netsh » diag » show » version

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show version ? Použití: show version Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show version show version /p show version /v

NETSH / DIAG / SHOW / VERSION


Quick - Link:
netsh routing ip nat delete ftp
Zakáže server proxy FTP.
netsh interface portproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip relay dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh p2p idmgr help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí verzi systému Windows a služby WMI. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/version.htm
0.109
16034

Was ist ein USB 3.0 SD Karten Adapter?

Check if there is a file path via PowerShell?

Abgesichert Modus einleiten in Windows 11, 10, 8.1, ...!

Unterschied Administrator zu Systemadministrator unter Windows?

Kids login protection under Windows 10 / 11 on tablet or desktop PC!

Alle freigegebenen Ordner unter Windows 10/11 sehen, anzeigen?(0)