NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá konfiguraci brány firewall. delete - Odstraní konfiguraci brány firewall. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. set - Nastaví konfiguraci brány firewall. show - Zobrazí konfiguraci brány firewall. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / FIREWALL

netsh firewall - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh firewall'. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p group show acl
Vypíše informace o seznamu ACL.
netsh winsock dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informaceWindows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall.htm
0.14

Ist eine problemlose Postbank Echtzeitüberweisung möglich?

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Die Gruppenrichtlinien für den Windows 10 Explorer!

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab directory in explorer view?

 /

Lassen sich die einzelnen Tabs auch in der Reihenfolge verschieben?

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Can I find and open the Cookies directory in Windows 8.1/10?

 /

Change the desktop ants to i.e. white color!

 /