprogramm?

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /