NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » modem

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show modem ? Použití: show modem Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo modemu. Název modemu. Část názvu modemu. Například: show modem show modem 2 show modem modem* show modem /v show modem 2 /p show modem modem* /p

NETSH / DIAG / SHOW / MODEM

netsh diag show modem - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny modemy. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, modem, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh interface ipv6 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/modem.htm

0.062

How to create a system image on Windows 10?

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Windows 10 change password, remove, or set a new password, but where?

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Can't login to Minecraft Account on Mojang!

 /

How to delete favorite filters entered by mistake?

 /

Wie kann ich die offenen Shop Apps in Windows 8.1 / 8 Metro schließen?

 /

Kann man DesktopOK immer minimiert im Info-Bereich starten lassen?

 /