NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá konfiguraci brány firewall. delete - Odstraní konfiguraci brány firewall. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. set - Nastaví konfiguraci brány firewall. show - Zobrazí konfiguraci brány firewall. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / FIREWALL

netsh firewall - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh firewall'. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p group show acl
Vypíše informace o seznamu ACL.
netsh winsock dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall.htm

0.109

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

what does "punch the icons" in DesktopOK?

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, disable)?

 /

Bildschirmlupe in Windows 10 finden, starten?

 /

How to enable/disable folders size ToolTips in Windows-7 Explorer?

 /