NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » test

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show test ? Použití: show test Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show test show test /p show test /v

NETSH / DIAG / SHOW / TEST

netsh diag show test - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, test, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.
netsh interface ipv6 uninstall
Provede odinstalování protokolu IPv6.
netsh routing ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip delete pool
Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/test.htm
0.124

Wo finde ich die Sehhilfe Einstellungen am Samsung Handy?

 /

WordPad Desktop-Verknüpfung erstellen, oder auf Windows-8.1 Start pinnen!

 /

Windows-10 Update hängt bei 91%, warum?

 /

Wie kann ich im Explorer Q-Dir auf die Adressleiste umstellen!

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Was heißt WHQL zertifiziert?

 /