NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » modem

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show modem ? Použití: show modem Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo modemu. Název modemu. Část názvu modemu. Například: show modem show modem 2 show modem modem* show modem /v show modem 2 /p show modem modem* /p

NETSH / DIAG / SHOW / MODEM

netsh diag show modem - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny modemy. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, modem, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh interface ipv6 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/modem.htm

0.046

In Windows 8/10 und 8.1 virtuelle Laufwerke wie z.B. ISO-Images oder VHD-Laufwerke mounten!

 /

I´m missing the invert selection function in windows 7 explorer  ?

 /

Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /