NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ieproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ieproxy ? Použití: show ieproxy Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show ieproxy show ieproxy /p show ieproxy /v

NETSH / DIAG / SHOW / IEPROXY

netsh diag show ieproxy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ieproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
netsh routing ip igmp
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/ieproxy.htm

0.046

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

What is a blue screen?

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

Was ist ein PS2 Druckeranschluss?

 /

What is a cmd.exe?

 /