NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ieproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ieproxy ? Použití: show ieproxy Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show ieproxy show ieproxy /p show ieproxy /v

NETSH / DIAG / SHOW / IEPROXY

netsh diag show ieproxy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ieproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
netsh routing ip igmp
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/ieproxy.htm
0.046

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

Being able to disable auto-arrange within folders?

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, how to?

 /

Hilfe, der Windows-8 /-10 Explorer aktualisiert nicht die Dateilisten-Ansicht!

 /