NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá konfiguraci brány firewall. delete - Odstraní konfiguraci brány firewall. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. set - Nastaví konfiguraci brány firewall. show - Zobrazí konfiguraci brány firewall. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / FIREWALL

netsh firewall - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh firewall'. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p group show acl
Vypíše informace o seznamu ACL.
netsh winsock dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall.htm
0.077

Ordner Berechtigungen freigeben für alle Windows 10?

 /

How to open the Computer-Management in Windows 8.1, 8 or win 10?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Schneller visueller Überblick über alle installierten Schriften!

 /

Sterne am Windows Desktop im Vordergrund!

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

Standby oder Schlafmodus unter Windows (10, 8.1, 7)?

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /